Холоденко Вікторія Святославівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Холоденко Вікторія Святославівна

Народилася 3 серпня 1975 року в м. Рівне.

Освіта

В 1998 р. закінчила Українську державну академію водного господарства за спеціальністю “Екологія” і отримала кваліфікацію інженера–еколога.

В 2004 р. закінчила Міжгалузевий інститут управління в місті Києві за спеціальністю “Облік і аудит” і отримала кваліфікацію - економіст.

З 2000 р. по 2006 р. навчання в аспірантурі Національного університету водного господарства та природокористування.

Наукові ступені та вчені звання

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: “Встановлення екологічно допустимого об’єму відбору води з річок (на прикладі Прип’ятського Полісся України)” та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія".

У червні 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки.

Професійний шлях

З 1998 р. по 2010 р. працювала в Західному філіалі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти на посадах: методиста, старшого викладача, доцента.

З 2006 р. – асистент, кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування.

З березня 2011 р. старший викладач цієї ж кафедри.

З 2012 року дійсний член Українського географічного товариства (посвідчення №240033).

З 2013 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

З 2017 р. - доцент кафедри геології та гідрології Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

Науково-педагогічний стаж 23 роки.

Напрямок наукової діяльності

  • дослідження екологічних витрат на річках України;
  • встановлення екологічно допустимих об’ємів відбору води з річок України;
  • водогосподарсько-екологічна оцінка стану басейнів річок України;
  • кількісна оцінка стану басейнів річок Українського Полісся, їх охорона.

Навчальне навантаження

  • Викладає навчальні дисципліни - фізика Землі; фізична географія України; географія світового господарства; економічна геологія; екологічна геологія; статистична обробка інформації в науках про Землю; теорія та методологія географічної науки (вступ до спеціальності); основи фізичної географії; географічний моніторинг та прогнозування; географія туризму; геоекологія України; фізична географія материків; рекреаційне використання водних об'єктів; охорона підземних вод; раціональне використання природних ресурсів; геоекологічне обгрунтування проектів природокористування; воднобалансові розрахунки; руслові процеси; руслознавство з основами ДРП; екологічні та руслоформуючі витрати; гідрологія та гідрометрія; загальна гідрологія; інженерна гідрологія та регулювання стоку; інженерна геологія та гідрогеологія; керує навчальними та виробничими практиками.

Обов’язки на кафедрі

  • член науково-методичної ради з якості Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування;
  • керівник групи забезпечення (гарант) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньо-професійної програми "Гідрологія";
  • член групи забезпечення другого рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньо-професійної програми "Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні";
  • відповідальна за організаційно-методичну роботу кафедри;
  • координатор з якості освіти.

Основні наукові, навчально-методичні та програмно-методичні розробки

Є автором понад 80 наукових робіт, у тому числі 21 наукової статті, 21 тез доповідей, методики «Визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем» (у співавторстві), монографії «Меліорація та облаштування Українського Полісся» (три розділи у співавторстві), навчального посібника «Гідрометрія: практикум» (у співавторстві), 17 навчально-методичних розробок. Є співавтором наукового відкриття, 4 науково-дослідних робіт. Є розробником освітньо-професійних програм за спеціальністю 103 "Науки про Землю" ("Гідрологія" та "Геологія" (у співавторстві)) та за спеціальністю 106 "Географія" ("Географія рекреації та туризму" та "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами"), «Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні» для підготовки магістрів із спеціальності 103 «Науки про Землю» розроблена із врахуванням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 5 навчальних планів.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області за багаторічну сумлінну працю при підготовці висококваліфікованих фахівців для водного господарства, меліорації та природоохоронних органів (2007 р.). Почесною грамотою НУВГП за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності та з нагоди 100-річчя від часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування (2015 р.).

Список наукових праць, навчально-методичних та програмно-методичних розробок за останні роки

МОНОГРАФІЇ

1. Холоденко В.С. Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія]/ Галік О.І., Будз О.П., Косяк Д.С. / За наук. ред. Гадзала Я.М., Сташука В.А., Рокочинського А.М./ Розділ 5. Гідрологічний режим річок Українського Полісся. Розділ 6. Водний режим річок Українського Полісся, Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2017. – Т.1. – 932 с.

2. Холоденко В.С. Меліорація та облаштування Українського Полісся:[колективна монографія] / Косяк Д.С. / За наук. ред. Гадзала Я.М., Сташука В.А., Рокочинського А.М./ Розділ 60. Природно-заповідний фонд Полісся, Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. - 854 с.

3. Холоденко В.С. Природообустройство Полесья: монография: в 4 кн. / Галік О.І., Будз О.П., Косяк Д.С. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань: Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова. Раздел 6. Гидрологический режим рек Украинского Полесья. Раздел 7. Водный режим рек Украинского Полесья. 2017. – Кн. 2: Украинское Полесье. – Т. 1. – 902 с.

4. Холоденко В.С. Природообустройство Полесья: монография: в 4 кн. / Косяк Д.С. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань: Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова. Раздел 29. Природно-заповедный фонд Припятского Полесья, 2018. – Кн. 2: Украинское Полесье. – Т. 2. – 804 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

1. Косяк Д.С., Холоденко В.С., Галік О.І., Будз О.П. Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2018. – 254 с.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

1. Холоденко В.С. Гідрометеорологічні дослідження басейнів річок Західного Полісся та Українських Карпат. № держ. реєстр. 0114U001138, від 23.01.2014 р./Науково-дослідна робота/ Галік О.І., Будз О.П., Косяк Д.С., НУВГП, 2014-2016, 94 с.

2. Холоденко В.С. Інженерно-геологічне і гідрологічне обгрунтування рекреаційної водойми на гідровідвалі розкривних порід Здолбунівського родовища крейди /Науково-дослідна робота/ Мельничук В.Г., Криницька М.В., 2019.

3. Холоденко В.С. Гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку Західної частини Поліської гідрологічної області та Верхньоприп'ятської Бузької підобласті /Науково-дослідна робота/ Косяк Д.С., Будз О.П., НУВГП. 2017-2019.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

1. Освітньо-професійна програма "Гідрологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 "Науки про Землю" галузі знань № 10 «Природничі науки» / Мельничук В.Г., Гопчак І.В., Холоденко В.С., НУВГП. - 2017, 2019, 17 с.

2. Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 106 "Географія" галузі знань № 10 «Природничі науки» / Романів А.С., Меліхова Т.Л., Гопчак І.В., Косяк Д.С., Холоденко В.С., НУВГП. - 2019, 22 с.

3. Освітньо-професійна програма "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 106 "Географія" галузі знань № 10 «Природничі науки» / Корбутяк, М. В., Холоденко В.С., Романів, А. С., Гопчак, І. В., Косяк Д. С., Залеський, І.І. НУВГП. - 2020, 19 с.

4. Освітньо-професійна програма "Геологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 "Науки про Землю" галузі знань № 10 «Природничі науки» / Мельничук В.Г., Холоденко В.С., Криницька М.В., Мельничук, Г.В., Косяк Д.С., НУВГП. - 2019, 18 с.

5. Освітньо-професійна програма "Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні" для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 103 "Науки про Землю" галузі знань № 10 «Природничі науки» / Мельничук, Г.В., Мельничук В.Г., Холоденко В.С., НУВГП. - 2021, 12 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

1. Холоденко В.С. Оцінка однорідності рядів спостережень за непараметричними та параметричними статистичними критеріями для річок Прип’ятського Полісся України / Науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету/ Головний редактор – А.С. Кобець. – Д.: Друкарня видавництва "Свидлер А.Л.", 2013. – № 1 (31). – с. 16-19.

2. Холоденко В.С. Антропогенний вплив водокористувачів на стан річки Іква та його екологічний аспект / Географія та туризм: Наук. збірник / Відп. редактор – Я.Б. Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 27. – с. 304-311.

3. Холоденко В.С., Косяк Д.С. Екологічна оцінка якості води річки Стави Рівненської області / Научный журнал "Геополитика и экогеодинамика регионов", Т. 10, вып. 1, Симферополь. – 2014, с. 923-926.

4. Холоденко В.С., Косяк Д.С. Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової рівнини та Волинської денудаційної височини / Географія та туризм: Наук. збірник / Відп. редактор – Я.Б. Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 32. – с. 209-220.

5. Холоденко В.С., Косяк Д.С. Поверхневі води Українського Полісся / ЕТЕВК-2015: збірка доповідей Міжнародного конгресу і технічної виставки, Іллічівськ, 8-12 червня 2015. – с. 351-361.

6. Холоденко В.С., Косяк Д.С. Оптимізація розмірів водоохоронних зон річок Українського Полісся / Вісник НУВГП: збірник наукових праць. Вип. 3(71), Рівне: 2015, с. 130-136.

7. Холоденко В.С., Косяк Д.С. Визначення витрат на створення особливо захисних лісових ділянок уздовж берегів річок Українського Полісся / East European Scientific Journal, publication 8, part 5, Warsaw (Poland): 2016, p.114-118.

8. Холоденко В.С. Екологічна складова у гідрологічних розрахунках як основа безпечного існування екосистеми річок Полісся: стан, методика, перспективи / Міжнародна науково-практична конференція «Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся» до 130-річчя від дня народження видатного польського дослідника Полісся Станіслава Малковського та у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя НУВГП (13 жовтня 2020) / Збірник наукових праць, Рівне: 2020, с. 233-237.

9. Холоденко В.С. Актуальність гідрологічних досліджень у природних заповідниках / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Природа Полісся: дослідження та охорона» // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 13-15 червня 2019 року) / ред. Журавчак Р.О. – Рівне: 2019. – 368 с. (c. 166-172).

10. Холоденко В.С., Холоденко А.О. Оцінка змін метеорологічних параметрів на метеостанції Рівне / Географія та туризм: Наук. збірник/ Відп. редактор – О.О. Любіцева. – К.: Альфа-ПІК, 2022. – Вип. 69. – с. 64-72. (Фахове видання).

ТЕЗИ ТА СТАТТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Холоденко В.С., Чамор Н. Розрахунок параметричних і непараметричних статистичних критеріїв однорідності рядів спостереження р. Тня / Матеріали студентської наукової конференції. Студентська наука. Вип. 3, 2013. - с.179-180.http://www.nuwm.rv.ua/students/studentsjka-nauka/zbirnik-studentsjkikh-tez

2. Холоденко В.С. Екологічно допустимі мінімальні витрати води як основа збереження екосистеми річок України / AQUA UKRAINE-2013. ВОДА ТА ДОВКІЛЛЯ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 5-6 листопада 2013. – с. 91-92.

3. Холоденко В.С. Экологически допустимые объемы отбора воды основа экологической стабильности рек Украины / Актуальные проблемы современной науки: материалы Международной научно-практической конференции, часть 3, Уфа, РИЦ БашГУ, 29-30 ноября 2013 г.,– с. 65-67.

4. Холоденко В.С. Актуальність використання ГІС-технологій в екологічній оцінці водних ресурсів річкових басейнів / Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю), Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.,– с. 295-297.

5. Холоденко В.С. Про необхідність узгодження програми підготовки гідрологів в контексті басейнового принципу використання водних ресурсів / Галік О.І., Будз О.П., Косяк Д.С. / Тези доповідей першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду (з міжнародною участю), Одеса, 22-23 березня 2017 р., – с. 38-39.

6. Холоденко В.С. Про значення гідрометеорологічної діяльності в роботі Басейнових управлінь водних ресурсів (БУВР) / Будз О.П., Галік О.І., Косяк Д.С. / Тези доповідей першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду (з міжнародною участю), Одеса, 22-23 березня 2017 р., – с. 110-111.

7. Холоденко В.С. Застосування гідролого-генетичних методів для характеристики змін атмосферних опадів в контексті оцінки ресурсів річкового стоку / Галік О.І., Будз О.П., Косяк Д.С. / Тези доповідей першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду (з міжнародною участю), Одеса, 22-23 березня 2017 р., – с. 114-115.

8. Холоденко В.С. Современные методы оценки изменений водного стока рек / Косяк Д.С. / Материалы V Международного Водного Форума «Водные ресурсы и климат» в 2 частях, Ч.1, 5-6 октября 2017 г., Минск, Республика Беларусь, - с. 187-191.

9. Холоденко В.С. Розрахунок параметричних і непараметричних статистичних критерії для оцінки змін метеорологічних параметрів на метеостанції Рівне / Новікова І.В. / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку» ( 10-11 лютого 2022 року). Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2022. - 223 с. (с. 131-135).

10. Холоденко В.С., Холоденко А.О. Методологічні аспекти оцінки змін метеорологічних параметрів на метеостанції Рівне / Науково-практична конференція «Вплив зміни клімату на розвиток Рівненської області» (27 жовтня 2022 року) / Збірник тез науково-практичної конференції (м. Рівне 27-28 жовтня 2022 року). Рівне: Рівненська обласна організація Українського товариства охорони природи, 2022. – 124 с. (с. 14-20).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Холоденко В.С. Методичні вказівки (01-03-22) до виконання практичних робіт з "Гідрології і гідрометрії" / Рівне: НУВГП, 2014. – 48 с.

2. Холоденко В.С. Методичні вказівки (01-05-23) до підготовки та проведення кваліфікаційного державного екзамену за ступенем бакалавра для спеціальності 103 «Науки про Землю» / Рівне: НУВГП, 2017. – 50 с.

3. Холоденко В.С. Методичні вказівки (01-05-40) до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна геологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітня програма «Геологія» денної форми навчання / Рівне: НУВГП, 2018. – 71 c.

4. Холоденко В.С. Методичні вказівки (01-05-41) до виконання практичних робіт з дисципліни «Фізика Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітня програма «Геологія», «Гідрологія» та за спеціальністю 106 «Географія» освітня програма «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» денної форми навчання / Рівне: НУВГП, 2018. – 41 c.

5. Методичні вказівки (01-05-89) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Руслознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2020. – 56 с.

6. Методичні вказівки (01-05-90) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічні та руслоформуючі витрати» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2020. – 29 с.

7. Завдання (01-05-91) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічні та руслоформуючі витрати» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2020. – 63 с.

8. Методичні вказівки (01-05-127М) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна гідрологія та регулювання стоку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», денної та заочної форм навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2020. – 86 с.

9. Методичні вказівки (01-05-123М) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізична географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форм навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2020. – 78 с.

10. Методичні вказівки (01-05-126М) до проходження навчальної практики «Комплексна природничо-географічна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форм навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2020. – 82 с.

11. Методичні вказівки (01-05-125М) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форм навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2021. – 53 с.

12. Методичні вказівки (01-05-128М) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи фізичної географії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форм навчання/ В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2021. – 98 с.

13. Методичні вказівки (01-05-182М) до проходження виробничої практики «Практика виробнича зі спеціалізації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форми навчання / В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2021. – 17 с.

14. Методичні вказівки (01-05-181М) до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географічний моніторинг та прогнозування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форми навчання / В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2021. – 86 с.

15. Методичні вказівки (01-05-200М) для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Воднобалансові розрахунки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання / В.С. Холоденко – Рівне: НУВГП, 2023. – 45 с.

ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

1. Пат. № А-340 РАЕН. О многоярусном разрушении массива горных пород/ Холоденко В.С., Кравец С.В., Ткачук В.Ф. и др./ Свид. № 11-I от 07.07.2005 г.

E-mail

XAC2006@ukr.net

v.s.kholodenko@nuwm.edu.ua