Прищепа Оксана Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Прищепа Оксана Володимирівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування.

Прищепа Оксана Володимирівна

Освіта

 • 2001 рік - базова вища освіта за напрямом підготовки «Прикладна математика», кваліфікація бакалавра з прикладної математики (факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2003 рік - магістр з спеціальності «Соціальна інформатика», спеціалізація - статистичні методи в економіці та соціальних науках, кваліфікація викладача математики та інформатики (факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2018 рік - кандидат фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Керовані системи з обмеженим числом повторів», спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Дисертацію захищено «28» грудня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Професійний шлях

 • 01.09.2005 - 31.08.2008 – асистент кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.09.2008 - 31.08.2018 – старший викладач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • з 01.09.2018 до цього часу – доцент кафедри прикладної математики (з 01.01.2020 кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики) Національного університету водного господарства та природокористування

З 2018 року до цього часу – заступник директора Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування

Викладацька робота

Навчальна діяльність

Протягом навчальної діяльності викладала та викладає наступні навчальні дисципліни:

 • Теорія ймовірностей
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Теорія ймовірностей та випадкові процеси
 • Аналіз даних та математична статистика
 • Випадкові процеси та їх моделювання
 • Програмування
 • Практика з програмування

Методична діяльність

 • Власюк А. П., Мартинюк П. М., Прищепа О. В., Філатова І. А., Філатов М. С., Рощенюк А. М., Демчук О. С., Демчук М. Б., Мічута О. Р., Цвєткова Т. П., Федорчук Н. А. Лабораторний практикум з програмування. Рівне: НУВГП, 2011. с. 495
 • Власюк А.П., Прищепа О.В. Основи сучасного візульно-подійного програмування. Програмування в середовищі Delphi. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2008. с. 496.

Наукова робота

Наукові статті (вибрані):

 1. Лебєдєв Є. О., Прищепа О. В. Стохастичні системи з повторними викликами та нетерплячими вимогами. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. 2007. № 2. С. 169–173.
 2. Лебєдєв Є. О., Прищепа О. В. Системи з повторними викликами, нетерплячими вимогами та керованим вхідним потоком. Журнал обчислюваної та прикладної математики. 2007. № 2(95). С. 59–64.
 3. Прищепа О. В. Система типу з однією спробою повтору, керована гістерезисною стратегією. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. 2011. № 4. С. 193–198.
 4. Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу з однією спробою повтору. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика. 2012. № 12. С. 45–51.
 5. Прищепа О. В. Про оптимізацію систем з обмеженнями на число спроб почати обслуговування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. 2016. № 1. С. 137–142.
 6. Прищепа О. В. Порогова стратегія керування системою з обмеженнями на число спроб почати обслуговування. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. 2016. Вип. 13. С. 171–181.
 7. Pryshchepa O.V., Lebedev E.O. On a Multi-Channel Retrial Queueing System. Cybernetics and Systems Analysis. 2017. Vol. 53, №3. P. 441–449. doi 10.1007/s10559-017-9945-3
 8. Martyniuk P., Ostapchuk O., Pryshchepa O., Hladun L. System of two quasi-linear parabolic equations with integral kinematic boundary condition. JP Journal of Heat and Mass Transfer. 2019. №16(1). С. 53-68.
 9. Pryshchepa O. , Kardash O., Yakymchuk A., Shvec M., Pavlov K., Pavlova O., Irtyshcheva I., Popadynets N., Boiko Ye. and Kramarenko I. Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach. Decision Science Letters. 2020. Vol.9. №4. P. 559–564. DOI:10.5267/j.dsl.2020.8.002
 10. Bomba A.Y., Baranovsky S.V., Pasichnyk M.S., Pryshchepa O.V. Modeling small-scale spatially distributed influences on the development of infectious diseases. Mathematical Modeling and Computing. 2020. 7(2). P. 310-321.
 11. Lebedev, E.A., Ponomarov, V.D., Pryshchepa, O.V. On Multiserver State-Dependent Retrial Queues Operating in Stationary Regime. Communications in Computer and Information Science. 2021. Vol. 1391. P. 95–107
 12. Baranovsky, S., Bomba, A., Pryshchepa, O. Modelling the Biostimulation Effect on the Development of an Infectious Disease in View of Diffusion Perturbations and the Organism’s Temperature Response. CEUR Workshop Proceedings, 2022, № 3302, P. 120–127.

Профілі у наукометричних базах та наукових спільнотах
Scopus
ORCID

Контакти

Е-mail: o.v.pryshchepa@nuwm.edu.ua