Тимощук Ігор Олександрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Тимощук Ігор Олександрович

У 1978 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Романо-германські мови та література», здобув кваліфікацію «Перекладач – референт французької та арабської мов, викладач французької мови».

З серпня 1978р. по липень 1982р. – військовий перекладач в республіці Алжир. З березня 1983 року працював в НУВГП на кафедрі іноземних мов на посадах асистента, старшого викладача, з 2002 року по нинішній час займає посаду доцента кафедри іноземних мов.

Є автором та співавтором понад 40 науково-методичних праць, в тому числі 1 навчальний посібник та 1 словник з грифами Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси: перекладознавство; вдосконалення методів навчання основ науково-технічного перекладу іншомовного тексту; використання новітніх технологій в процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, ділової іноземної мови.

Бере участь у реалізації міжнародного проекту в рамках студентської обмінної програми між НУВГП та Вищою сільськогосподарською школою міста Аен (Лімож, Франція).

За час роботи в університеті проходив професійне стажування на базі університетів Франції.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі – 38 років.

Посада

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП.

Основні обов'язки

  • систематизація та планування роботи щодо здійснення міжнародних зв'язків між навчальними закладами, науковими організаціями та професійними асоціаціями як в регіоні, так і за кордоном;
  • організація укладання угод про співпрацю університету із закордонними навчальними закладами та організаціями в галузі наукової та навчальної діяльності, організація та контроль виконання положень підписаних угод, контроль ходу проведення профорієнтаційної роботи за кордоном;
  • здійснення обліку та поточного контролю за виконанням університетом, навчально-науковими інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами, окремими викладачами та співробітниками угод, програм та інших міжнародних зобов'язань із НУВГП;
  • організація обміну викладачами та науковими співробітниками з метою їх участі в наукових конференціях, а також стажування;
  • забезпечення умов та здійснення належної інформаційної рекламної роботи в закордонних ЗВО з метою добору нових партнерів та розширення зв'язків НУВГП;
  • організація обліку та контролю всіх напрямків міжнародного співробітництва НУВГП;
  • організація короткострокових навчальних програм обміну студентами та викладачами відповідно до укладених угод про співробітництво між університетом та закордонними партнерами, дотримання інших міжнародних зобов'язань НУВГП.

Список наукових праць:

1. І.О.Тимощук, Т.О.Тимощук. «Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація», Вісник НУВГП, збірник наукових праць. Випуск 3 (39), ст.. 441-446, Рівне 2008. 2. Т.О.Тимощук, І.О.Тимощук. «Новий німецький правопис в силі». Вісник НУВГП, збірник наукових праць. Випуск 3 (39), ст.. 447-453, Рівне 2008. 3. Р.Г.Попович, І.О. Тимощук. «Функціональні особливості терміна». Вісник НУВГП, збірник наукових праць. Ст.. 75-80. Рівне 2010. 4. І.О.Тимощук. «Сучасний стан французької термінології». Вісник НУВГП, збірник наукових праць. Ст.. 88-93. Рівне 2010. 5. Т.О.Тимощук, І.О.Тимощук. «Підвищення мотивації вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням шляхом використання інтерактивних технологій». Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов», 19-20 травня 2011 року. Тези доповіді, ст.. 19-20. Тернопіль 2011. 6. Т.О.Тимощук, І.О.Тимощук. «З досвіду використання інтерактивних методів навчання іноземної мови». Вісник НУВГП, збірник наукових праць. Випуск 3 (55), ст.. 68-73, Рівне 2011. 7. Т.О.Тимощук, І.О.Тимощук. «Використання інтерактивних методів навчання іноземної мови за професійним спілкуванням». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», грудень 2011, ст.. 130-133. Рівне 2011. 8. Т.О.Тимощук, І.О.Тимощук. «Вдосконалення навичок писемного мовлення за новим німецьким правописом». Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», грудень 2011, ст.. 228-230. Рівне 2012 9. Р.Г.Попович, І.О.Тимощук. «Внутрішньопарадигматичні опозиції номінативних варіантів та модель номінативно-варіантної термінопарадигми» . НУ «Острозька академія». Наукові записки. Серія «Філологічна», випуск 36, ст..63-66. Острог 2013. 10. Тимощук І.О. Проблематика оказіонального слова / І.О. Тимощук // Вісник НУВГП. - Вип. № (67). – Рівне : НУВГП, 2014. 11. О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук. Організаційні, методичні та лінгвопедагогічні аспекти навчання іноземних мов у системі дистанційної освіти. Іноземні мови у вищій школі : Лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. – Харків : ХНЮУ, 2014. – С. 25-34. 12. Т.О. Тимощук, І.О. Тимощук. Популяризація творчості Тараса Шевченка в німецькомовному світі. Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне. : РІКУП НАН України, 2014. 13. І.О. Тимощук, Н.В. Зощук. Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства. Наукові записки. „Серія філологічна”. Матеріали І Всеукраїнської науково практичної заочної конференції з міжнародною участю Сучасні технології викладання та інтерпретації текстів світової літератури 25 лютого 2015 р. – Острог: видавництво національного університету „Острозька академія”. – Вип. 52. – 2015. 14. М.М. Хлапук., Л.А. Шинкарук., С. Меддур., І.О. Тимощук. Concept de gestion des crues sur les rivières de montagne avec l’utilisation des réservoirs de stockage dans les conditions d’intensification de phénomènes. 6th International Conference Water Resources and Sustainable Development (CIREDD. May 25-26, 2015, in Algiers, Algeria. 15. М.М. Хлапук., Л.А. Шинкарук., С. Меддур., І.О. Тимощук . Experience of the conception, construction, exploitation and study of anti-flood reservoirs on the Ukrainian Carpathian rivers. Journal of Fundamental and Applied Sciences, ISSN 1112-9867, 17.11.2015 , in Algiers, Algeria. 16. Тимощук., І.О. Тимощук. Шляхи формування соціокультурної компетенції в навчанні іноземної мови в технічному ВНЗ /Т.О. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: Світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», Київський університет права НАН України. Рівненський інститут. 17. Т.О. Тимощук., І.О. Тимощук. Історія написання та сучасне трактування гімну студентської молоді «ГАУДЕАМУС» («GAUDEAMUS»). І міжнародна науково-практична конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», 21-22 квітня 2016р. м. Рівне: видавництво «Вісник НУВГП». 18. В.І.Косолапов, І.О.Тимощук Проблематика оказіональгого слова-1 (потенціальне слово. Вісник НУВГП, Гуманітарні науки, Рівне 2016, випуск 1 (73), ст. 3-13. 19. Т.О. Тимощук., І.О. Тимощук. Шляхи формування сучасної інтерпретації гімну студентської молоді «GAUDEAMUS». І Міжнародна науково-практична конференція науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та магістрів «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних навчальних закладах (у рамках Фестивалю науки)», 18 - 20 травня 2017 року. (10 ст.). 20. О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук. Формування і розвиток стратегій дистанційного вивчення іноземних мов в контексті модернізації освітньої системи України. І Міжнародна науково-практична конференція науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та магістрів «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних навчальних закладах (у рамках Фестивалю науки)», 18 - 20 травня 2017 року. (12 ст.). 21. Н.В. Зощук, І.О. Тимощук. Шекспірівські поліжанрові перегуки (між сонетом та драмою) як фундамент англійської літературної традиції. I Міжнародної науково- практичної конференції „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”, 6-7 квітня 2017 року, м. Острог. (13 ст.). 22. Тимощук І.О., тези доповіді на міжуніверситетській науковій конференції: «Арабські запозичення у французькій мові». Рівне, НУВГП, 23.05.2018 р. 23. Попович Р.Г., Тимощук І.О. Тези – Вторинна номінація в термінології: функціональний аспект. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», - Рівне: РДГУ, 16 – 18 березня 2020 р. – 329 с., ст. 114 – 118. 24. Тимощук І. О. Тези - Emprunts anglais en français moderne. Англійські запозичення в сучасній французькій мові. Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики», – Рівне: НУВГП, 14 травня 2020 р. – 166 с., ст. 69-72.


Науково-методичні розробки 1. А.І. Сопільник, І.С.Микитин, І.О.Тимощук. «Французько-український, українсько-французький словник юридичних та економічних термінів». Львівський університет бізнесу та права. 908 ст. Львів 2012. Гриф МОН України. 2. В.В. Крівцов., І.О. Тимощук., С.А. Приймак. Навчальний посібник «Нарисна геометрія» (з використанням іноземних мов). НУВГП, Рівне 2016, 280 ст. 3. Тимощук І.О. у співавторстві. 06-09-18А, Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи магістрів усіх спеціальностей НУВГП із дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / О.Л. Вакуленко, Л.Є. Купчик, А.Т. Літвінчук, С.С. Потапчук, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук. – Рівне : НУВГП, 2018, – 53 c. 4. Тимощук І.О. у співавторстві. 06-09-18Б, Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи магістрів усіх спеціальностей НУВГП із дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / О.Л. Вакуленко, Л.Є. Купчик, А.Т. Літвінчук, С.С. Потапчук, Р.Г. Попович, І.О. Тимощук, Рівне: НУВГП, 2018, – 94 c. 5. Тимощук І.О. 06-09-23, Навчальні завдання з дисципліни «Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)» для студентів ІІІ-IV курсів денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм» / Тимощук І.О., Рівне: НУВГП, 2018, – 41 c. 6. Навчальний пісібник "Практикум з граматики української мови як іноземної". Тимощук І.О., Михайлова Є.В., Микитин І.С. НУВГП, 2020р., 311 ст. Затверджено Вченою радою НУВГП. Протокол № 4 від 24 квітня 2020р.