Савіна Наталія Борисівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Савіна Наталія Борисівна
Савіна Наталія Борисівна у 1985 році закінчила Український інститут інженерів водного господарства м. Рівне за спеціальністю «Економіка і організація водного господарства».
З 1985 року працювала на посаді інженера кошторисно-договірного відділу тресту «Кіровоградводбуд» (м. Кіровоград).
З 1992 року працює у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Працювала на посаді асистента, старшого викладача, доцента, професора.
З 2014 року – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.
Загальний стаж роботи – 37 років. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 29 років.
У 2002 році Савіна Н. Б. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій» та присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Організація управління, планування і регулювання економікою», а з 2004 р. присвоєне вчене звання доцента.
У 2014 році на підставі прилюдного захисту докторської дисертації на тему «Управління інвестуванням у логістичні системи» присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю "Економіка та управління національним господарством" та присвоєно вчене звання професора.

Посади

 • інженер кошторисно-договірного відділу тресту «Кіровоградводбуд»;
  Альтернативний текст
  Вручення відзнаки "Заслужений діяч науки і техніки" у РОДА, квітень 2021 р.
 • асистент, старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва;
 • доцент, завідувач кафедри економічної теорії;
 • професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва;
 • проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (з 01.07.2014 р.).

Наукові інтереси

Оцінка та прогнозування ефективності інвестицій у підприємницькі проекти, у логістичні та економічні системи різних рівнів, у людський капітал.

Реалізовані проекти

Савіна Наталія Борисівна достойно представляє Національний університет водного господарства та природокористування в рамках організації міжнародного співробітництва. Зокрема, як:
- учасник німецько-українського проєкту «Енергоефективність у промисловості»;
- учасник проєкту співробітництва в рамках асоціації «Федерація обмінів Франція-Україна» з питань студентських обмінів (2015 р.);
- міжнародний експерт грантового проєкту № D082NJ «Вдосконалення якісних показників підготовки спеціалістів з гідротехнічного будівництва згідно з міжнародними вимогами» на базі Дангаринського державного університету (Республіка Таджикістан) у період з 2018 до 2020 рр.;
- експерт, модератор, тренер міжнародного проєкту DWR/PPR 2021/073/2/2021 «Збільшення можливостей розвитку у сфері антикризового управління на прикордонних територіях» у період з 01.08.2021 р. по 31.12.2021 р.;
- координатор проєкту від НУВГП, менеджер, розробник навчальних та інноваційних продуктів по програмі Еразмус+ КА2 (Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти) INTERADIS «International Students Adaptation and Integration» / "Інтеграція та адаптація іноземних студентів". реєстраційний номер: 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP у період з 15.11.2020 р. по 14.11.2023 р.;
- учасник навчального проєкту Erasmus Plus Programme: ERASMUS+ KA107, реєстраційний номер: 2019-2024 2019-1-PL01-KA107-062849, тривалість проекту: 2019-2024 рр., участь у період з 09.05.2022 р. по 13.05.2022 р.
Альтернативний текст
Савіна Н.Б. з В.С. Мошинським, ректором НУВГП, І.О. Тимощуком директором ЦРІС та МЗ та М.М. Хлапуком, директором ННІВГП під час налагодження співробітництва в рамках асоціації «Федерація обмінів Франція-Україна», 2015 р., Франція


 • Савіна Наталія Борисівна опублікувала понад 190 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема вісімнадцять монографій, дві з яких одноосібні, а саме «Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни», «Інвестування у логістичні системи». За її участю опубліковано навчальні посібники «Підприємницьке право», «Підприємництво і бізнес-планування», «Основи підприємництва та маркетингу», «Економіка логістики», «Економічні основи підприємництва», «Управління персоналом у конкурентному середовищі навчальної організації», підручник з грифом МОН України «Менеджмент: теорія і практика».
  Альтернативний текст
  Савіна Н.Б. з В.Є.Хомком, мером м.Рівне та М.М.Хлапуком, директором ННІВГП під час відзначення 100-ліття НУВГП, Водний форум,2015 р.
 • Результати досліджень і розробок Савіної Н.Б. використовуються у навчальному процесі Національного університету «Львівська Політехніка» та Національного університету водного господарства та природокористування, а також Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
 • Савіна Н.Б. представляла Україну в межах програми академічної мобільності при підготовці докторантів для Республіки Казахстан (на базі Люблінської Політехніки, Республіка Польща), організатор та учасник Спільного проекту «Підготовка кадрів вищої кваліфікації» в межах «Меморандуму про взаєморозуміння» Україна-Таджикистан.
 • Савіна Н.Б. є членом Президії ради проректорів з наукової роботи при МОН України.
 • Академік Академії економічних наук України.
 • Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник НУВГП» (фахове видання).
 • Член наукових комітетів міжнародних конференцій та учасник конференцій, що проводились поза межами України (Республіка Польща, Болгарія, Таджикистан, Туркменістан).
 • Організатор міжнародних науково-практичних конференцій як на базі НУВГП та інших ЗВО України, так і за кордоном.
 • Член наукової ради Рівненської області.
 • Член Обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
 • Заслужений діяч науки і техніки України (відповідно до Указу Президента України № 92/2021 від 08.03.2021 р.).
Має нагороди університету, органів влади міського та обласного рівня, Міністерства освіти і науки України, відомчі нагороди.

Нагороди, відзнаки, сертифікати


Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

Посилання на профіль Савіної Н.Б.:

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

За період 2017-2021 рр. захистилися 8 аспірантів та 4 докторанти:

 • Коломієць Олена Георгіївна – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 29.06.2017 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Забезпечення розвитку ІТ-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування»; диплом ДК № 043889, дата видачі – 11.09.2017 р.).
 • Подлевський Андрій Анатолійович – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 29.06.2017 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Державне регулювання виробничої кооперації в Україні»; диплом ДК № 043891, дата видачі – 11.09.2017 р.). (наказ МОН України від 11.10.2017 р. №1367 «Про затвердження рішень Атестаційної комісії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 11.10.2017 р.»).
 • Капраль Ольга Ростиславівна - 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 30.11.2017 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації: «Державна політика стимулювання інвестиційної діяльності банків»; диплом ДК № 046281, дата видачі – 20.03.2018 р.).
 • Бочко Олена Юріївна - 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; науковий ступінь - доктор економічних наук (дата захисту - 14.12.2018 р.; місце захисту - Луцький національний технічний університет; тема дисертаці : «Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу»; диплом ДД № 008180, дата видачі - 05.03.2019 р.).
 • Срібна Євгенія Вікторівна – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 17.04.2019 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації: «Логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки країни»; диплом ДК № 053084 , дата видачі – 20.06.2019 р.).
 • Ковшун Наталія Едуардівна – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – доктор економічних наук (дата захисту – 17.04.2019 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації: «Формування системи сталого водокористування в Україні»; диплом ДД № 008699, дата видачі – 20.06.2019 р).
 • Яворська Моніка Катажина – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 24.10.2019 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки»; диплом ДК № 055057, дата видачі – 16.12.2019 р.).
 • Романко Ольга Петрівна - 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – доктор економічних наук (дата захисту – 19.06.2020 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Управління національною конкурентоспроможністю на засадах активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів»).
 • Крикавський Віктор Євгенович - 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 19.06.2020 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Формування державної інвестиційної політики у сфері будівництва логістичної інфраструктури»).
 • Рожко Наталія Ярославівна - 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; науковий ступінь - доктор економічних наук (дата захисту - 31.03.2021 р.; місце захисту - НУВГП; тема дисертаці : «Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку»; диплом ДД № 012054, дата видачі - 29.06.2021 р.).
 • Криворучко Олена Петрівна – галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка»; науковий ступінь – доктор філософії; тема дисертації : «Інвестиційні засади модернізації транспортної системи країни»; (диплом ДР № 0009760 відповіднго до наказу НУВГП № 122 від 26.02.2021 р.).
 • Пиртко Мар’ян Сергійович - галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка»; науковий ступінь – доктор філософії; тема дисертації : «Стимулювання інвестиційної привабливості територіальних громад»; (диплом ДР № 003094 відповідно наказу НУВГП № 789 від 29.12.2021 р.).

Відповідальний виконавець наукової теми (проєкту)

 • Госпдоговірна тема НДР № 6-03 «Розробка методики оцінювання суб’єктів транспортної системи країни на прикладі діяльності Державного підприємства Українські дорожні інвестиції «Укрдорінвест» № 0117U006599 (термін виконання: 01.08.2017-31.12.2017 р.).
 • Госпдоговірна тема НДР № 6-08 «Обґрунтування інвестиційних засад розвитку транспортно-логістичної системи України» № 0118U005376 (термін виконання: 01.09.2018 - 31.12.2018 р.).
 • НДР «Розвиток систем управління національною економікою» № 0118U100443 (термін виконання: вересень 2018 р. – червень 2021 р.)

Участь у журі олімпіад чи конкурсів “Малої академії наук України” та студентських олімпіад та наукових конкурсів

 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2017-2018 н.р. Секція «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (наказ № 35 від 31.02.2018 р. управління освіти і науки Рівненської ОДА).
 • Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2015-2016 н.р. (наказ № 59 від 08.02.2016 р. управління освіти і науки Рівненської ОДА).
 • Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2016-2017 н.р. (наказ № 596 від 01.12.2016 р. управління освіти і науки Рівненської ОДА).
 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в Рівненській області 2018/2019 навчального року; секція «Мікроекономіка та макроекономіка» (наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 31.01.2019 № 18);


Членство у постійно діючих спеціалізованих вчених радах

Голова Спеціалізованої вченої ради Д.47.104.03 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (наказ МОН України №320 від 07.04.2022 р.)

Голова Спеціалізованої вченої ради Д.47.104.03 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища (наказ МОН України №1218 від 07.11.2018 р.)

Голова Спеціалізованої вченої ради К.47.104.03 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища (наказ МОН України № 374 від 13.03.2017 р.)

Член Спеціалізованої вченої ради К.47.104.08 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук із педагогіки за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти . (наказ МОН України № 1081 від 29.09.2014 р.)

Член Спеціалізованої вченої ради К.47.104.07 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р.).


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з 6 березня 2020 року (Довідка № 22/03 від 16.03.2020).
 • Член професійного об'єднання Громадська організація "Рівненська обласна організація Українська Асоціація Маркетингу" (з 2010 року по теперішній час).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Наукове консультування Рівненської філії АТ КБ «Приватбанк» протягом 2018-2019 років з питань розробки інвестиційної стратегії банку (Довідка № 241 від 03.03.2020 року)

Дисципліни, які викладаються

Start-up: створення і функціонування; Методологія наукових досліджень (ОР "Магістр"); Інвестування; Підприємництво; Антикризовий менеджмент; Економічні основи логістики; Управління науковими проєктами; Технологія роботи над дисертацією.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

2023

 • Savina N., Kovalchuk O., Slobodzian V., Sobko O., … Krak I. Visual Analytics-Based Method for Sentiment Analysis of COVID-19 Ukrainian Tweets. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2023, 149. Рp. 591–607. DOI: 10.1007/978-3-031-16203-9_33 (Scopus).
 • Savina N., Koval V., Sribna Y., … Zherlitsyn D., Saiapina T. European Energy Partnership on Sustainable Energy Potential. Earth and Environmental Science : IOP Conference Series, 2023, 1126(1), 012026. DOI: 10.1088/1755-1315/1126/1/012026 (Scopus).
 • Сучасний стан України в умовах війни: інформаційна політика, територіальні громади : монографія/ Тихончук Л.Х., Маланчук Л.О., Антонова С.Є. та ін. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2023. 388 с.
 • Савіна Н.Б., Зінкевич О.В., Бондарєва Т.Г. Розвиток професійної компетентності аспірантів під час вивчення освітніх компонентів та підготовки дисертації. Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Науково-дослідний інститут проблем права (м. Рівне, 30 вересня 2023 р.). Львів-Торунь : Liga-Pres, 2023. С. 194-196.
 • Савіна Н.Б., Гарнага О.М. Економічні регулятори збалансованого землекористування. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки». Рівне: НУВГП, 2023. Вип. 2(102). С. 200−207.
 • Савіна Н.Б., Бондарєва Т.Г., Зінкевич О.В. Особливості організації освітньої складової освітньо-наукового процесу здобувачів ступеня доктора філософії. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки». Рівне: НУВГП, 2023. Вип. 2(102). С. 208−217.
 • Скаковська С.С., Савіна Н.Б., Миколюк А.М. Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізаційних змін. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки». Рівне: НУВГП, 2023. Вип. 2(102). С. 238−248.

2022

 • Savina N., Naumov, O., Voronenko, M. Naumova, O.,...Korniychuk, V., Lytvynenko, V. Using Bayesian Networks to Estimate the Effectiveness of Innovative Projects. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2022, 77. Pp. 729–743 (Scopus).
 • Savina N., Yaremko, S., Kuzmina, E., ...Kuzmin, V., Adler, O. Development of a Smart Education System for Analysis and Prediction of Students’ Academic Performance. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2022, 77. Pp. 762-775 (Scopus).
 • Savina N.B., Voronenko M.A., Zhunissova U.M., Smailova S.S., … Mulesa P.P., Lytvynenko V.I. Using Bayesian Methods in the Task of Modeling the Patients' Pharmacoresistance Development | Zastosowanie Metod Bayesowskich do Modelowania Rozwoju Farmakooporności u Pacjentów. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 2022, 12(2). Pp. 77–82 (Scopus).
 • Савіна Н.Б., Михайлова Є.В. Економічний потенціал закладу вищої освіти у контексті стратегії розвитку бізнесу. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах цифрової трансформації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7 квітня 2022 р.). Рівне : НУВГП, 2022. С. 58-59.
 • Савіна Н.Б., Михайлова Є.В. Особливості антикризового управління в умовах інформаційних екстерналій. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2022. Вип. 2(98). С. 168-177.
 • Савіна Н.Б., Павелко О.В. Особливості ведення бухгалтерського обліку в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 12 травня 2022 р.). Рівне: НУВГП, 2022. С. 321-323 (електронне видання).
 • Savina N., Mykhailov S. Historical preconditions for the regulation of the gambling business in the national economy. Features and trends of socio-economic development in global and local dimensions : Proceedings of the International scientific conference (October 21-22, 2022. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. Pp. 48-51.
 • Savina N., Mykhailova Ye. Information war as a factor of the economic crisis. Features and trends of socio-economic development in global and local dimensions : Proceedings of the International scientific conference (October 21-22, 2022. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. Pp. 52-55.
 • Савіна Н. Б., Михайлов С.В. Теоретичні засади визначення кризових явищ в національній економіці. Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 жовтня 2022 р.). Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 14-17.
 • Savina N., Slesarchuk O. Estimating the cost of forming a regulatory and legal space for ecological modernization in Ukraine. Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources : Book of Abstracts the International Scientific and Technical Internet Conference. Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. Рp. 246-248.
 • Савіна Н.Б., Скаковська, С.С., Грещак М.Ю. Аспекти формування системи економічної безпеки підприємства. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки». Рівне: НУВГП, 2022. Вип. 4(100). С. 186−196.
 • Михайлов С.В., Савіна Н.Б. Онлайн гемблінг в системі національної економіки. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Суми, 2023. Вип. 1(93). С. 5–8.
 • Михайлов. С.В., Савіна Н.Б. Розвиток онлайн гемблінгу в системі грального бізнесу. Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. Т. 21, Вип. 3 (52). С. 197–206.
 • Михайлова Є.В., Савіна Н.Б. Антикризове управління сферою освіти в умовах інформаційної війни. Digitalization of the economy as a factor in the sustainable development of the state: International scientific conference (September 23-24, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Pp. 41–45.
 • Михайлова Є.В., Савіна Н.Б. Віртуалізація як елемент антикризового управління в умовах інформаційних екстерналій. Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. Т. 21, Вип. 3 (52). С. 206 –217.
 • Михайлова Є.В., Савіна Н.Б. Cуспільна ефективність антикризового управління освітньою галуззю економіки в умовах інформаційних екстерналій. Інформаційні технології в освіті та науці. Мелітополь-Запоріжжя: ФОП Однорог Т.В., 2023. Вип. 13. C. 64-79.
 • Скиба О.О., Савіна Н.Б. Соціальна та демографічна складові економічної безпеки держави : сучасний стан, виклики, загрози. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» Рівне: НУВГП, 2022. Вип. 1(101). С. 177−189.

2021

 • Savina Nataliia, Nikitenko Dmitry. Energy and Investment Security in the Context of Anti-Crisis Management. Theoretical, Methodological and Practical Support for Crisis Management Processes in Borderland Areas : multi-authored monograph as a part of project of the “Increasing the opportunities for development in the area of crisis management in the border areas”. Lublin : Katolickego uniwersytetu Lubelskiego, 2021. Pp.207-222.
 • Розвиток наукового потенціалу національної економіки : монографія / за наук. ред. Савіної Н. Б // Савіна Н., Хаустова В., Іляш О., Яворська М. К.: Видавничій дім «Кондор», 2021. 264 с.
 • Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект : кол. монографія / за заг. ред. О. І. Іляш; авт. кол. : О. І. Іляш, Н. Б. Савіна, В. Є. Хаустова, І. М. Джадан. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с.
 • Савіна Н. Б., Костюкевич А. М. Проблеми стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на регіональному рівні. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2021. Вип.2(94). С. 175-184.
 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А., Подлевська О. М. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2021. Вип. 2(94). С. 185-197.
 • Савіна Н.Б., Скаковська С.С. Тенденції розвитку мережі установ соціально-культурного комплексу. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2021. Вип. 4(96). С. 305-315.
 • Savina N., Sribna Y., Yemelyanov V., Dombrovska S., Mishchenko D. Stimulation of investment processes in renewable energy sector. E3S Web of Conferences, 2021, 255, 01048 (Scopus).
 • Savina N., Laktionova, O., Koval V., Gechbaia B. The models of matching financial development and human capital in national economy. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2021. V.15(2). Pp. 177–184 (Scopus).
 • Savina N., Yaremko S., Kuzmina E., Yeraliyeva B., Borankulova G. Intelligent system in the context of business process modelling. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021. V 67(2). Pp. 163–168 (Scopus).
 • Savina N., Slyusarenko N., Yakobchuk M., Smailova S., Muslimov K. Using of entropy at estimation business risks. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021. V. 67(2). Pp. 169–174 (Scopus).
 • Savina N., Durnyak B., Lutskiv M., Shepita P., Hunko D. Formation of linear characteristic of normalized raster transformation for rhombic elements. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2853, Pp. 127–133 (Scopus).
 • Savina N., Durnyak B., Lutskiv M., Shepita P., Karpyn R. Determination of the optical density of two-parameter tone transfer for a short printing system of the sixth dimension. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2853. Pp. 134–140 (Scopus).
 • Savina N., Lytvynenko V., Naumov O., Voronenko M., Nikytenko D. Dynamic bayesian networks application for evaluating the investment projects effectiveness. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC. Pp. 315–330 (Scopus).
 • Savina N., Moroz O., Semtsov V., Bilokon T., Piliavoz T. Organization-managerial mechanism of the counteraction to non-observable economic processes in the agricultural sphere of Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC, Pp. 480–495 (Scopus).

2020

 • Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: кол. монографія / за ред. Г.Ю. Міщук/ Дяконенко О.І., Іляш О.І., Савіна Н.Б., Ситник Й.С., Самолюк Н.М. та ін. Рівне: НУВГП, 2020. 408 с.
 • Савіна Н. Б., Осадча О. О. Методичні аспекти аналізу грошових потоків підприємства. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : збірник наук. праць. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 4 (92). С. 219-226.
 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А., Подлевська О. М. Підприємництво та інвестиційна діяльність в Україні в умовах карантинних обмежень. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 258-268.
 • Савіна Н. Б., Юрчик Г. М. Соціально-економічні умови розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки»: збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 459-469.
 • Савіна Н. Б. Інноваційна активність як основа забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 500-508.
 • Савіна Н. Б., Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Нагорний Д. О. Фармацевтичний маркетинг: економіко-правові основи управління брендами на фармацевтичному ринку. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 509-519.
 • Savina N., Kryvoruchko O. Modeling of the influence оf transport system modernization оn the efficiency оf the national economy / Knowledge,Education, Law,Management. №1(29). University of Information Technology and Skills, 2020. P. 134-143.
 • Savina N., Lytvynenko V., Wojcik V., Fefelov A., Lurie I., Voronenko M. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2020 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 513-531 (Scopus).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko, M., Nikytenko D., Krejci, J. Assessing the possibility of a country's economic growth using static Bayesian network models. CEUR Workshop Proceedings, 2020 (Scopus).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko, M., Nikytenko D., Krejci, J. Comparative study of noisy-max nodes and general nodes in Bayesian network models. CEUR Workshop Proceedings, 2020 (Scopus).
 • Savina N., Krejci J., Lytvynenko V., Lopushynskyi I., Vorona P. Dynamic bayesian networks in the problem of localizing the narcotic substances distribution. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N., Fefelova I., Fefelov A., Lytvynenko V., Voronenko M., Vyshemyrska S. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N., Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Omelchuk, A., Lurie I. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N., Mashkov O., Kosenko V., Radetska S., Voronenko, M. Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N. B., Malanchuk L. O., Ignatiuk I. Z., Moshchych S. Z. Institutional basis and trends of management of the use of the subsoil in Ukraine. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing: multi-authored monograph. Sofia: Publishing House «St. Ivan Rilski», 2020. Pp. 51-59.
 • Savina N. B., Kovshun N. E., Malanchuk L. O., Radko A. O. Marketing innovation in the manufacturing of stone-grinding products. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing : multi-authored monograph. Petrosani. Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. Pp. 158-173.
 • Савіна Н. Б., Капраль О. Р. Банківська сфера як активатор інвестиційної політики держави: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 252 с.
 • Savina N., Frumkina A., Diachenko M., Polyezhaev Y., Hadi Farshid. Riadiness of future teachers for integrated teaching of educational subjects in foreign language. Revista Praxis Educacional. 2020. V. 16. № 38. Pp. 502-514 (Web of Science).
 • Savina N., Azarova A., Azarova L., Pavlov S., Kaplun I., Wojcik W., Smailova S., Kalizhanova A. Information technologies for assessing the quality of IT-specialties graduates’ training of university by means of fuzzy logic and neural networks. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2020. V. 66. № 3. Pp. 411-416 (Web of Science).
 • Savina N., Ostapenko O., Mamatova L., Zienina-Bilichenko A., Seleznova O. Perspectives of application of innovative resource-saving technologies in the concepts of green logistics and sustainable development. Yurismo-Estudos e Praticas. 2020. (Web of Science).

2019

 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko M., Pashnina A., Baranenko R., Krugla N., Lopushynskyi I. Development of the dynamic Bayesian network to fvaluate the national law enforcement agencies’ work. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 418-423 (Web of Science).
 • Savina N., Lytvynenko V., Pyrtko M. Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement Agencies’ work. 9th International conference on advanced computer information technologies (ACIT ’2019). 2019. Pp.252-256 (Web of Science).
 • Savina N., Romanko O., Gromaszek K. Information technology for evaluation of innovation indicators influence and investment activity on competitiveness of the region. Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments. 2019. V.11176. (Web of Science).
 • Savina N., Nebava M., Zayukov I. Model of electronic public health management on the example of the territorial community of Vinnytsia region. Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments. 2019. V.11176 (Web of Science).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko M. Development, validation and testing of the Bayesian network of educational institutions financing. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 412-417 (Web of Science).
 • Savina N., Osypenko V., Lurie I., Yakobchuk M. About innovation-investment designing of complex systems by inductive technology of system information-analytical research. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 424-430 (Web of Science).
 • Savina N., Murzenko O., Olszewski S., Boskin O. Application of a combined approach for predicting a peptide-protein binding affinity using regulatory regression methods with advance reduction of features. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 431-435 (Web of Science).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko A., Sitalo S. Using a Bayesian network to assess the atmospheric pollution influence on immunological parameters. Ceur workshop proceedings-series. 2019. V. 2488. Pp. 222-233. (Web of Science).
 • Savina N. B. Developing a mathematical model of instrumental examination of patients / Савіна Н. Б. та ін. Information technology in medical diagnostics II. «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень» : матеріали Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції (м. Вінниця, 30-31 травня 2018 року). «Застосування лазерів у медицині та біології» : матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 травня 2018 р.). London : Taylor & Francis Group, 2019. С. 324, С. 163–172.
 • Савіна Н. Б. Концептуальна модель реалізації державної політики стимулювання інвестиційної діяльності банків. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич, О. Л. Міклуха та ін. Рівне : НУВГП, 2019. С. 59–72.
 • Savina N.B., Fefelov A.O., Lytvynenko V.I., Taif M.A., Lurie A.I., Boskin O.O. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction. The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. Pp 193–210.
 • Savina N., Lurie I., Podlevskyi A., Pashnina A., Lytvynenko V. Inductive technology of the target clusterization of enterprise's economic indicators of Ukraine. The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. Pp. 848–859.
 • Savina N., Romanko O., Pavlov S., Lytvynenko V. Modern management of national competitiveness. Informatics Control Measurement in Economy and Environment Protection. 2019. № 2. Pp. 68–71.
 • Савіна Н. Б., Баланюк М.В. Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2019. Випуск 1(85). С. 31–43.
 • Савіна Н.Б., Дорощук Н.І. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія "Економічні науки" : збірник наук. праць. 2019. Випуск 2(86). С. 82–90.
 • Savina N.B., Lytvynenko V., Lurie I., Krejci J., Voronenko M., Mohamed Ali Taif. Two Step Density-Based Object-Inductive Clustering Algorithm. Mathematics. Information Technologies. Education. Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS-2019) : 8th International Conference. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. Pp. 117–135.
 • Savina N.B., Lytvynenko V., Krejci J., Voronenko M., Yakobchuk M., Kryvoruchko O. Bayesian Networks' Development Based on Noisy-MAX Nodes for Modeling Investment Processes in Transport : Mathematics. Information Technologies. Education. Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS-2019) : 8th International Conference. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. Pp. 1–10.
 • Savina N., Lytvynenko V., Pyrtko M., Voronenko M., Baranenko R., Lopushynskyi I. Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies’ work. Proceedings of the 9nd International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT’ 2019). Pp. 252–256.
 • Savina N., Lavrov E., Barchenok N., Lavrova O. Models of the dialogue 'human-computer' for ergonomic support of e-learning. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. Pp.187–190.
 • Savina N., Lavrov E., Pasko N., Lavrova O. Models for the Description of Man-Machine Interaction for the Tasks of Computer-Aided Assessment of the Reliability of Automated Systems. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. Pp.176–181.
 • Savina N., Fefelova I., Fefelov A., Lytvynenko V., Dzierżak F., Lurie I. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2019 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 673-688.
 • Savina N., Mashkov O., Kosenko V., Rozov Y., Radetska S., Voronenko M. Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2019 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 434-446.
 • Savina N., Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V., Voronenko M. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2019 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 20-34.
 • Савіна Н. Б., Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору. «NEW ECONOMICS – 2019». Академічна платформа № 4 «Україна у глобалізованому світі» : матеріали Міжнародного наукового форуму (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.). Т.1; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 272–276.
 • 06-03-206. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) денної та заочної форм навчання / Н.Б. Савіна, О.О. Ляхович. – Рівне : НУВГП, 2019. – 104 с.
 • 06-03-233. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання / Н.Б. Савіна, А. А. Подлевський. Рівне : НУВГП, 2019. 28 с.
 • 06-03-244. Конспект лекцій з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Савіна Н.Б., Мельник Л.В. – Рівне : НУВГП, 2019. - 42 с.

2018

 • Savina N., Vysotska O., Nosov K., Georgiyants M. An approach to determination of the criteria of harmony of biological objects. Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments. 2018. V.10808 (Web of Science).
 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А. Механізми системної детінізації економіки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 1 (81).C. 3-12.
 • Савіна Н. Б., Яворська М. К. Шляхи забезпечення розвитку науки вищої школи як підсистеми національної інноваційної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. № 22. С. 229–236.
 • Савіна Н., Яворська М. Методичний підхід організаційно-правового забезпечення реформ в країні. Knowledge, Education, Law, Management (KELM). Lublin. 2018. № 3 (23). С. 148–156.
 • Савина Н. Б., Шохиён Н. Н., Наботов Ю. Ш. Управление персоналом в конкурентной среде обучающейся организации : учебное пособие. Душанбе : Издательское предприятие «Ирфон» Министерства культуры Республики Таджикистан, 2018. 152 с.
 • Савина Н. Б., Подлевский А.А. Современные тенденции инноваций в сфере образования. Актуальные проблемы инвестиций в человеческий капитал в условиях глобализации : сборник статей Республиканской научно-теоретической конференции (г. Дангара, 28 апреля 2018 года). Душанбе : «ЭР-гоаф», 2018. С. 74–78.
 • An approach to determination of the criteria of harmony of biological objects / N. Savina, O. Vysotska, K. Nosov, M. Georgiyants, R. Dzierzak, A. Aizhanova. 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.
 • Антонов А. В., Савіна Н. Б. Механізм державного управління у системі збереження природного капіталу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 1(81). С. 255–264.
 • Савіна Н. Б., Срібна Є. В. Енергетична політика – сутність та закономірність формування в Україні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 2(82). С. 181–190.
 • Савіна Н. Б., Яворська М. К. Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 2(82). С. 202–211.
 • 06-03-182. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання /Н.Б. Савіна, А. А. Подлевський. Рівне : НУВГП, 2018. – 100 с.

2017

 • Савіна Н. Б. Пріоритети детінізації економіки України / Н. Б. Савіна, А. А. Подлевський // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». Випуск 4 (80), Серія «Економічні науки»». – Рівне : НУВГП, 2017. – С. 193-200.
 • Савина Н.Б. Экономические основы предпринимательства: учебное пособие/ Н.Б. Савина, А.Н. Костюкевич, Roza Werynska-Bieniasz // Politechnika Lubelska – Lublin, 2017. – 138 c.
 • Савіна Н.Б. Дослідження процесу формування державної політики стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків / Н.Б. Савіна, О. Капраль // Nauka i Studia – Przemysl, 2017. – № 1(162)2017 - с.14-19.
 • Savina N. Financial instruments of international scientific and technicalcooperation / N. Savina, S. Savchenko// Structural risks and systemic dynamics of socio-economic development of the national economy: the European vector: Collective monograph / [Edited by: O. Vlasiuk, O. Ilyash, M. Osinska, M. Sobchak-Michalovska, L. Smoliar, I. Kreidych]. – Vol.2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – P.254-264.
 • Савіна Н. Б., Сазонець І. Л. Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні другої світової війни. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції (м. Рівне, 19-20 жовтня 2017 року). Рівне : «Волинські обереги», 2017. С. 184–185.
 • Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Нова парадигма системи сталого водокористування як складової національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2017. Випуск 3(79). С. 129–137.
 • Савіна Н. Б., Пиртко М. С. Фінансові потреби територіальної громади та механізм їх задоволення. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 15-16 грудня 2017 року). Рівне : О. Зень, 2017. С. 209–210.


E-mail

n.b.savina@nuwm.edu.ua