Попова Ольга Юріївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Попова Ольга Юріївна

Освіта

У 1999 році закінчила Донецький державний технічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Працює на посаді завідувач кафедри міжнародної економіки і бізнес-адміністрування ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ) Міністерства освіти і науки України.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління ефективністю інвестиційної діяльності промислових підприємств" за спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами".

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: "Методологічні засади забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб'єктів господарювання" за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища".

Наукові праці

Автор більше 50 наукових праць та монографій, а саме:

  • Попова О.Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб'єктів господарювання : моногр. / О.Ю. Попова. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 430 с.
  • Dementiew V.V. Umweltorientierte Ausbildung an ukrainischen Universitäten / V.V. Dementiew, O.Y. Popova // Netzwerke und Nachhaltigkeit im Transformationsprozess. Kooperationsprojekte mit Mittel- und Osteuropa. – Wiesbaden : Deutscher Universitäts-Verlag, GWV Fachverlage GmbH, 2007. – S. 183-191. Особистий внесок: визначено основні компоненти механізму екологізації інтелектуальних ресурсів підприємства.
  • Попова О.Ю. Роль институтов в решении экологических проблем экономического роста / О.Ю. Попова // Национальная экономика в условиях глобализации: роль институтов: колл. моногр. / под ред. А.Я. Линькова. – СПб. : Изд-во ТЭССА, 2007. – Т.2. – С. 523-531.
  • Dementiew V.V. Zustand und die Perspektiven der Förderung umweltorientierter Entwicklung von ukrainischen Unternehmen / V.V. Dementiew, O.Y. Popova // Wdrażanie Rozwoju Zrównoważonego: Strategie I Instrumenty. – Częstochowie : Wydawnictwo Akadenii Polonijnej w Częstochowie «Educator», 2008. – S. 293-305. Особистий внесок: виявлено взаємозв’язки між рівнем економічної активності суб'єктів господарювання та змінами природно-ресурсного потенціалу в Україні та Донецькій області.
  • Хобта В.М. Механізми забезпечення розвитку підприємств: еколого-економічний аспект: моногр. / В.М. Хобта, У.В. Лаврик, О.Ю. Попова, О.Ю. Шилова. – Донецьк : П.П. Чернецька Н.А., 2009. – 272 с. Особистий внесок: запропоновано технологію проектного бюджетування програм розвитку суб'єктів господарювання з урахуванням екологічної складової.