Степанченко Ольга Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта та професійний шлях

1. 1996 - закінчила Львівський Національний університет ім. Івана Франка, спеціальність "Прикладна математика".

2. 2000 - почала працювати в НУВГП, пройшла шлах від аспіранта до доцента кафедри прикладної матемити ( на даний час кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики.

3. 2013-2015 рр. Заступник директора ННІ АКОТ з наукової роботи.

4. 2015-2016. Заступник директора ННІ АКОТ з навчально-методичної роботи.

5. 2017 заступник проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

6. 2018 – радник ректора з питань розвитку та інновацій.


Досвід практичної роботи за фахом

1. 2006 р. Директор ТОВ “ВКФ ВЕБ-КОМ”, Діяльність розробка системного та прикладного програмного забезпечення.

2. Директор інноваційного підрозділу Інжинірингова лабораторія "НООСФЕРА".

Викладацька робота

За період своєї професійної кар'єри викладала та викладає наступні навчальні дисципліни:

  • основи інтернет;
  • web-програмування та web-дизайн;
  • системне програмування;
  • методика викладання математики та інформатики;
  • обробка зображень та мультимедіа;
  • сучасні та спеціалізовані мови програмування.

Наукова робота зі студентами та учнями

1. 2016 - Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "WEB-програмування та WEB-дизайн".

2. З 2018 - керівництво студентським науковим гуртком «Автоматизована обробка супутникових знімків».

3. І місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) м. Вінниця Тема роботи «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕТЕОДАНИМИ» студентка IV курсу Шостак Л. В.

4. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в Рівненській області 2018-2019 навчального року. Секції: «Internet-технології та WEB дизайн», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту», «Комп’ютерні системи та мережі».

5. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в Рівненській області 2017-2018 навчального року. Секції: «Internet-технології та WEB дизайн», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту», «Комп’ютерні системи та мережі».

6. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в Рівненській області 2016-2017 навчального року. Секції: «Internet-технології та WEB дизайн», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту», «Технології програмування».


Наукові публікації

1. Степанченко О. М. Математичне моделювання розчинення сольових включень в гунтових основах гідротехнічних споруд / О. М. Степанченко. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – №4. – С. 149–156.

2. Степанченко О. М. Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд / О. М. Степанченко, П. М. Мартинюк. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – №3. – С. 174–182.

3. Степанченко О. М. Кінематичні граничні умови в задачах розчинення сольових пластів / О. М. Степанченко. // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк. Луцький національний технічний університет – 2015. – №51. – С. 186–191.

4. Степанченко О. М. Порівняльний аналіз чисельних розв'язків нелінійної задачі вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд / О. М. Степанченко. // Вісник Інженерної академії України, Київ.Інженерна академія України – 2015. – С. 67–72.

5. Степанченко О. М. Математичне моделювання консолідації ґрунтів при нелінійних компресійних залежностях / П. М. Мартинюк, О. М. Степанченко, В. М. Бобошко. // Вісник Національного університет водного господарства і природокористування. – 2015. – №3. – С. 155–161.

6. Степанченко О. М. Методи апроксимації кінематичних граничних умов в задачах розчинення сольових пластів споруд / О. М. Степанченко. // Вісник Національного університет водного господарства і природокористування. – 2015. – №4(72) – С. 27–37.

7. Analysis of relativistic effects in GNSS measurements based on calculation of metric tensor components and comparison with existing models /Bialyk, I.M., Stepanchenko, O.M., Wójcik, W., Kalimoldayev, M./ 2019 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering / (Scopus) DOI: 10.1117/12.2537209

8. Stepanchenko O.M. On conjugation conditions in the filtration problems upon existence of semipermeable inclusions /Chui Y.V., Moshynskyi V.S., Martyniuk P.M., Stepanchenko O.M. // JP Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. - Volume 15, Issue 3. - Pages 609 – 619. (Scopus) DOI: 10.17654/HM015030609

Науково-методична діяльність

1. Зубик Л. В. Основи сучасних web-технологій. Ч.1 : навч. посіб. / Л. В. Зубик, І. М. Карпович, О. М. Степанченко. - Рівне : НУВГП, 2016. - 290 с.

2. Typбал, Ю. В. and Гладка, О. М. and Степанченко, О. М. (2019) Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій.

3. Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Жуковський, В. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 Інженерія програмного забезпечення СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Інтернет речей РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) СТУПІНЬ бакалавр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією інтернет речей.

4. Жуковська, Н. А. and Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Зубик, Я. Я. (2017) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Професійна кваліфікація бакалавр з комп'ютерних наук.

Контакти

o.m.stepanchenko@nuwm.edu.ua