Сондак Василь Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Сондак Василь Володимирович

Народився 9 травня 1955 року на Рівненщині у с. Сінне (нині Русивель). Після закінчення природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту ім. Франка з 1977 по 1982 рік працював вчителем біології та хімії середньої школи.

З 1982 по 1990 роки – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Українського інституту інженерів водного господарства, аспірант кафедри меліоративного ґрунтознавства та землеробства, старший науковий співробітник.

У 1990 році на засіданні спеціалізованої Ради Московської сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. З 1990 по 1997 роки – старший викладач, а з 1997 по 2003 роки – доцент кафедри екології.

Протягом 2003 - 2009 років – завідувач кафедри водних біоресурсів. З 2009 по 2010 роки - докторант Інституту рибного господарства НААН України та професор кафедри водних біоресурсів. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. З жовтня 2013 року по липень 2020 року завідувач кафедри водних біоресурсів Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). У січні 2014 року отримав атестат професора кафедри водних біоресурсів.

Співавтор розробки науково-освітнього напряму в екологічній науці «Відновна гідроекологія»; автор науково-освітнього напряму в іхтіологічній науці «Відновна іхтіоекологія»; співавтор розробки заходів з реабілітації трансформованих меліоративним і гідротехнічним будівництвом малих річок; співавтор концепції впливу стресових чинників на іхтіофауну та методу розрахунку ризиків її виживання у трансформованій річковій мережі; вивчив та описав порівняно з 1957 роком стан іхтіоценозу та динаміку видового різноманіття іхтіофауни Західного Полісся України в поєднанні зі станом водного середовища в умовах трансформації річкової мережі; паспортизував «природні локалітети» водних об’єктів Західного Полісся України та розробив науково-методичні рекомендації для міністерств та відомств, у тому числі для Державного агентства рибного господарства України.

Автор та співавтор 180 публікацій, з них 128 наукового та 52 науково-методичного характеру, в т.ч. 1 монографії та 8 навчальних посібників в тому числі з грифом МОН України,

За період роботи підготував 11 студентів – переможців ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Виконавець господарсько-договірних робіт з реабілітації відтворення аборигенних риб у природних водоймах Західного Полісся України (озеро Сомине, Луківська ОТГ, Волинської обл. – 2019-2020 рр.).

Учасник робочої групи з розробки галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», член редакційної колегії фахового наукового журналу «Рибогосподарська наука України» Інституту рибного господарства НААН України, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), відмінник освіти України та член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за освітнім напрямом «Водні біоресурси та аквакультура».

У 2013 та 2017 роках був претендентом на здобуття Державної премії України в галузі освіти. Номінація: «Розробка і впровадження авторських здобутків з відродження довкілля України та з екологізації змісту вищої освіти водогосподарського напряму».

Викладає лекційні курси для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисциплін «Гідробіологія», «Розведення та селекція риб», «Аквакультура штучних водойм» та для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси» та «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» «Теоретичні основи рибництва», «Фермерське рибництво», здійснює керівництво магістерськими роботами. Підготував методичне забезпечення до вищезгаданих дисциплінах. Професор кафедри Сондак В.В. за час роботи в НУВГП зробив свій вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки України та нагороджений відзнаками.

Результати наукових досліджень відображені у статтях, тезах, монографії, навчальних посібниках, лабораторному практикумі, методичних вказівках.

Навчальні посібники та монографії

 • Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України//Рівне.: Волинські обереги, 2008.–296с.
 • Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / За редакцією Й.В. Гриба, В.В. Сондака //Рівне.: Волинські обереги, 2007.–630с.
 • В.В. Сондак, О.Б. Грицик, О.Г. Рудь. Інвазійні хвороби риби //Рівне.:НУВГП, 2006.–145с.
 • Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління)//Рівне.: Волинські обереги, 1999.–Т.1.–348с.
 • Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак, Л.А. Волкова. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління) //Рівне.: Волинські обереги, 1999.–Т.2.–148с.
 • Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Реабілітація порушених річкових та озерних систем (гідроекологія, іхтіоекологія, економіка управління) // Вінниця, НАУ.2014.- 414 с.
 • Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Моніторинг природокористування та стратегія реабілітації порушених річкових та озерних систем // Вінниця, НАУ, 2014.- 470 с.
 • Гриб Й.В., М.О. Клименко В.В., Сондак. Відродження екосистем трансформованих басейнів річок та озер (Рекомендації до розробки ОВНС) // Рівне: НУВГП.- 2012.- 246с.
 • Сондак В.В. Петрук А.М. Ставове рибництво / Лабораторний практикум.- Рівне НУВГП: ПП “Ваграф–Україна”.- 2019.-116с.

Статті в фахових наукових збірниках та журналах

 • В.В. Сондак. До питання реабілітації умов відтворення аборигенної іхтіофауни та формування стійкості водного середовища в трансформова-ній річковій мережі Західного Полісся України//Рибогосподарська наука України.–К.:2009, №3.–С.54-60.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. Антропогенна трансформація і шляхи омолодження озер Волині //Збірник наук. праць “Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра”.–Луцьк.: Надстир’я, 1998.–С.172-174.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. Екосистема Хрінницького водосховища (верхів’я басейну р. Стир) після повторного заповнення у період літньої межені 1998р. // Вісник УДУВГП.–Рівне, 2003.–вип.1(21).–C.34-56.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак, Володимирець В.О. Зміни угрупувань індикаторних видів вищих водних рослин у Хрінницькому водосховищі після повторного заповнення //Вісник УДУВГП.–Рівне, 2003.–вип.2(21). – C.3-10.
 • Гриб, В.В. Сондак. Концептуальні основи відтворення аборигенної іхтіофауни в басейнах правобережних приток р. Прип’ять //Вісник НУВГП.– Рівне, 2005.– вип.2(30).–С.207-213.
 • Й.В. Гриб, Н.И. Гончаренко, В.В. Сондак. Актуальные вопросы воспроизводства аборигенных видов рыб //Збірник наук. праць “Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб”.–К.: Світ рибалки, 2005.–С.37-42.
 • /Й.В. Гриб, В.В. Сондак, Т.М. Куньчик. Компенсаційні заходи з відтворення аборигенної іхтіофауни у річково-озерній мережіі Західного Полісся //Таврійський науковий вісник.–Херсон, 2005.–вип.38.–С.161-164.
 • Й.В.Гриб, В.В.Сондак,С.М. Шепелюк. Особливості накопичення радіонуклідів аборигенною іхтіофауною у річково-озерній мережі Західного Полісся //Збірник наукових праць “Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб”.– К.: Світ рибалки, 2005.–С.72-76.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак, О.В. Волкошовець. До питання токсичності стічних і природних вод//Вісник НУВГП.– Рівне.:2006.–ч.І.–випуск 4(36).–С.294-304
 • Й.В. Гриб, Н.І. Гончаренко, В.В. Сондак. Зимувальні ями у річковій мережі як природні біореактори //Рибне господарство.–К.: 2006.–вип.65.–С.123-128.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. Особливості відтворення аборигенної іхтіофауни в зарегульованих річкових системах //Таврійськи науковий вісник.–Херсон.: 2006.–вип.44.–С.158-167.
 • /А.И. Ноженко, Л.П. Фильчагов, В.В. Сондак. Плавальна здатність риб і вибірність споживання кормових об’єктів при зграйному поводженні особин//Вісник НУВГП.–Рівне.: 2006–вип.1(33).–С.172-179.
 • А.И. Ноженко, Л.П. Фильчагов, В.В. Сондак Теоретические вопросы по изучению питания молоди рыб у поверхностных зарегулированных водоемах, как фактора для проявления покатных миграций из районов, где наблюдаются эффекты техногенных воздействий //Вісник НУВГП.–Рівне.: 2006.–вип.1(33).–С.165-172
 • В.В. Сондак, А.В. Трохимчук. Еколого-біологічні основи вселення та акліматизації далекосхідної кефалі-піленгас у водойми Західного Полісся //Вісник НУВГП.–вип.2(34), ч. І.– Рівне.: 2006.–С.294-304.
 • В.В. Сондак. Дослідження процесу “старіння” водойм-приймачів дренажних стічних вод осушувальних систем на прикладі озер Верхнє і Нижнє бас. р. Льва//Вісник НУВГП.–вип.1(37).–Рівне.: 2006.–С.142-146.
 • В.В. Сондак. Ренатуралізація трансформованих водно-болотних угідь та підвищення рибопродуктивності річково-озерної мережі Шацького НПП //Вісник ВДУ №11, ч.I. Луцьк, 2007.–С.204-207.
 • В.В. Cондак. Фізіологічні основи стійкості аборигенної іхтіофауни до абіотичних умов середовища //Вісник НУВГП.–Рівне, 2007.–вип.3(39), част.2.–С.327-332.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. Оцінка локальних загроз і пріоритетів збереження біорізноманіття водних екосистем //Водне господарство України.–К.: 2007.–№2.–С.25-32/
 • В.В. Сондак. Формування видового складу аборигенної іхтіофауни, відтворення і рибопродуктивність Стир-Горинського гідроекологічного коридора //Вісник НУВГП.–Рівне, 2007.– вип.4 (40),ч.3.–С.56-63.
 • В.В. Сондак. Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання аборигенної іхтіофауни у поверхневих водах України//Доповіді НАН України.–2008.–№7.–С.191-199.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. Старіння озер Полісся України: Процеси, реабілітація, охорона. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Л. Українки [Природа Західного Полісся та прилеглих територій].–Луцьк: “Вежа”, 2008.–№4.– С.242-249.
 • В.В. Cондак. Науково-методичні підходи вибору оптимальних стратегій відновлення видового різноманіття аборигенної іхтіофауни Стир-Горинського гідроекологічного коридора // Рибогосподарська наука України.–К.: 2008.– №.4.–С.48-55.
 • В.В. Сондак, О.М. Климнюк. Вплив стресових факторів на аборигенну іхтіофауну. Антистресові заходи//Современные проблемы гидробиологии.–Херсон.: 2008.–С.438-444.
 • В.В. Сондак, Й.В. Гриб. Абіотичні фактории впливу на відродження аборигенної іхтіофауни природних водойм Західного Полісся України//Збірник наукових праць Волинського національного університету.–Луцьк: “Вежа”, 2009.–№2.–С.178-185.
 • В.В. Сондак, В.О. Мосніцький, В.А. Поліщук, О.В. Волкошовець Формування видового складу іхтіофауни басейну р.Стир //Рибне господарство.–К.:2009.– №.67.– С.191-198.
 • В.В. Сондак. Проблемы ренатурализации ихтиофауны в бассейнах рек Западного Полесья Украины //Рибне господ-во.–К.:2009.–№.66.–С.184-191.
 • В.В. Сондак. Стир-Горинський рибовідтворювальний комплекс – основа резервату “Західне Полісся”//Наукові записки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка.-2 (43).–2010.–С.460-463.
 • О.М. Шандрук, В.Д. Покойовий, Й.В. Гриб, В.В.Сондак. Еколого-економічні засади ведення малих рибоводних фермерських господарства //Рибогосподарська наука України.–К.: 2010.– №.4.–С.48-55.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. Заповідні території Західного Полісся //Рибогосподарська наука України.–К.:2010.–№.4.–С.48-55.
 • И.В. Гриб, В.В.Сондак, Козлов В.И. Комплексная оценка условий воспроизводства в бассейнах рек // Рибогосподарська наука України.–К.: 2012.– №.2.–С.48-55
 • И.В. Гриб, В.В.Сондак, О.В. Волкошовець. Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок // Рибогосподарська наука України.–К.: 2012.– №.3.–С.48-55
 • В.В.Сондак, О.В. Волкошовець, А.М. Бабич. Динаміка видового складу рибного населення р. Горинь та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в трансформованій річковій мережі // Вісник НУВГП.– Рівне: 2013.– №.3 (63), (с.-г. науки).–С.16-24
 • В.В. Сондак, О.В. Волкошовець, В.П. Марциновський. Трансформація структури та складу іхтіоценозу рр. Стир, Горинь за впливу антропогенного навантаження та гідротехнічного будівництва // Вісник НУВГП.– Рівне: серія с.-г. науки .- 2013, №.3 (63).–С.45-54
 • В.В. Сондак, О.В. Волкошовець, Й.В. Гриб Про локальні відтворювальні ділянки аборигенної іхтіофауни літо-реофільного комплексу рр. Стир, Горинь // Вісник НУВГП.– Рівне: серія с.-г. науки .- 2013, №.3 (63).–С.124-136
 • В.В. Сондак, В.С. Кравченко, О.В. Волкошовець. Нормирование аллохтонных загрузок на водную среду речных бассейнов в пределах урбанизированных территорий // Вісник НУВГП.– Рівне: серія с.-г. науки.-2013, №.4 (63).–С.24-34
 • И.В. Гриб, В.В. Сондак, О.В. Волкошовец. О формировании трансграничного ихтиоэкологического резервата "Верхний Днепр".- Луцьк, Природа Західного Полісся та прилеглих територій. №11, - 2014, 12с.
 • В.В. Сондак, О.В. Волкошовец. Влияние аллохтонных нагрузок на состояние речных басейнов в пределах урбанизированных территорий. Рівне, Вісник НУВГП, вип. 2(66), с.- г. науки - 2014, 12с.
 • В.В. Сондак, Т.М. Колесник. Обґрунтування мікробіологічних показників біомоніторингу стабільності агроекосистем. Рівне, Вісник НУВГП, вип. 1(65), с.- г. науки - 2014, 8с.
 • И.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак. Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем. Рівне: Вісник НУВГП, вип. 3(75), с-г науки-2016, 12с.
 • Сондак В.В., Гриб Й.В., Петрук А.М. "Іхтіофауна і рибопродуктивність ставових господарств Рівненщини, перспективні шляхи інтенсифікації рибопродукції", Біологія тварин, 2016, Т. 17, №3. - С. 38-46
 • И.В. Гриб, В.В. Сондак, О.В. Волкошовець, Д.Й. Войтишина. Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки “Ризикологія” К: Рибогосподарська наука України.-2018, 25с.
 • V. Sondak, V. Gryb, O. Volkoshovets, T. Poltavchenko Spatial biomarker to assess the conditions of the reproduction of native fich in surface waters of Ukraine / Modern technologies of reproduction native fich species // International scientific-praktical conference.- Mukachevo, Ukraine.-2019.-S.61-63
 • И.В. Гриб, В.В. Сондак, О.В. Волкошовец, Н.Л. Колесник, М.Ю. Симон. Реабилитация ихтиофауны Припятского гидроэкологического коридора с позиций гидроэкологии. К: Рибохозяйственная наука Украины.-2019, №4,-С.5-23
 • В.В. Сондак, О.В. Волкошовець, Н.Л. Колесник, М.Ю. Симон. Сучасний стан іхтіоценозу, видового складу та популяцій риб у басейнах малих річок Припятського Полісся України / Рибогосподарська наука України.-№4, 2020.-С.5-22
 • В.В. Сондак, О.В. Волкошовець, Н.Л. Колесник, М.Ю. Симон. Інвазійні види риб у іхтіоценозах водойм Західного Полісся України // Рибогосподарська наука України.- К.: 2021, №2.- С. 18-33

Матеріали і тези конференцій

 • В.В. Сондак, В.П. Семенюк. Басейновий принцип формування заповідної мережі–важіль управління якістю поверхневих вод річок//Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції.–Одеса: 2002.–C.10-12.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак, Т.М. Куньчик. Стир-Горинський природний рибовідтворювальний комплекс: особливості функціонування, охорона //Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы иследований.–Херсон: 2006.–С.194-197.
 • Й.В. Гриб, В.В. Сондак. К вопросу восстановления биопродуктивности аборигенной ихтиофауны речной сети и правобережных приток р. Припять//Тепловодная аквакультура и биологическая продуктивность водоемов аридного климата.–Астрахань: АГТУ, 2007.– С.262-265
 • О.Г. Рудь, В.В. Сондак. Мониторинг эпизоотической ситуации паразитарных болезней в рыбоводных хозяйствах Ровенской обл.//Тепловодная аквакультура и биологическая продуктивность водоемов аридного клима та.–Астрахань:2007.–С.208-211
 • В.В. Сондак, О.М. Климнюк. Вплив стресових факторів на аборигенну іхтіофауну. Антистресові заходи//Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений.– Херсон.: 2008.– С.438-444.
 • В.В. Сондак, О.В. Волкошовець. Екологічні та іхтіологічні закономірності відродження аборигенної іхтіофауни у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України //Збірник наукових статей ІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю.–Вінниця: 2009.–C.172-176.
 • Й.В. Гриб, Сондак В.В., Волкошовець О.В., Щербатюк А.О. Іхтіоекологічна політика в умовах потепління клімату. Х Міжнародна іхтіологічна конференція "Сучасні проблемии теоретичної та практичної іхтіології".- Київ, 2017.– С. 44– 48.
 • В.В. Сондак, Волкошовец О.В. Трансформация бассейнов рек и воспроизводства аборигенной ихтиофауны в речной и озерной сети Припятского Полесья Украины. Бендеры, Eco-Tiras -2017.- Сборник научных трудов посвященных 140-летию академика Л.С. Берга. с. 518-523.
 • В.В. Сондак, Волкошовец О.В. Динамика видового состава рыб в басейнах рек Припятского Полесья Украины. Бендеры, Eco-Tiras 2017- Сборник научных трудов посвященных 140-летию академика Л.С. Берга. с. 523-527
 • В.В. Сондак, Гриб Й.В. Іхтіоекологічне значення і біологічні функції екотонів-проміжних зон у річково-озерній мережі. ХІ Міжнародна іхтіологічна конференція "Сучасні проблемии теоретичної та практичної іхтіології".- Львів, 2018.– С. 199– 202.
 • Й.В. Гриб, Сондак В.В., Петрук А.М. Концепція ризиків при виживанні молоді риб в іхтіоекосистемах Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції К.: 2019.- с.15-17
 • V. Sondak, V. Gryb, O. Volkoshovets, T. Poltavchenko Spatial biomarker to assess the conditions of the reproduction of native fich in surface waters of Ukraine / Modern technologies of reproduction native fich species // International scientific-praktical conference.- Mukachevo, Ukraine.-2019.-S.61-63.
 • В.В. Сондак, Волкошовец О.В, Колесник Н.Л. Современное состояние ихтиоценоза и популяций рыб в бассейнах малых рек Припятского Полесья Украины. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции "Современные проблемы рационального использования водных биоресурсов".- Киев ИРХ НААН Украины 27-29.10. 2020 г.- 2с.
 • Й.В. Гриб, Сондак В.В., Полтавченко Т.В. Органічне і теплове забруднення поверхневих вод, як загроза здоров'ю населення прибережних територій. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблемы функционирования и повышения биопродуктивности водных экосистем".- Дніпро 25-27.03. 2020 р. 3с.
 • Сондак В.В., Тодорук Д.В., Пилипчук Д.А. Шлях до реабілітації рибопродуктивності та відновлення привабливості озер Волинського Полісся України для туризму та рекреації. Міжнар. наук.-практ. конф. "Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування" присвячена 95 річчю з дня народження С.Т. Вознюка. Рівне: 29-30.09. 2022р. 5с.

E-mail

v.v.sondak@nuwm.edu.ua