Пінчук Олег Леонідович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Пінчук Олег Леонідович

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

E-mail: o.l.pinchuk@nuwm.edu.ua; hydroinformaticsua@gmail.com

ДАТА НАРОДЖЕННЯ

22 березня 1983 року

ОСВІТА

2000-2004 рр. – Інститут водного господарства Українського державного університету водного господарства та природокористування, напрям підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)», кваліфікація – бакалавр технолог-гідротехнік, диплом з відзнакою (РВ №25788391);

2004-2005 рр. – Факультет водного господарства Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність „Гідромеліорація”, кваліфікація – магістр гідротехнік-дослідник, диплом з відзнакою (РВ №28060047);

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ

11.2008 - 04.2013 рр. – асистент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП;

04.2013 - 08.2017 рр. – старший викладач, доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП;

09.2017 - 09.2023 рр. – доцент кафедри гідроінформатики НУВГП;

09.2023 - по д.ч. – доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

кандидат технічних наук, 2013 р., спеціальність «06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки)», тема дисертації «Обґрунтування конструкції та параметрів гідротехнічної системи поверхневого обігріву ґрунту оболонками-рукавами при використанні скидних теплих вод», диплом ДД № 011667;

доцент кафедри гідроінформатики, 2020 р., диплом АД № 004763.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

технології використання скидних теплих вод промислових та енергетичних об’єктів у сільському господарстві;

раціональні конструкції гідротехнічних систем обігріву грунту;

водна безпека.

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1) Секретар секції «Наукові роботи за тематичним напрямом «Нові технології охорони навколишнього середовища, раціональне природокористування, біоекономіка» спеціалізованої науково-технічної ради МОН України з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів (наказ МОНУ від 20.01.2022 р. №39).

2) Голова секції «Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування» Експертної ради при МОН України в 2017-2021 рр. (наказ МОНУ від 20.05.2016 р. №545 "Про оголошення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних експериментальних) розробок молодих вчених").

3) Експерт з проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України (2020 р.).

4) Експерт з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами (наказ МОН України №1111 від 07.09.2020 року).

5) Міжнародний експерт в рамках проекту "Розвиток вищої освіти в Республіці Таджикистан", підкомпонент 1.2. "Програма конкурсних грантів", фінансування - Світовий Банк.

6) Міжнародний експерт (наукове консультування) в рамках виконання проекту «Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine» (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia) /«Використання гідромеліоративних об’єктів для пом'якшення негативних наслідків екстремальних гідрологічних явищ, що впливають на якість водних об'єктів в сільськогосподарських угіддях» (Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, Словаччина)/, який фінансується за державними програмами Республіка Словаччина. Термін проекту – 01.07.2017-15.05.2021.

ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196355800;

Web of Sciences - https://www.webofscience.com/wos/author/record/32027715;

Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=VweqFxAAAAAJ&hl=uk&oi=ao.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Облік водних ресурсів - https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1138;

Інформаційні технології у водному господарстві - https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4983;

Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність - https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4749.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ/НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ (ГРАНТАХ)

1) «Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine» (03.07.2017-02.07.2018 рр.), що фінансувався Вишеградським Фондом.

2) «Towards the circular EcoNomy in Organic faRming» (01.01.2018-31.12.2019 рр.), що фінансувався SIU; http://tenorproject.eu.

3) «Water Harmony-II» (2019-2021 рр.), що фінансувався SIU (Норвезький центр міжнародного співробітництва в галузі освіти, Норвегія), https://waterh.net/.

4) «Visegrad-Water-Security» (23.09.2019-20.03.2021 рр.), що фінансувався Міжнародним Вишеградським Фондом.

5) «E-mobility, Sustainable Materials and Technologies» (EMMAT), (01.12.2018-31.12.2021 рр.), що фінансувався NAWA; https://www.emmat.edu.pl/index.php/en/.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Директор Центру аспірантури та докторантури НУВГП (за сумісництвом).

Заступник директора навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства з наукової роботи (на громадських засадах).

Секретар науково-технічної ради НУВГП (наказ НУВГП №52 від 20.01.22 р. «Про науково-технічну раду»).

Член Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України (наказ Державного агентства водних ресурсів України № 778 від 08.10.2021 р.).

Член Басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну.

Член IWA (MCODE: 1616008) (“International Water Association”).