Цвєткова Тетяна Павлівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Цвєткова Тетяна Павлівна

У 2001 вступила до Рівненського державного технічного університету (зараз НУВГП) на факультет прикладної математики і комп'ютерно-інтегрованих систем, який закінчила з відзнакою, здобувши спеціальність "Прикладна математика".

З 2006 року працювала на кафедрі прикладної математики на посаді асистента, 2012 рік – старший викладач кафедри прикладної математики.

З 2008 р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва при кафедрі прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Математичне моделювання перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтових середовищах» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук (доктор філософії) за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

З 2016 року працює на посаді доцента кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики.

Автор понад 80 наукових праць, монографії, навчального посібника.

Викладає наступні дисципліни:

  • методи обчислень;
  • інформаційні мережі;
  • методологія наукових досліджень.

Керує кваліфікаційними та магістерськими роботами.

Перелік наукових праць за останні роки

1. Власюк А. П., Цвєткова Т. П. Математичне моделювання перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтах. Монографія. Рівне, 2018. 198 с.

2. Vlasyuk А., Karpinskі М., Tsvietkova Т., Falat P. Mathematical modelling of salt solutions filtration and of moisture transfer in saturated-non-saturated soil mass under the action of vertical drainage. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Albena, Bulgaria. Vol. 18. Issue 1.2. 2018. Р. 465-472. (Iндексується в Scopus, Web of Science)

3. Martyniuk P., Ostapchuk O., Tsvietkova T., Michuta O. Existence and uniqueness of solving boundary problem for quasi-linear parabolic equation with integral condition on free boundary. JP Journal of Heat and Mass Transfer. Allahabad, India. Volume 15, Number 3. 2018. P. 569-578. (Iндексується в Scopus)

4. Vlasyuk V., Tsvetkova T., Falat P., Klos-Witkowska A., Warwas K. Mathematical modelling of infiltration effect on process of salts transfer in layered saturated-non-saturated soils. Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Vol. 1. 2017. Р. 333-338. (Iндексується в Scopus)

5. Martyniuk P. M., Kuzlo М. Т., Matus S. K., Tsvietkova Т. P. Mathematical model of nonisothermal moisture transference in the form of water and vapor in soils in the case of chemical internal erosion. Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS). Pushpa Publishing House, Allahabad, India. Vol. 102. Issue 12. 2017. P. 3211-3221. (Iндексується в Scopus)

6. Ivanchuk N., Martynyuk, P., Tsvetkova T., Michuta, O. Mathematical modeling and computer simulation of the filtration processes in earth dams. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2/6 (86). 2017. Р. 63-69. (Iндексується в Scopus)

7. Vlasyuk A.P., Tsvetkova T.P. Mathematical Simulation of the Transport of Salt in the Case of Filtration and Moisture Transfer in Saturated–Unsaturated Soils in a Moistening Regime. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. Springer US, New York. Vol. 88, Issue 5. 2015. P. 1062-1073. (Індексується в Scopus)

8. Власюк А.П. Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка». Сер.: фіз.-мат. науки. Вип. 3. К., 2015. С. 55-59.

9. Власюк А.П. Чисельне моделювання масоперенесення сольових розчинів у ненасичених шаруватих ґрунтах. Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: технічні науки. Вип. 10. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 44-52.

10. Власюк А.П. Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві при наявності рухомої вільної поверхні. Вісник ТНТУ. №2(74). Тернопіль, 2014. С. 219-233.

11. Власюк А.П. Математичне моделювання солеперенесення при сумісній фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтах в лінійній постановці. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка». Сер.: фіз.-мат. науки. Вип. 2. К., 2013. С. 118-124.

12. Власюк А.П. Математичне моделювання переносу сольових розчинів при сумісній фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтах в нелінійній одновимірній постановці. Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: технічні науки. Вип. 7. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 28-42.

13. Власюк А.П. Математичне моделювання процесу масопереносу при фільтрації і вологоперенесенні сольових розчинів в областях повного і неповного насичення. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка». Сер.: фіз.-мат. науки. Вип. 1. К., 2012. С. 137-144.

Авторські свідоцтва

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78111 Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма для математичного моделювання впливу інфільтрації на процес перенесення солей в насичено-ненасичених шаруватих ґрунтах». / Т. П. Цвєткова, О. П. Остапчук (Україна). №78111; заявл. 30.03.2018., №79175; опубл. 05.04.2018.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80475 Комп’ютерна програма для дистанційного керування освітленням за допомогою мобільного додатку на базі системи Android. / І. В. Ногас, Т. П. Цвєткова (Україна). №80475; заявл. 13.06.2018., №81296; опубл. 25.07.2018.

Науково-методичні праці

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ» для студентів усіх спеціальностей НУВГП рівня вищої освіти «магістр»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської роботи студентами спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання

E-mail

t.p.tsvetkova@nuwm.edu.ua