Тадєєв Олександр Антонович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Тадєєв Олександр Антонович

Народився 3 грудня 1959 р.

В 1977 р. закінчив Мізоцьку середню школу Здолбунівського району Рівненської області.

В 1982 р. закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (тепер НУ “Львівська політехніка”) за спеціальністю ”Прикладна геодезія”, одержав диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації інженера-геодезиста.

В 1985 р. закінчив аспірантуру кафедри теорії математичної обробки геодезичних вимірів Львівського політехнічного інституту і в 1987 р. під керівництвом професора Г.О.Мещерякова захистив дисертацію на тему “Определение современных движений земной коры по геодезическим данным”; присвоєна вчена ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 “Геодезія”.

З 1985 р. працює в Національному університеті водного господарства та природокористування. Обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерної геодезії, яка згодом перейменовувалась у кафедру землевпорядкування та геодезії, кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики, кафедру геодезії та геоінформатики, нині - кафедра геодезії та картографії. Протягом 1995 - 1999 р.р. обіймав посаду заступника декана факультету екології та землевпорядкування.

Науково-педагогічний стаж – 38 років. Протягом науково-педагогічної діяльності викладав лекційні та лабораторні курси з дисциплін "Математична обробка геодезичних вимірів", "Основи вищої та супутникової геодезії", "Вища геодезія", "Інженерна геодезія", "Маркшейдерія", "Геодезія". Періодично стажується на виробництві. Зокрема, проходив стажування в Державному науково-виробничому підприємстві геодезії та кадастру “Рівнегеокадастр”, Державному підприємстві "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" тощо. Напрям наукової діяльності - математичне моделювання в геодезії та геодинаміці. Неодноразово виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидита технічних наук за спеціальністю 05.24.01 “Геодезія”.

Список основних наукових праць

1. Об одной методике определения характеристик деформации земной коры по геодезическим данным / Киричук В.В., Тадеев А.А. // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1986. – Львов, №43. – с.31-38.

2. О картографическом смысле инвариантных характеристик деформации земной поверхности / Тадеев А.А. // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1986. – Львов, №43. – с.117-121.

3. Изучение, прогнозирование и картирование современных горизонтальных движений земной поверхности по геодезическим данным / Мещеряков Г.А. Киричук В.В., Тадеев А.А. // Изучение Земли как планеты методами геофизики, геодезии и астрономии. Тр.ІІ Орловской конференции. – Киев, 1988. – с.189-192.

4. Изучение современных движений земной поверхности в районе крупного инженерного объекта / Черняга П.Г., Тадеев А.А. // Изучение Земли как планеты методами геофизики, геодезии и астрономии. Тр.ІІ Орловской конференции. – Киев, 1988. – с.192-193.

5. Обобщенный метод конечных элементов определения характеристик деформации земной поверхности / Тадеев А.А. // Повыш. эффективн. опр. осадок инж. сооружений. Матер. н.-пр. конф. – Воронеж, 1988. – с.91-92.

6. Статистический метод изучения деформаций инженерных сооружений / Черняга П.Г., Тадеев А.А. // Повыш.эффективн.опр. осадок инж.сооружений. Матер. н.-пр. конф. – Воронеж, 1988. – с.53-54.

7. Дослідження просторово-часових змін рельєфу статистичним методом / Тадєєв О.А., Остапчук С.М. // Геодинаміка гірських систем Європи. Тези доп. міжнар. симпозіуму. – Львів, 1994. – с.40-41.

8. Статистичні дослідження змін рельєфу за результатами топографічних знімань / Остапчук С.М., Тадєєв О.А., Грицюк П.М. // Вісник геодезії та картографії. – 1996. – № 1(5). – с.50-55.

9. Моделювання деформації осушуваних земель / Остапчук С.М., Грицюк П.М., Тадєєв О.А. // Актуальні проблеми водного господарства. Зб. наук. статей. Т.1. – Рівне, 1997. – с.83-84.

10. Стохастична модель геодинамічного процесу / Тадєєв О.А. // Геодинаміка. – 1998. – № 1. – с.68-70.

11. Про дослідження деформованого стану земної поверхні за результатами геодезичних спостережень / Черняга П.Г., Тадєєв О.А. // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – с.167-169.

12. Визначення компонент деформації на зсуві земної поверхні за результатами геодезичних спостережень / Черняга П.Г., Тадєєв О.А., Марченко Д.О. // Вісник РДТУ. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2001. – Вип. 1(8). – с.241-247.

13. Теоретико-методологічні особливості кількісного аналізу деформування земної поверхні / Остапчук С.М., Тадєєв О.А., Грицюк П.М. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2005. – Вип. 3(31). – с.393-400.

14. Щодо вдосконалення методики врахування рельєфу в задачах оптимізації використання та грошової оцінки земель / Тадєєв О.А. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2008. – Вип. 1(41). – с.381-387.

15. Методологічні основи оцінки земель у районах активних сучасних рухів та зсувів поверхні / Тадєєв О.А., Тадєєва О.О. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 3(55). – с.233-241.

16. Результати та перспективи впровадження вдосконаленої методики оцінки земель у районах активних сучасних рухів та зсувів поверхні / Тадєєва О.О., Тадєєв О.А. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 4(56). – с.240-247.

17. Наближене рішення задачі трансформування систем координат для локального району / Тадєєв О.А., Тадєєва О.О. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип. 1(57). – с.196-203.

18. Оцінка точності визначення складових векторів супутникових спостережень в умовах обмеженої видимості небосхилу з попереднім плануванням / Янчук О.Є., Тадєєв О.А., Бендюг Є.П. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип. 4(60). – с.245-252.

19. Достовірність результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів / Тадєєва О.О., Тадєєв О.А., Черняга П.Г. // Геодинаміка. – 2012. – № 2(13). – с.28-33.

20. Особливості тектонофізичної інтерпретації геодезичних даних в геодинамічних дослідженнях / Тадєєв О.А. // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Серія: Технічні науки. – 2013. – Вип. 1(61). – с.224-232.

21. Оцінювання деформацій земної поверхні з позицій теорії квазіконформних відображень / Тадєєв О.А. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Вип. 78. – с.140-145.

22. Оцінювання деформацій земної поверхні, редукованої на геосферу / Тадєєв О.А. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Вип. ІІ(26). – с.46-52.

23. Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними / Тадєєв О.А., Тадєєва О.О., Черняга П.Г. // Геодинаміка. – 2013. – № 1(14). – с.5-10.

24. Шляхи вирішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за геодезичними даними / Тадєєв О.А. // Вісник геодезії та картографії. – 2013. – № 5(86). – с.21-26.

25. Математико-картографічне моделювання лінійних деформацій земної поверхні / Тадєєва О.О., Тадєєв О.А., Черняга П.Г. // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 1(88). – с.16-22.

26. Інформаційний ресурс глобальних навігаційних супутникових систем в оцінюванні розвитку територій з активними геодинамічними процесами / Тадєєв О.А., Тадєєва О.О., Черняга П.Г. // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу. Тези доп. III Міжн. наук.-пр. конф. Рівне, 12-14 лютого 2014 р. – Рівне, 2014. – с.38-41.

27. Дослідження деформацій земної поверхні за результатами GNSS-спостережень на території Європи (2004-2014 р.р.) / Тадєєв О.А., Луцик О.О. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. Матеріали VII Міжн. наук.-пр. конференції “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”. Ужгород, 23-25 жовтня 2014р. – 2014. – Вип. 3. – с.27-35.

28. Стан та перспективи картографічного відображення сучасних рухів земної поверхні / Прокопчук А.В., Тадєєв О.А. // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г.Черняги. Зб. тез Всеукр. н.-пр. конф., Рівне, 5-6 листопада 2014 р. – Рівне, 2014. – с.43-45.

29. Сутність та шляхи вирішення проблеми оцінки деформацій земної поверхні за геодезичними даними / Тадєєв О.А. // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г.Черняги. Зб. тез Всеукр. н.-пр. конф., Рівне, 5-6 листопада 2014 р. – Рівне, 2014. – с.48-51.

30. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат / Тадєєв О.А. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Вип. І(29). – с.48-52.

31. Проблеми та перспективи оцінювання деформаційних полів Землі за геодезичними даними / Тадєєв О.А. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2015. – Вип. 82. – с.73-94. https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.02.073

32. Геодезичні тривимірні моделі деформаційних полів Землі / Тадєєв О.А. // GEOFORUM’2016. Тези доповідей XXI міжнародної н.-пр. конференції, Львів, 13-15 квітня 2016р. – Львів: Львівська політехніка, 2016. – с.23-25.

33. Основи аналізу тривимірних деформаційних полів Землі за GNSS-даними в умовах спотворень референцної системи ITRS / О. А. Тадєєв // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується памяті П.Г. Черняги. Збірник тез всеукраїнської н.-пр. конференції, 9-10 листопада 2016р., Рівне. - Рівне: НУВГП, 2016. - с.44-47.

34. Evaluation of three-dimensional deformation fields of the Earth by methods of the projective differential geometry. The main linear deformation / Tadyeyev O.A. // Scientific Journal of Geodynamics. – 2016. – №2(21). – с. 7-17. https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.007

35. Evaluation of three-dimensional deformation fields of the Earth by methods of the projective differential geometry. Rigid rotations of the Earth / О. Tadyeyev // Geodesy, cartography and aerial photography. – 2016. – Vol.84. – pp. 25-38. https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.02.025

36. Оцінювання тривимірних деформаційних полів Землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі / Тадєєв О.А. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – Вип. І(33). – с.53-60.

37. Інформаційний ресурс глобальних навігаційних супутникових систем в оцінюванні деформаційних полів Землі / Тадєєв О. // Матеріали Восьмої міжнародної науково-технічної конференції ”Моніторинг довкілля, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку”. Львів, 14-16 вересня 2017р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.99-104.

38. Analysis and research results of GNSS data representativeness in estimation of modern horizontal motion of the earth’s surface (on the example of Europe’s territory) / S. Savchuk, A. Tadyeyev, A. Prokopchuk // Geodesy, cartography and aerial photography. – 2017. – Vol.86. – pp. 19-34. https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.019

39. До проблеми елімінації ефектів втрати інваріантності в оцінюванні деформаційних полів Землі за GNSS-даними / Тадєєв О.А. // Геодинаміка. – 2017. – № 2(23). – с. 34-45. https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.034

40. Адаптивні методи оцінювання та інтерпретації деформаційних полів Землі з використанням GNSS-даних / О.А. Тадєєв // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – Вип. І(35). – С.71-78.

41. Method for monitoring of modern reference systems in their relationship with geodynamics / S. Savchuk, O. Tadyeyev // In: Cwiklak J. (Eds.), Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, cz.2. – Deblin, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2020. – Р.111-127. ISBN 978-83-66514-09-6. https://indd.adobe.com/view/8984c5bb-956b-4cad-bbce-afdaa8ca3267


Список основних навчально-методичних праць

1. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Метод. вказівки з курсу ”Теорія математичної обробки геодезичних вимірів”. Ч.1 / Тадєєв О.А. – Рівне: УІІВГ, 1995. – 88с.

2. Теорія помилок вимірів. Метод. вказівки з курсу ”Теорія математичної обробки геодезичних вимірів”. Ч.2 / Тадєєв О.А. – Рівне: УІІВГ, 1995. – 44с.

3. Спосіб найменших квадратів. Метод. вказівки з курсу ”Теорія математичної обробки геодезичних вимірів”. Ч.3 / Тадєєв О.А. – Рівне: УДАВГ, 1998. – 64с.

4. Інженерна геодезія: навчальний посібник / Лебідь Г.Г., Мальчук М.П., Мануйлик А.Т., Тадєєв О.А., Черняга П.Г. – Рівне: УДАВГ, 1999. – 137с.

5. Методи математичної обробки результатів геодезичних вимірів та їх функцій. Метод. вказівки для вик. курс. роботи з курсу “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А. – Рівне, НУВГП, 2006. – 24с.

6. Розв’язування задач сфероїдної геодезії: Метод. вказівки з курсу “Вища геодезія” / Тадєєв О.А. – Рівне: НУВГП, 2008. – 55с.

7. Елементи теорії ймовірностей. Метод. вказівки до вик. самост. та практ. робіт з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А., Дець Т.І. – Рівне, НУВГП, 2014. – 41с.

8. Елементи математичної статистики. Метод. вказівки до вик. самост. та практ. робіт з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А., Дець Т.І. – Рівне, НУВГП, 2014. – 40с.

9. Основи теорії похибок вимірів. Метод. вказівки до вик. самост. та практ. робіт з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А., Дець Т.І. – Рівне, НУВГП, 2014. – 31с.

10. Зрівноважування результатів вимірів параметричним способом. Метод. вказівки до вик. самост. та практ. робіт з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А., Дець Т.І. – Рівне, НУВГП, 2014. – 41с.

11. Зрівноважування результатів вимірів корелатним способом. Метод. вказівки до вик. самост. та практ. робіт з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А., Дець Т.І. – Рівне, НУВГП, 2014. – 40с.

12. Методи математичної обробки результатів геодезичних вимірів та їх функцій. Метод. вказівки до вик. курс. роботи з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” / Тадєєв О.А., Дець Т.І. – Рівне, НУВГП, 2014. – 24с.

13. Вища геодезія. Методичні вказівки до вик. самост. та практ. робіт з дисципліни “Вища геодезія” / Тадєєв О.А., Дець Т.І., Прокопчук А.В. – Рівне, НУВГП, 2014. – 39с.

14. Розв’язування задач сфероїдної геодезії. Метод. вказівки до вик. курс. роботи з дисципліни “Вища геодезія” / Тадєєв О.А., Дець Т.І., Прокопчук А.В. – Рівне, НУВГП, 2014. – 27с.

15. Методичні вказівки до виконання самостійних та лабораторних робіт з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Розділ 3. Метод найменших квадратів. Побудова емпіричних формул методом найменших квадратів. / Тадєєв О.А., Дець Т.І. // Рівне, НУВГП, 2017.-28с. (05-04-74) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6056/1/05-04-74.pdf

16. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Мережевий аналіз в ГІС» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» на тему «Аналіз транспортних маршрутів». / Дець Т.І., Тадєєв О.А. // Рівне, НУВГП, 2017. -24с. (05-04-62) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6054/1/05-04-62.pdf

17. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1 з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». / О. А.Тадєєв, Т. І.Дець // Рівне: НУВГП, 2018. – 40 с. (05-04-78) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/8819/1/05-04-78.pdf

18. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №2 з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». / О. А.Тадєєв, Т. І.Дець // Рівне: НУВГП, 2018. – 41 с. (05-04-79) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/8823/1/05-04-79.pdf

19. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни “Вища геодезія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. Перетворення в просторових системах координат [Електронне видання] / О.А. Тадєєв. – Рівне : НУВГП, 2020. – 19с. (05-04-104М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/18677/1/05-04-104М.pdf

20. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни “Вища геодезія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. Розв’язування головних геодезичних задач в просторових системах координат [Електронне видання] / О.А. Тадєєв. – Рівне : НУВГП, 2020. – 15с. (05-04-105М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/18965/1/05-04-105М.pdf

21. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи вищої та супутникової геодезії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Перетворення координат з геоцентричних систем у прямокутну систему в проекції земного еліпсоїда на площину. [Електронне видання] / О.А. Тадєєв. – Рівне: НУВГП, 2022. – 16с. (05-04-118М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24291

22. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Вища геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. Розв’язування задач сфероїдної геодезії [Електронне видання] / Тадєєв О. А. – Рівне: НУВГП, 2022. – 40с. (05-04-119М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24292

23. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Вища геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. Проекція Гаусса-Крюгера [Електронне видання] / Тадєєв О. А. – Рівне: НУВГП, 2022. – 31с. (05-04-120М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24293

24. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. Елементи теорії ймовірностей. 05-04-123М [ Електронне видання ] / Тадєєв О.А. – Рівне: НУВГП, 2023. – 41с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26025

25. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. Елементи математичної статистики. 05-04-124М [Електронне видання] / Тадєєв О.А. – Рівне: НУВГП, 2023. – 46с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26026

26. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. Елементи теорії похибок вимірів. 05-04-125М [ Електронне видання ] / Тадєєв О.А. – Рівне: НУВГП, 2023. – 48с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26027


E-mail

o.a.tadyeyev@nuwm.edu.ua