Сектор наукової роботи студентів

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м. Рівне, вул. Соборна,11 кім.120а, тел.63-30-48, внутр.6-72 E-mail: studnauka@nuwm.edu.ua

Студентська наукова робота – невід’ємна складова частина навчального процесу. Реалізація її полягає у виявленні та підтримці обдарованої студентської молоді, залучення її до вирішення актуальних питань сучасної науки, розвитку умінь пошукової та дослідницької діяльності, творчого підходу до розв’язання наукових питань.

Основними завданнями сектору наукової роботи студентів є:

 • пошук обдарованої молоді для розвитку її наукового потенціалу;
 • сприяти розвитку творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів в опануванні навчального матеріалу для вирішення практичних завдань;
 • ознайомлення студентів з сучасними досягненнями науки і техніки та результатами науково-дослідної роботи вчених університету;
 • прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • інформування студентів університету про конкурси, олімпіади, конференції, стажування та інші заходи наукового спрямування, що проводяться в Україні та за її межами;
 • організація та проведення студентських конференцій, круглих столів та семінарів в межах навчально-наукових інститутів та університету;
 • співпраця з навчально-науковими інститутами, кафедрами, структурними підрозділами університету щодо реалізації положень з наукової роботи студентів;
 • сприяти розвитку зв’язків та співпраці студентів у науковій роботі з іншими вищими навчальними закладами України та зарубіжжя для обміну досвідом, організації спільної діяльності;
 • збір публікацій та видання збірника студентських статей «Студентський вісник НУВГП»;
 • підготовка та подання звітності до Міністерства освіти і науки України;
 • підтримка та постійне оновлення інформації web-сторінки сектору.

Основні студентські наукові заходи, що проводяться в університеті:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Проводиться з метою залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності. На конкурс представляються наукові роботи, що стосуються актуальних наукових проблем, які є пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну і практичну цінність.

 • Всеукраїнська студентська олімпіада

Проводиться з дисциплін, напрямів та спеціальностей, які є профілюючими для університету. Це дозволяє об’єктивно виявити та відібрати обдаровану студентську молодь, сприяє реалізації творчих здібностей студентів.

 • Студентські наукові конференції

Участь студентів дозволяє реалізувати студентам свій творчий потенціал у науці, обмінятися думками з молодими науковцями інших вузів щодо обраної тематики дослідження, поділитися досвідом.

 • Стипендіальні програми

Організовані для пошуку та заохочення молоді, яка займається науковою роботою та займаються активною громадською діяльністю. Зокрема, стипендіальна програма "Завтра.UA", яка спрямована на пошук і підтримку талановитої молоді для створення можливості формування нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни.

 • Презентації програм мобільності для студентів

Зустрічі з представниками міжнародних програм мобільності з різних напрямів (DAAD, Erasmus+, Fulbright) дозволяють отримати детальнішу інформацію про критерії відбору та умови участі в програмах. Це дає можливість поглибити знання з обраної спеціальності, покращити навички володіння іноземними мовами та налагодити нові наукові зв’язки.

 • Лекції з науковцями провідних університетів

Лекції видатних науковців з провідних університетів України та зарубіжжя (наприклад, США, Франції, Німеччини, Грузії, Польщі, Великої Британії, Білорусії, Болгарії та ін.) дають можливість перейняти досвід, почути особисті історії про шлях становлення науковця та отримати відповіді на зацікавлені питання.

 • Наукові круглі столи

Основна мета - можливість студентам представити результати своїх досліджень перед аудиторією, обговорити їх та разом знайти шляхи вирішення.

 • Студентський вісник НУВГП

Студенти публікують результати своїх наукових досліджень за різними напрямами.

 • Студентські наукові гуртки

Результати роботи у гуртках представляються на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, наукових форумах студентів та молодих вчених, у вигляді доповідей, тез та статей.


СКЛАД СЕКТОРУ
Крисак Алла Іванівна - завідувач сектору
Берташ Тетяна Борисівна - провідний фахівець
Мороз Олена Володимирівна - провідний фахівець