Срібна Євгенія Вікторівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Срібна Євгенія Вікторівна

Освіта

 • 2008-2012 рр. – навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою, присвоєно кваліфікацію бакалавра з менеджменту.
 • 2008-2012 рр. – навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Філологія», після закінчення присвоєно кваліфікацію бакалавра з філології, вчителя мови (англійська) і зарубіжної літератури.
 • 2012-2014 рр. – навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою, присвоєно кваліфікацію менеджера (управителя) організації.
 • 2014-2017 рр. - навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
 • 2019 р.- захист кандидатської дисертації в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарствам. Тема: «Логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки країни».

Основні етапи трудової діяльності

 • 2015 р. – провідний фахівець по роботі з грантами сектору інноваційної діяльності та трансферу технологій Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 2015 р. – 2017 р. - провідний фахівець сектору роботи з іноземними студентами Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 2017 р. – 2019 р. - провідний фахівець з планування та контролю навчального процесу відділу організації міжнародної освіти Центру міжнародного співробітництва та освіти Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 2019 р. – 2020 р. - старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету водного господарства та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування.
 • 2019 р. – по д.ч. – провідний фахівець з міграційних та паспортно-візових питань відділу міжнародної освіти та міграційних питань Центру міжнародного співробітництва та освіти Національного університету водного господарства та природокористування.
 • 2021 р. – по д.ч. - доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу Національного університету водного господарства та природокористування .

Посада

Провідний фахівець із міграційних та паспортно-візових питань відділу організації міжнародної освіти та міграційних питань Центру міжнародного співробітництва та освіти.

Основні обов'язки

 • здійснення процедури документального оформлення іноземних громадян, що прибули на навчання до НУВГП;
 • перевірка документів, які надають іноземні громадяни під час вступу до університету згідно чинного законодавства та оформлення їхніх особових справ;
 • оформлення контрактів на навчання іноземних студентів;
 • консультування та допомога іноземним громадянам щодо своєчасного оформлення відповідних документів для отримання або продовження дії посвідки на тимчасове проживання в Україні на період навчання в університеті;
 • консультування щодо процедури визнання іноземних кваліфікацій документів про освіту, які подаються ними під час вступу до університету;
 • консультування іноземних студентів-випускників НУВГП щодо питань легалізації випускних документів та проставлення "Апостиля" в МОН України;
 • здійснення організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в університеті.

Основні дисипліни які викладає

Міжнародний трансфер технологій; Міжнародні бізнес-комунікації, Управління знаннями в міжнародній корпорації.

Контакти

e.v.sribna@nuwm.edu.ua

Праці

2022

 1. Срібна, Є. В., Васюк, І. В. (2022) ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ – ГЛОБАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА ТА ЙОГО СУПЕРЕЧНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). с. 262-277.
 2. Срібна, Є. В., Ступницький, В. В., Ступницька, Н. І. (2022) ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). с. 53-66.
 3. Срібна Є. В., Асіама Б. О. GLOBAL BRAIN CIRCULATION – TRENDS AND PROSPECT. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2022 р. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2022. – 348 с.
 4. Нікитенко Д. В., Срібна Є. В., Бакиєв Т. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРКМЕНІСТАНУ. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2022 р. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2022. – 348 с.
 5. Y. Sribna, N. Kravchuk. POSSIBILITIES AND EFFICIENCY OF DIGITALIZATION COMMUNICATIONS. Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ВНУ ім. Лесі Українки, (27-29 червня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. 418 с.

2021

 1. N. Savina, Y. Sribna. Trends in prevention of economic offenses in Eastern European countries. ASEJ Scientific Journal Bielsko-Biala School of Finance and Law. Volume 25, Number 3, 2021. 19-21 DOI: 10.19192/wsfip.sj3.2021.3
 2. V. Koval, Y. Sribna, S. Kaczmarzewski, A. Shapovalova, V. Stupnytskyi. Regulatory policy of renewable energy sources in the European national economies. POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL 2021. Volume 24. Issue 3 . 61–78 DOI: 10.33223/epj/141990
 3. Nataliia Savina, Y. Sribna, V. Yemelyanov, S. Dombrovska, D. Mishchenko. Stimulation of investment processes in renewable energy sector. E3S Web Conf. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021) Volume 255, 2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501048
 4. N Savina,Y Sribna, N Pitel,L Parkhomenko, A Osipova,V Koval. Energy management decarbonization policy and its implications for national economies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine
 5. Sribna Y, Koval V, Olczak P, Bizonych D, Matuszewska D, Shtyrov O. Forecasting solar generation in energy systems to accelerate the implementation of sustainable economic development. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 2021;24(3):5-28. doi:10.33223/epj/141095.
 6. Срібна Є.В., Асоєв С. Нафтогазова складова енергетичної складової Таджикистану. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне: НУВГП, 2021. – 568 с.
 7. Срібна Є.В., Карпюк І.М.Цифрова економіка як подальший розвиток продуктивності суспільства. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне: НУВГП, 2021. – 568 с.
 8. Срібна Є.В., Ступницький В.В., Ступницька Н.І. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄС. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Херсон, 27 квітня 2021 р.). Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021. 244 с.
 9. Срібна Є. В., Ступницький В. В., Ступницька Н.І. Фундаментальні аспекти формування особистості школярів початкових класів в період соціальної медіакульутри. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток: Збірник тех. IX Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 квітня 2021. Рівне: 2021. с. 251-253
 10. Срібна Є.В.THE DIGITAL ECONOMY AS A NEW PARADIGM OF MODERN SOCIETYПрикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень: Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців 14 травня 2021 року. Рівне: РДГУ, 2021

2020

 1. Срібна, Є. В. та Ступницький, В. В. та Ступницька, Н. І. (2020) НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – ЦИФРОВИЙ ВИМІР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). с. 385-400.
 2. Срібна Є. В., Ступницький В. В., Ступницька Н. І. Коронавірус як міжнародний проект трансформації системи капіталізму на інформаційно-інтелектуальну платформу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-8-6241
 3. Срібна, Є. В. та Ступницький, В. В. та Ступницька, Н. І. та Sribna, Y. V. та Stupnytskyi, V. V. та Stupnytska, N. I. (2020) КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). с. 148-162.
 4. Срібна, Є. В. та Ступницький, В. В. та Sribna, Y. V. та Stupnytskyi, V. V. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). с. 211-222.
 5. Срібна Є. В., Ступницький В. В., Ступницька Н. І. Технополіс як точка росту науково-технічного прогресу в умовах новітньої світової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.44
 6. Срібна Є.В., Cтупницька Н.І.Державний менеджмент України в системі концепційних змін ХХІ століття. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. – Луцьк, 2020. – 470 с.
 7. Срібна Є.В., Cтупницька Н.І. Метаморфоза ринкового методу державного регулювання економічними процесами – теорія та практика. Управління економічними процесами на макро- і мікро-рівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р. – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: https://www.conf.inem.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/05/Conf_NTSA_INEM_2020.pdf, вільний. – 194 с.
 8. Срібна Є.В., Cтупницька Н.І. Хронологія стійкого економічного розвитку глобалістики. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIV международной научно–практической конференции, УО «Полесский государственный університет», г. Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 217 с.
 9. Срібна Є.В., Кадиров Ю. Технополіс як мистецтво національного управління розвитком економіки країни. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – 568 с.
 10. Срібна Є.В., Мохамед Абдулла Мохамед Сокні. Пріоритет глобального управління над державним на прикладі Лівії. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – 568 с.

2019

 1. Viktor Koval,Yevheniia Sribna, Krzysztof Gask. Energy Cooperation Ukraine-Poland to Strengthen Energy Security. E3S Web Conf. Volume 132, 2019. XXII International Scientific Conference POLSITA 2019 “Progress of mechanical engineering supported by information technology” https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913201009
 2. Yevheniia Sribna, Olena Trokhymets, Ihor Nosatov, Iryna Kriukova. The globalization of the world coal market – contradictions and trends//E3S Web Conf. Ukrainian School of Mining Engineering. Volume 123, 2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301044
 3. Yevheniia Sribna, Svetlana Minakova, Olena Franchuk, Liudmyla Antonova. Logistics schemes in the development of integration processes of the formation of the global economy. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Part of series AEBMR. Volume 95, 2019 https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.58
 4. Sribna Y.V., Stupnytska N.I., Petruk A. V. Investment in alternative energy as one of the modern trends. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW ECONOMICS, PUBLIC ADMINISTRATION AND LAW (IJONEPAAL). Świnoujście-Varna–2019 № 2 (4) 2019. 176 p.

2018

 1. Срібна Є. В. Державна політика посилення енергетичної безпеки України. Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави : монографія за міжнародною участю. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 171–195.
 2. Срібна Є. В., Савіна Н. Б. Енергетична політика – сутність та закономірність формування в Україні. Вісник НУВГП. Серія: Економічні науки, 2018 р. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2 (82). – С. 182–191.
 3. Срібна Є. В. Енергетична логістика як взаємообумовленість енергетики та економіки. Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на

становлення громадянського суспільства : мат-ли. Всеукр. наук.- практ. конф. – Рівне : Л. Зень, 2018. – С. 111–114.

2017

 1. Срибная Е. В. Эффективность матричного комплекса энергетики Украины . Lambert Academic Publishing. – 2017. – 124 c.
 2. Sribna E. V. Energy security as a mathematical depending on the function of the world energy development. International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warszawa, 2017. – № 1(5). – P. 185–202.
 3. Срибная Е. В. Энергетическая безопасность Украины как математическая зависимость от функции развития.Topical researches of the World Science : рroceedings of the III International Scientific and Practical Conference. – 2017. – Vol. 1. – № 7(23), July. – Р. 43–48.

2016

 1. Срібна Є. В. Проблеми оцінки енергетичної безпеки в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса, 2016. – Т. 21. – Вип. 3. – С. 213–217.
 2. Sribna E. V., Savina N. B. Problem assessment of energy security in the country. International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. – № 2(4). – Р. 33–41.
 3. Sribna E. V. Historical aspects of wind energy in the world. Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development : collection of scientific articles. – Roma, Italia : Edizioni Magi, 2016. – P. 66–69.
 4. Sribna E. V. Energy logistics – present and perspectives. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : сonference рroceedings, Januaty 29, 2016. – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – Р. 213–216.
 5. Sribna E.V. Hydroelectricity : current state and potential. International Science Conference Formation of modern economic area : benefits, risks, implementation mechanism : conference рroceeding, April 29, 2016. – Tbilisi : SSOTU, 2016. – Part III. – Р. 201–205.
 6. Sribna E. V. Energy logistics as an integral part of the energy system. Problems of development modern science : theory and practice : сollection of scientific articles. – Madrid, España : EDEX, 2016. – Р. 80–83.
 7. Sribna E. V. Technical features of transmission electricity. Actual problems of globalization : сollection of scientific articles. – Thessaloniki, Greece : Midas S.A., 2016. – Р. 46–49.
 8. Савіна Н.Б., Срібна Є.В., Шоєв Н.Н. Оцінка вітчизняних енергетичних реформувань з позиції енергетичної логістики.// Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» – Львів: 2016. – С.253-255.

2015

 1. Срібна Є. В. Економіко-екологічні проблеми розвитку вітчизняної гідро генерації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : фаховий науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. – Одеса, 2015. – Вип. 14. – C. 226–230.
 2. Срібна Є. В. Українська атомна генерація як чинник стабільності національної енергетики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 15. – C. 50–53.
 3. Срібна Є. В. Матричний комплекс вітчизняної енергетики та його ефективність в сучасних динамічних змінах. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2015. – Вип. 5. – С. 139–143.
 4. Sribna E. V. Information and energy component of electricity, production, transmission and consumptio.Устойчивое развитие : международный журнал. – Варна, вересень/жовтень 2015. – P. 103–108.
 5. Sribna E. V. Fundamental analysis of coal industry Ukraine in relation to the foreign exchange regulation. Economics and management: Challenges and Perspectives : collection of scientific articles. – Vienna, Austria : East-West. Associate for advanced studies and higher education GmbH, 2015. – P. 61– 66.
 6. Срібна Є. В. Розвиток та сучасний стан теплової генерації України. Economics, Management, Law: Problems and Prospects : collection of scientific articles. – Coventry, United Kingdom : Agenda Publishing House, 2015. – P. 129–132.
 7. Sribna E. V. Status and prospects of nuclear energy in Ukraine. Economics, Management, Law: current state and perspectives of development : collection of scientific articles. – Lisbon, Portugal : Pegasus Publishing, 2015. – P. 52–57.
 8. Sribna E.V. Contemporary concept of the energy paradigm. International journal of economics and law. – Belgrade, Serbia, 2015. – Vol. 5. – No. 15, December. – Р. 91–96.
 9. Срібна Є. В. Основні підходи до поняття енергетичної безпеки. Тенденції сталого розвитку економіки країни : прогнози та пропозиції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 серпня 2015 р., м. Львів / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2015. – С. 36– 38.
 10. Срибная Е. В. Кризис угольной промышленности в Украине. Розвиток нац. економіки : теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2015 р. Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ ; Тернопіль : Крок, 2015. – Ч. 1. – С. 44–45.
 11. Срібна Є. В. Сутність поняття національної безпеки. Модернізація та суспільний розвиток нац. економіки : збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 вересня 2015 р., м. Одеса / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : ЦЕДР, 2015. – 140 с. – С. 15–18.
 12. Срібна Є. В. Енергетична складова економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки в умовах фінансової кризи : збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.–практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 20–23.
 13. Срибная Е. В. Энергетический потенциал как основа экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности в современных условиях : междунар. науч.–практ. конф. Университет «Туран-А

стана» Казахстан. – Астана, 2015. – С. 124–125.

2014

 1. Sribna E. V. Logistics paradigm aspects of the coal power component оf Ukraine due of eastern military actions. Economics and management: problems of science and practice : collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 1. – P. 102–107.