Ткачук Олександр Андрійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Ткачук Олександр Андрійович

Освіта

  • Закінчив Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ, м.Рівне) у 1977 році і здобув кваліфікацію інженер-будівельник.
  • 1980-1983 рр.- навчання в аспірантурі УІІВГ на кафедрі водопостачання та бурової справи. В 1985 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського інженерно-будівельного інституту.
  • 2002-2005 рр. - перебував у докторантурі НУВГП і у 2007 р. захистив докторську дисертацію.


Науково-педагогічна діяльність

Працював на посадах: інженера, молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору УІІВГ, асистента, старшого викладача, доцента кафедри водопостачання та бурової справи. З 2008 р. і до нині – завідувач кафедри міського будівництва і господарства НУВГП.
У 2009 – 2012 рр. – проректор НУВГП з науково-педагогічної та навчальної роботи.
В останні роки викладає навчальні дисципліни:
«Міські інженерні мережі», «Інженерне забезпечення міських територій», «Міське господарство».
Одноосібно та у співавторстві опублікував підручник та 7 навчальних посібників.
Член науково-методичної комісії (НМК 9 з будівництва та технологій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з розробки Стандартів вищої освіти (підкомісія 192 Будівництво та цивільна інженерія) з 2019 р.

Наукова робота

Сфера основної наукової діяльності – дослідження перманентних процесів на діючих системах інженерного забезпечення населених пунктів, розроблення методів та заходів із інтенсифікації та їх реконструкції. Розроблені теоретичні положення структурно-функціонального удосконалення систем подачі і розподілу води, що передбачають визначення їх конструктивних схем на основі оптимізації експлуатаційних показників в умовах перманентних змін впливових факторів і орієнтованих на енергозбереження та покращення економічних і технологічних показників. Проведено обстеження та дослідження цих систем в понад 40 містах України. Впровадження результатів науково-дослідної роботи дозволило стабілізувати водопостачання в населених пунктах, суттєво зменшити втрати води через витоки і витрати електроенергії на підйом води.
З 2013 р. досліджує процеси формування дощових стоків на міських територіях і боротьби із їх затопленням і підтопленням. Розроблено теоретичні засади тимчасового затримання дощового стоку та його регулювання інфільтраційними методами.
Результати наукових розробок увійшли до нормативних документів Украни з питань водопостачання та інженерного захисту міських територій: ВБН 46/33-2.5-96, ВНД 33-3.4-01 -2000, ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016.
Є науковим керівником аспірантської підготовки. Під його керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації (2008 та 2017 рр) і доктора філософії (2020 р).
Приймає участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій (НУВГП, заступник голови (з 2012 р.), ОДАБА (з 2015 р.) і ДонНАБА (до 2014 р.)).
Дійсний член академії будівництва України (з 2013 р) та МАНЕБ (з 2009 р).

Основні публікації

Підручник і навчальні посібники:
1. Бабаєв В.М., Рищенко Т.Д., Завальний О.В., Линник І.Е., Чорноносова Т.О., Ткачук О .А., Гайко Ю.І., Мороз Н.В. Проектування міських територій. Підручник. Харків : ХНУМГ, 2019. – ч. 2. 544 с. [1]
2. Ткачук О .А., Косінов В.П., Новицька О.С. Системи подачі та розподілення води населених пунктів. Навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 273 с.[2]
3. Ткачук О .А. Міські інженерні мережі. Навч. посібн. Рівне : НУВГП, 2015. 412 с.[3]
4. Ткачук О .А. Міське господарство. Навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2018. 244 с.[4]
Монографії:
1. Ткачук О.А. Удосконалення систем подачі та розподілення води населених пунктів: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 301 с.
2. «Water Supply and Wastewater Removal». Lublin: Lublin University of Technology. 2016. 229 с. Монографія за редакцією Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. (O. A. Tkachuk , O. S. Novytska. Reconstruction and modernization of urban water networks. р. 205-216).
Статті:
1. Ткачук О.А., Шевчук О.В. Інфільтраційні майданчики як сучасний метод регулювання дощового стоку при благоустрої міських територій. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування». Київ : КНУБА, 2016. Вип. №59. С. 437-442.
2. Ткачук О.А., Шевчук О.В. Розрахунок основних параметрів інфільтраційних майданчиків при підключенні їх до системи дощового водовідведення. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса : OДАБА: Optimum, 2016. Вип. 60. С. 293-297.
3. Ткачук О.А., Ярута Я.В. Уточнені формули для розрахунків трубопроводів мереж водовідведення. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса : OДАБА, 2017. Вип. 68. С. 165-172.
4. Ткачук О.А., Ярута Я.В.Удосконалені гідравлічні розрахунки трубопроводів мереж водовідведення. Виробничо-практичний журнал «Водопостачання і водовідведення». Київ, 2018. № 1. С. 11 – 16.
5. Ткачук О. А., Ярута Я.В. Особливості формування дощового стоку на міських територіях. Зб. наук. праць: Вісник НУВГП. Технічні науки. Рівне: НУВГП, 2018. Вип. 1 (81). С. 63 – 74.
6. Alexander Tkachuk, Lyudmila Pilipaka, Anna Azizova. Optimization of City Water Supply Networks on Their Structural and Functional Analysis Base. Interna-tional Journal of Engineering & Technology. 2018, 7 (3.2). P. 680-685.
7. Alexander Tkachuk, Olha Novytska, Anton Shevchuk, Anna Azizova. Functional Reliability Assessment of Water Transmission Buildings of Urban Water Supply Systems. International Journal of Engineering & Technology. 2018, 7 (4.8). P. 103-108.
8. Olexander Tkachuk, Yana Yaruta, Olha Shevchuk, Anna Azizova. Theoreti-cal Bases of the Compatible Work of the Constraction of Stormwater Drainage Sys-tems in the Regulation of Stormwater Runoff. International Journal of Engineering & Technology. 2018, 7 (4.8). P. 432-439.
9. Ткачук О. А., Ярута Я.В. Інфільтраційні басейни зі щебеневим завантаженням та рослинним верхнім шаром в системах дощового водовідведення. Зб. наук. праць: Вісник НУВГП. Технічні науки. Рівне: НУВГП, 2019. Вип. 2 (86). С. 112 – 126.
10. Ткачук О. А., Шевчук А. Ю. Визначення показників функціональної надійності споруд водопостачання. Науковий вісник будівництва. Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2019. Вип. 3(97).. С. 126 – 134.

Всього опублікував понад 220 наукових і навчально-методичних робіт.

Е-mail

e-mail: o.a.tkachuk@nuwm.edu.ua