Скрипчук Петро Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Скрипчук Петро Михайлович

Скрипчук Петро Михайлович із 2012 року працює на посаді професора кафедри менеджменту. У 1989 році закінчив Українську державну академію водного господарства. Після його закінчення отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка зі спеціалізації «Сільськогосподарське водопостачання та охорона водних ресурсів». Із 1989 року навчався в аспірантурі в УДАВГ. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – «Меліорація і зрошуване землеробство». Працював на кафедрі екології на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри екології. У 2003 р. прийнятий Членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук екології и безпеки життєдіяльності». Протягом 2006-2009 рр. – навчався в докторантурі Національного університету водного господарства та природокористування. У березні 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему: «Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням», яка є першою науковою роботою такого рівня у рамках зародження школи екологічної сертифікації й стандартизації у галузях економіки та у системі природокористування. У 2013 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту. Автор понад 280 науково-методичних праць з яких 8 підручників, 3 одноосібні та 18 колективних монографій (в тому числі 2 англомовні видані у країнах ЄС за редакцією Скрипчук П.М.). Більше 100 публікацій розкривають тематику менеджменту у різних галузях економіки, систем управління якістю за ДСТУ ІСО 9000, якості освіти, стандартизації і сертифікації, органічного виробництва, маркування продукції, розробки ІТ технологій, «віртуальної» води та «зеленої» економіки. Має 4-х захищених кандидатів наук у різних галузях. Консультує докторантів. Скрипчук П.М. є розробником типових навчальних програм для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації з напрямку 0708 „Екологія”. Скрипчук П.М. є розробником стандартів освіти зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» та «Якість, стандартизація та сертифікація». Наукові та прикладні розробки Скрипчука П.М. використовуються в роботі Міністерства екології та природних ресурсів України та при підготовці і перепідготовці фахівців у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, у Державному підприємстві „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, Управліннях агропромислового розвитку та культури і туризму Рівненської облдержадміністрації та багатьох підприємствах ("Агрофрутік", Профагробуд, Профполив та інших). Теоретичні та методичні розробки використовуються у навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування при викладанні дисциплін: „Екологічний менеджмент”, „Управління бізнес-процесами”, „ Управління експертизою товарів і послуг”, „Інновації екологічного менеджменту”, "Управління міжнародними проектами" тощо. Виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій; є членом двох Спеціалізованих вчених рад. Очолював робочу групу «Екологічна сертифікація» в Технічному Комітеті зі стандартизації № 93 в Державній службі технічного регулювання та споживчої політики України (2011 – 2013 рр.), а в даний час працює в Технічному Комітеті ТК 175 «Сталий розвиток суспільства» національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» України. Експерт МОН з наукових напрямків роботи вузів, експерт МОН з акредитації спеціальності "Менеджмент", експерт в Рівненській ОДА з організації органічного виробництва й навчання фермерів. Протягом останніх 5 років подав більше 25 грантових проектів на різні конкурси. Проводив експертизу бізнес проектів у Рівненській області та методичних рекомендацій у структурі НААН України, є членом у редколегії наукових журналів "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), «Ефективна економіка», "Збалансоване природокористування" та Вісник НУВГП. Скрипчук Петро Михайлович постійно бере участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, де виступає з доповідями. Під керівництвом Скрипчука П.М. студенти займають призові місця у студентських конкурсах наукових робіт та беруть участь у конференціях. Член журі обласних наукових конкурсів. Проводив учнівський та студентський конкурс у Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях на тему «Е-технології у менеджменті та бізнесі». Організував Регіональну учнівську конференцію для Хмельницької і Рівненської області (м. Нетішин, 2019 р.). Обирався на конкурсі „Людина року” у 2003, 2007 і 2009 роках; отримав подяку від експертів МОН України про виконання держбюджетної тематики у 2007-2009 роках; отримав подяку до дня науки у 2008 році; третє місце в педагогічному конкурсі „Краща навчально-методична розробка 2003 року”; почесна грамота голови Держводгоспу України 2008р; почесна грамота за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у виробництво та навчальний процес ректорату та голови профкому 2009 року; почесна грамота за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя факультету екології та природокористування; грамота Державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області за вагомий особистий внесок у справу охорони довкілля Рівненщини, активну громадську діяльність на ниві екології та з нагоди Дня довкілля 2004 року; грамота Рівненської обласної державної адміністрації 2012 р.; подяка Міністерства освіти і науки України 2013 р.; грамота Міністерства освіти і науки України 2015 р. та інші. Виконав 1 міжнародний гранд та 3 проекти з Фонду Східного партнерства та посольства США в Україні. Грант «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії». Донор: Європейський Союз. Реєстрація № 83265657 від 29.1 1.2017. Державна реєстрація в Мінекономіки від 06.03.2018. Грант «Геоінформаційно-аналітичний портал для органічного виробництва» (Програма EGAP, що фінансується Швейцарською конфедерацією (http://egap-challenge.in.ua/projects) та інші. Скрипчук П.М. - керівник Регіонального консультаційного освітнього центу НУВГП. Керував держбюджетною тематикою із з 2012 до даного часу (2023 рік) щодо питань екологічного менеджменту, безпеки аграрної продукції, ІТ- технологій, стандартизації якості сировини та маркетингу територій, наприклад, «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0117 U001987)»; «Геоуправління та механізми забезпечення конкурентоспроможності органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0118 U003372), 2017 р. та інші. Викладав курси з тематики менеджменту і «зеленої» економіки в Польщі і Республіці Білорусь. Розробив програму навчання та розвитку органічного виробництва в Рівненській області та проекти стандартів органічного виробництва та інші наукові й практичні розробки. Рецензує посібники, статі, монографії у системі навчання вищої освіти та методичні рекомендації у системі розробки нормативних документів НААН України. Співпрацює із науковими школами Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Херсона, Луцька, Вінниці, Житомира та інших міст. Співпрацює із громадськими організаціями у сфері освіти Польщі, Словакії, Болгарії та Республіки Білорусь, наприклад: Східноєвропейською агенцією з розвитку; Міжнародним комітетом по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією; Європейським інститутом післядипломної освіти; редакцією наукового журналу «Європейська наука». Скрипчук П.М. володіє навичками: системного аналізу; стандартизації й сертифікації в економіці й управлінні, проектного менеджменту; гармонізації, адаптації та імплементації нормативних документів ЄС в Україні (англомовні монографії видані у ЄС); приймає участь в Інтернет-форумах на сайтах ФАО, громадських організацій, виступає експертом проектів і програм щодо «зеленої» економіки. Реалізує проекти з Рівненською державною обласною адміністрацією та міською радою м. Рівного щодо нішевого й органічного аграрного виробництва, питань поводження з відходами та впроваджує документи інтелектуальної власності, наприклад: патент на корисну модель № 129820 «Спосіб утилізації відновної біомаси вермикультивуваннм»; свідоцтво авторського права на твір «Методика організації органічного сільськогосподарського виробництва» та ін. Візуалізація проектів, проведені дні поля, навчання, громадські заходи, звіти за реалізованими проектами на сайтах: https://goo.gl/maps/gFkp71Xjhfggsa8o8,http://www.green-rivne.org.ua, http://beop.polessu.by, https://www.facebook.com/OrganicPortal/?ref=bookmarks), https://www.facebook.com/profile.php?id=100011576620821. Знання мов: українська, російська вільно, польська сертифікат В2, англійська – розуміння робота із словником. Web of Science: Researcher ID Y-8822-2019 Scopus: Author ID: 57210263910 orcid id 0000-0002-2835-4711 Приклади публікацій:

Scientific and methodological bases of regulatory support of economy’s Ecologization. Monograph. Editor Skrypchuk Pеter. – Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., Eastern European Development Agencyn.o. - Podhаjska, Slovak Republic – 2017. – 315 р. ISBN 978–80-89608–32–4 EAN: 9788089608324. Geo-management in organic agriculture. Monografia viacerých autorov. Editors: Professor Skrypchuk P., Ukraine, Jozef Zat’ko, PhD. MBA., Honor. Prof. mult., Slovensko.Vydavateľ: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, Za Humnami, Podhajska, Slovensko, 2019. – 284 s.

Applied Aspects of Humus Balance Modelling in the Rivne Region of Ukraine. Petro Skrypchuk, Viktor Zhukovskyy, Halyna Shpak, Nataliia Zhukovska, Halyna Krupko. J. Ecol. Eng. 2020; 21(6):42–52. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/123255 SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF NICHE PRODUCTS PRODUCTION AND PROMOTION. Petro Skrypchuk, Olena Suduk, Anastasiia Shcherbakova. International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 1 (3)Р. 61-74. 2019.

Actual problems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – Bydgoszcz -2017. - 921 p.

Damian Panasiuk,Olena Suduk, Rafał Milashewski, Petro Skrypchuk. Comparison of the water footprint in Poland andUrraine. Ekonomika i Środowisko. 4 (67) • 2018
BasinVitalii Ivanovich Pichura, Larisa Aleksandrovna Potravka, Dudiak Natalia Vasylivna, Petro Mikhalovich Skrypchuk1 and Natalia Vladimirovna Stratichuk. Retrospective and Forecast of Heterochronal Climatic Fluctuations Within Territory of Dnieper. Indian Journal of Ecology. (2019) 46(2): 000-000. Manuscript Number: 2821 NAAS Rating: 4.96 (Web of Science)
Petro M. Skrypchuk, Anastasiia S. Shcherbakova, Olena Y. Suduk, and Viktor V. Rybak. Science). Renewable Biomass Growing in Low Fertile Land and Forest-Steppe of Ukraine. Indian Journal of Ecology. (2020) 47(1): 155-163. Manuscript Number. 
V. Pichura, L Potravka, S Skok, N Vdovenko. Causal regularities of effect of urban systems on condition of hydro ecosystem of Dnieper river. Іndian Journal of Ecology. Іndian Journal of Ecology (2020) 47(2) (Web of Science)

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF NICHE PRODUCTS PRODUCTION AND PROMOTION. Petro Skrypchuk, Olena Suduk, Anastasiia Shcherbakova. International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 1 (3)Р. 61-74. 2019 https://doi.org/10.31264/2545-093X-2019-1(3)-61-74 (doi: 10.31264/2545-093X-2019-1(3)-61-74)

Iryna Skorokhod, Petro Skrypchuk, Halyna Shpak, Vasyl Chemerys, Roman Yakubiv. Assessment of efficiency of the organic production development in Western Polissia regions. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 8, No. 4, 2022, р. 134-170. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.06

Yakymchuk A., Skrypchuk P., Khumarova N., Kuzmych L., Kister A., Yakymchuk Y. Decision making in ensuring natural capital finance management: system of indicators of socio-ecological and economic security. IEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC-2022) November 18, 2022. Scopus

Petro Skrypchuk, Viktor Rybak, Sergiy Skrypnyk The international innovation projects for implementation of the concept of ecological and economic security of agricultural natural management in Ukraine. INTERNATIONAL Scientific-Professional Conference - Security and Crisis Management - Theory and Practice SeCMan - International Forum "Safety for the Future" 2022 (8 ; 2022; Sremska Kamenica) 2022 (8; 2022 ; Sremska Kamenica) р. 417-425.

Business processes of digitalization of the agricultural land market in Ukraine

P Skrypchuk, H Shpak, V Skrypchuk and O Gorodyska Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1126, 2nd International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 31/10/2022 - 01/11/2022 Riga, Latvia. DOI 10.1088/1755-1315/1126/1/012001

A. Yakymchuk , L. Kuzmych, P. Skrypchuk, A. Kister, N. Khumarova, Y. Yakymchuk. Monitoring in Ensuring Natural Capital Risk Management: System of Indicators of Socio-Ecological and Economic Security.XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine Mon22-047. https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Mon-22-047.pdf

Скрипчук П.М. Управління бізнес-процесами у поводженні з органічними відходами. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна) – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – С. 577-580. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Щербакова А.С., Черемісін М.О. Патент на корисну модель № 129820 «Спосіб утилізації відновної біомаси вермикультивуванням» від 12. 11 2018 р. Патент на: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252757

Скрипчук П.М., Серілко Л.С. Патент на корисну модель №144973 «Пристрій для подрібнення рослинних залишків» Бюлетень №21 від 10.11.2020 р. Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні" (uipv.org)

Скрипчук П.М., Шпак Г.М, Трохлюк Т.М. Поводження з побічними продуктами в економіці: бізнес-процеси у контексті євроінтеграції Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2021, (1(93)). с. 178-187.

Скрипчук П.М. Cистема індикаторів оцінки та бухгалтерського обліку еколого-економічного обгрунтування використання ресурсів навколишнього природного середовища ВІСНИК Національного університету водного господарства та природокористування Збірник наукових праць. Випуск 4(80).Економічні науки. 2017. - С. 330-342.