Павелко Ольга Віталіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Павелко Ольга Віталіївна

Народилася 25 травня 1982 р. у м. Рівному. Заміжня. Виховує доньку 2006 р.н.

Освіта

 • Рівненська державна гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов, 1999 р. (атестат з відзнакою РВ № 11409729);
 • Український державний університет водного господарства та природокористування, 2003 р. Кваліфікація: «бакалавр з економіки і підприємництва» (диплом з відзнакою РВ № 23490916 від 10.07.2003 р.).
 • Український державний університет водного господарства та природокористування, 2004 р. Кваліфікація: «спеціаліст з обліку і аудиту» (диплом з відзнакою РВ № 25699175 від 30.06.2004 р.).
 • Український державний університет водного господарства та природокористування, 2004 р. Кваліфікація: «магістр з економіки підприємства» (диплом з відзнакою РВ № 25704102 від 30.06.2004 р.).
 • 2005-2010 рр. – аспірант без відриву від виробництва кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2006-2007 рр. - академічна відпустка по догляду за дитиною).

Науковий ступінь і вчене звання

Науковий ступінь:

 • доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 010693 від 09.02.2021 р.). 12 листопада 2020 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» захистила докторську дисертацію на тему: «Облік та аналіз фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: методологія й організація». Науковий консультант – д.е.н., професор Лазаришина Інна Дмитрівна.

Вчене звання:

 • професор кафедри обліку і аудиту (атестат професора АП № 003514 від 22.10.2021 р.).

Трудова діяльність

 • Січень 2003 – жовтень 2004 – бухгалтер ТзОВ «Рівнебудальянс»;
 • жовтень 2004 – червень 2010 – головний бухгалтер ТзОВ «Тандем-Рівне» (за сумісництвом);
 • вересень 2004 – серпень 2011 – асистент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування;
 • серпень 2011 – серпень 2012 – старший викладач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування;
 • вересень 2013 – травень 2021 р. – доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування;
 • З травня 2021 р. і дотепер – професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування.

Наукові інтереси

 • проблеми теорії і практики обліку основної діяльності будівельних підприємств;
 • організація та методика обліку в банках.

Громадська робота

 • З вересня 2021 р. і дотепер – заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту з наукової діяльності;
 • Вересень 2017 р. – грудень 2017 р. – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту;
 • 2012 р. – вересень 2017 р. – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з методичної роботи;
 • З 2021 р. – член Вченої Ради Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту;
 • З 2022 р. – член Науково-методичної Ради НУВГП;
 • 2021-2022 рр. – член Науково-методичної Ради з якості Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту;
 • Вересень 2013 р. – листопад 2016 р. – заступник голови методичної комісії спеціальності «Облік і аудит»;
 • 2017 р. – голова науково-методичної комісії спеціальності «Облік і оподаткування»;
 • 2015-2017 рр. – член науково-методичної комісії Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

Участь в атестації наукових кадрів

 • З 07 квітня 2022 р. і дотепер – заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03, що функціонує в НУВГП;
 • 08 лютого 2024 р. – Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 47.104.020 Національного університету водного господарства та природокористування з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача Царук Діани Сергіївни «Розвиток системи фінансового моніторингу підприємницької діяльності на вітчизняному ринку» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» (наказ ректора Національного університету водного господарства та природокористування від 29 грудня 2023 року № 863);
 • 2015 р. - 2018 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 із захисту дисертацій на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті дисертаційних робіт в спеціалізованих вчених радах Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана та Д 58.082.03 Західноукраїнського національного університету (раніше - Тернопільський національний економічний університет):

-Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності):

 • Гуменна-Дерій М.В. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ У БУДІВНИЦТВІ: МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ. Західноукраїнський національний університет. 22.12.2023.

-Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності):

 • Сорока Т.М. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України. Тернопільський національний економічний університет, 17.06.2016.
 • Пославська Л.І. Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві. Тернопільський національний економічний університет, 03.09.2014.
 • Мужевич Н.В. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки. Тернопільський національний економічний університет, 26.08.2014.
 • Чижишин О.І. Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств. Тернопільський національний економічний університет, 23.05.2013.
 • Дерій М.В. Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві. Тернопільський національний економічний університет, 2013.
 • Кричун П. М. Облік та аудит незавершеного виробництва будівельних підрядних підприємств. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 2012.

З 2022 р. здійснює керівництво процесом виконання дисертаційних робіт аспірантами у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Членство в редакційних колегіях

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування» серія «Економічні науки» (фахове видання категорії «Б») (наказ № 00517 від 25 вересня 2019 р. «Про склад редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економічні науки»).

Членство в громадських організаціях

Член Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» з 22.12.2018 року і дотепер.

Публікації

Автор більше 200 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії

 • Савіна Н.Б., Павелко О.В., Зінкевич О.В. Амортизація основних засобів та її вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання. Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства. Монографія. Рівне: НУВГП, 2021. С. 93-108. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20803/
 • Павелко О.В. Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку: монограф. Рівне: НУВГП, 2020. 604 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/20055/
 • Pavelko O. V. Classification and distribution of construction enterprises financial results: organizational and methodical approaches // Accounting, control, analysis and taxation in the conditions of international economic integration: collective monograph / Kalyuga Ev.V., Lazaryshyna I.D. etc. Kyiv: Komprynt, 2019. P. 157–167.
 • Павелко О.В. Вплив особливостей будівництва на організаційно-методичні засади обліку й аналізу фінансових результатів // Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н.М. Позняковська, С.О. Левицька, О.О. Осадча, О.О. Дорошенко, С.Я. Зубілевич, О.В. Зінкевич та ін. Рівне: НУВГП, 2019. С. 215–230 (24,1 д.а., особисто автора – 0,9 д.а., висвітлено вплив особливостей будівництва на облік та аналіз будівельних підприємств). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/
 • Павелко О.В. Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами будівельних підприємств як чинник еколого-економічної безпеки України // Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави: монографія / А.Ю. Якимчук, О.О. Дорошенко та ін. Рівне: НУВГП, 2018. С. 96–106 (13,9 д.а., особисто автора – 0,6 д.а., розглянуто інформаційну основу для визначення індикаторів економічної безпеки держави, основні джерела інформації для розрахунку індикаторів економічної безпеки будівельних підприємств).
 • Павелко О.В. Облікова інтерпретація класифікацій доходів основної діяльності у будівництві: теоретико-методичні аспекти // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монографія / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. Пинск : ПолесГУ, 2017. С. 80–85 (11,2 д.а., особисто автора – 0,4 д.а., досліджено класифікацію доходів та представлено її апробацію в статистичній звітності будівельних підприємств). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/16882/
 • Pavelko O. V. The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland : monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek, O. Pavelko and oth. Rivne : National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. 284 p. (16,5 д.а., особисто автора – 0,8 д.а., підготовлено частину розділів 1.3 «Conceptual positions of Ukrainian fixed assets accounting», 1.12 «The simplification of accounting for small business enterprises in Ukraine»).
 • Павелко О. В. Доходи і витрати основної діяльності будівельних підприємств у системі обліку та контролю: монографія. Рівне: НУВГП, 2012. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2178/

Посібники

 • Павелко О. В. Облік і звітність у банках : навч. посіб. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2022. 336 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24616/
 • Павелко О.В. Облік у банках: [Навч. посіб.]. Рівне: НУВГП, 2012. 277 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2317/

Останні публікації у наукових фахових і зарубіжних виданнях

 • Pavelko O., Doroshenko O. , Los Z. , Vashai Yu. , Zinkevych O. Digital economy: place of Ukraine in global trends of sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 1254, 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2023) 22/05/2023 - 26/05/2023 Kryvyi Rih, Ukraine. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1254/1/012085 (Scopus)
 • Pavelko O., Lazaryshyna I., Knyshek O., Farynovych I., Skakovska S., Blyschyk V. Analysis of Ukraine’s construction companies profitability as a tool for achieving the SDG. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1269/1/012033 (Scopus)
 • Pavelko O., Osadcha O., Myronets M., Los Z., Koshchynets M., Uhryn L. Optimization of forestry indirect and direct taxation in sustainable development conditions. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1269/1/012034 (Scopus)
 • Pavelko O. V., Myronets M. A., Polishchuk О. І. Теоретико-методичні аспекти організації обліку окремих видів необоротних матеріальних активів як важливої складової підприємницького потенціалу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). 2023. С. 116-133.https://ep3.nuwm.edu.ua/26166/
 • Pavelko O. V., Blyshchyk V. P., Savchuk А. V Облік заробітної плати на будівельних підприємствах: аспекти організації та автоматизації в управлінні потенціалом конкурентоспроможності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). 2023. С. 98-115.https://ep3.nuwm.edu.ua/26165/
 • Pavelko O., I .Lazaryshyna, O. Harnaha, P. Nesenenko, M. Myronets and S. Sokoliuk. Strategic alternatives for the development of the agricultural sector in conditions of environmental sustainability. Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126 012027 DOI 10.1088/1755-1315/1126/1/012027. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1126/1/012027/meta (Scopus)
 • Павелко О.В., Попчук Д.О., Власюк І.І. Управлінський облік будівельних підприємств: характерні особливості організації та ведення. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Вип. 2 (98). 2022. С. 200-217.https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve2202219
 • Павелко О.В., Попчук Д.О., Ліквідність, ділова активність та рентабельність: характеристика та особливості визначення окремих показників. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Вип. 4(100). 2022. С. 87-98.https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4202211
 • Pavelko O., Fedas Yu. V., Tereshchuk О. А. CURRENT STATE OF THE ENTERPRISES REPORTING ORGANIZATION. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Вип. 1 (97). 2022. https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve120224/1051
 • Transformation of consumer needs in the context of personality environmental culture formation and innovative development of national economy. O. Pavelko, A. Zaluzhnyi, N. Trofimcuk, V Prokopchuk. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine. doi:10.1088/1755-1315/915/1/012013. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012013/pdf (Scopus)
 • Indicators of effectiveness in the sustainable development field of construction companies: evidence of Ukraine. O Pavelko, O. Antoniuk, I. Lazaryshyna, Z. Los. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012026/meta (Scopus)
 • Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Liudmyla Dukhnovska. Construction Development and Its Impact on the Construction Enterprises Financial Results. Studies of Applied Economics. Vol 39, No 3 (2021). http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/SUSTAINABLE%20ECONOMICS (Scopus, Web of Science)
 • Павелко О.В., Велігурська А.М., Лівенда К.О. Організація обліку палива як складова інформаційного забезпечення управління екологічним слідом. Вісник НУВГП «Економічні науки». 2021. Том 3. № 95. URL:http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/issue/view/65.
 • Осадча О.О., Павелко О.В. Мікрорівень економічної безпеки: обліковий супровід і забезпечення транспарентної діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 1 (93). С. 127-137. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve1202113
 • Осадча О.О., Павелко О.В. Розвиток обліково-аналітичної системи в умовах цифровізації економіки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 2 (94). С. 117-126. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve2202115
 • Осадча О.О., Ляшенко О.М., Павелко О. В. МЕТОДИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2020.(4 (35)). C. 202-211. http://ep3.nuwm.edu.ua/19479/ (Web of Science)
 • Павелко О. В., Велігурська А. М. Механізм кредитування позичальників банками в сучасних економічних реаліях. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 4 (92). С. 227-241.
 • Motivational Component of National Corporate Social Responsibility: Funding, Accounting and Reporting Aspects / O. Osadcha, O. Pavelko, J. Nakonieczny, O. Zinkevych. International Journal of Business and Society. Vol. 21 No.3, 2020, 1012-1032 http://www.ijbs.unimas.my/index.php/content-abstract/current-issue/718-motivational-component-of-national-corporate-social-responsibility-funding-accounting-and-reporting-aspects (SCOPUS, Web of Science).
 • Павелко О.В., Гарапко Н.І. Організація аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами основної діяльності будівельних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 2 (90). С. 148-165. http://ep3.nuwm.edu.ua/18837/
 • Павелко О.В. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності будівельних підприємств: методика та особливості проведення Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 1 (89). С. 168-187.http://ep3.nuwm.edu.ua/18276/
 • Павелко О.В. Методологія обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: гносеологічний аспект. Наукові записки НУ «Острозька академія». 2019. № 14(42). С. 131–137.https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_14(42).pdf
 • Павелко О.В. Evaluation, calculation, documentation: influence of accounting method elements on financial results accounting of building companies. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 1 (85). С. 142–153.http://ep3.nuwm.edu.ua/16147/
 • Лазаришина І.Д., Павелко О.В. Принципи бухгалтерського обліку та їх адаптація до потреб обліку фінансових результатів будівельних підприємств. Біоекономіка і аграрний бізнес (Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, etc.), 2019. Вип. 2. С. 64-73.
 • Павелко О.В. Інвентаризація, рахунки та подвійний запис як важелі впливу на облік фінансових результатів будівельних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 2 (86). С. 55–71.
 • Павелко О.В. Функції та принципи економічного аналізу фінансових результатів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2019. Вип. 4 (88). С. 182–199.
 • Improving Accounting and Analysis of Innovative Costs. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering / Larysa Ivanchenkova, Larysa Skliar, Olha Pavelko, Yuliia Cheban, Halyna Kuzmenko, Anastasiia Zinkevych. 2019. Vol. 9. Iss. 1. P. 4003–4009 URL: https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A5253119119.pdf (включено до SCOPUS, Index Copernicus, Mendeley, Google Scholar, The Global Impact Factor, Research Gat and etc).
 • The Construction Market Monopolization: Identification of the Threats to the Economic Security of Ukraine / Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Olena Doroshenko, Yulia Vashai, Oksana Zinkevych. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2020. Vol. 8. Iss. 5. P. 56–66. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E5634018520.pdf (включено до, Index Copernicus, Mendeley, Google Scholar, The Global Impact Factor, Research Gat and etc).
 • Pavelko O.V. Types of the profit according to the legislation of Ukraine: theoretical and methodical approaches to exploration and calculation. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. Vol. 5 Issue P. 223–229.
 • Pavelko O.V. Functions of financial results accounting of construction enterprises activities: types and modification. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2019. № 1(3). P. 27–38
 • Pavelko O.V. Organization of construction enterprises financial results accounting: scientific and methodical approaches. The scientific heritage. 2019. № 40. P.4. Budapest, Hungary. P. 23–27.
 • Pavelko O.V. Scientific and theoretical approaches to the identification of the economic essence of the construction companies profit. The scientific heritage. 2019. № 33. Budapest, Hungary. P. 30-36.
 • Pavelko O.V. Types of the profit according to the legislation of ukraine: theoretical and methodical approaches to exploration and calculation. Evropský časopis ekonomiky a managementu: European journal of economics and management. 2019. Vol. 5 Issue 2. P. 223-229.
 • Pavelko O.V. Retrospective approach to determination and classification of construction enterprises financial results. Modern scientific researches: Science Journal. Issue №5. Part 2. September 2018.P. 49-59.
 • Дорошенко О.О., Павелко О.В. Інтеграція показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів державного та приватного секторів для визначення рівня економічної безпеки країни. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. Част. 1. С.129-142.
 • Павелко О.В. Фактори впливу на величину прибутку будівельних підприємств. Наукові записки НУ "Острозька академія". Серія "Економіка". 2018. №10 (38). С.124-131.
 • Павелко О.В. Передумови поглиблення методології обліку діяльності будівельних підприємств. Вісник Житомирського державного-технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. Вип. 3 (85). 2018. С. 21-27. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/143987
 • Павелко О.В. Розвиток понятійно-категоріального апарату в частині трактування фінансових результатів: адаптація до діяльності будівельних підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, аналізу, контролю. 2018. Вип. 3 (41). С. 47-54. Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/151433/150425
 • Павелко О.В. Концептуальні засади побудови обліку фінансових результатів будівельних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. 2018. Вип. 1 (81). С. 98-108.
 • Luchko M., Pavelko O. The economic security of Ukraine: the essence and dependence on financial results accounting of the construction companies activities. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne. 2017. № 3 (23). P. 89-101. URL:http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2019/03/CB_02-LuchkoEN.pdf
 • Павелко О.В. Теоретичні засади побудови обліку доходів будівельних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Вип. 16. Квітень 2017. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 • Павелко О.В. Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності. Вісник Житомирського державного-технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. 2016. Вип. 4. С. 139-146.
 • Павелко О.В. Первичное учетное обеспечение взаиморасчетов между заказчиками и подрядчиками в строительстве. International Journal of New Economics and Social Sciences. № 1(3). 2016. Świnoujście. Р. 131-139.
 • Павелко О.В. Аналіз власного капіталу банку: організаційно-методичні аспекти. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. Вип. 1(65). Рівне. 2014. С. 294-302.
 • Павелко О.В. Економічна сутність оцінки у системі бухгалтерського обліку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. Вип. 1(61). 2013. С. 162-169.
 • Павелко О.В. Теоретичні засади визнання доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств: міжнародний досвід та облікова практика. Вісник Житомирського державного-технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. Вип. 4 (62). 2012. С. 172-179.
 • Павелко О.В. Адаптація основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності до потреб банків України. Економічний аналіз: зб. наук.праць. Тернопільський національний економічний університет: редкол. С.І. Шкарабан та ін. Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2011. Вип. 8. Част. 2. С. 410-416.

Дисципліни, які викладає

 • Облік і оподаткування;
 • Облік у банках;
 • Облік і звітність у банках;
 • Облік і аудит;
 • Управлінський облік;
 • Облік інвестицій.

Участь в акредитації спеціальностей інших ЗВО

 • Участь в експертній комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (28.02.2018-28.02.2018). Наказ МОН № 006-А від 10.01.2018 р.
 • Участь в експертній комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у Полтавській філії Національної академії статистики, обліку і аудиту (10.06.2014-12.06.2014). Наказ МОН № 006-А від 05.06.2014 р.
 • Участь в експертній комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» у Полтавській філії Національної академії статистики, обліку і аудиту (13.06.2014-14.06.2014). Наказ МОН № 2214л від 06.06.2014 р.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт

 • Керівник науково-дослідної роботи за темою: "Удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів будівельних підприємств: організаційно-методичні аспекти" (договір з ПрАТ "Рівнебуд" № 6-12 від 18.09.2019 р.). Період виконання: вересень 2019 р. - березень 2020 р.).

Відзнаки

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2023 р.);
 • Лауреат обласної премії за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2021 рік);
 • Грамота департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (наказ від 19.05.2022 року № 08-з);
 • Диплом 1 ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець за підсумками 2021» (2022 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (наказ від 28.04.2021 року № 19-з);
 • Сертифікат № 0475 номінанта щорічного конкурсу "Молодий вчений року" за результатами діяльності у 2020 р. Ради молодих учених Міністерства освіти і науки України;;
 • Грамота НУВГП за підготовку та видання монографії "Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку" та з нагоди Дня Науки (2021 р.);
 • Диплом 1 ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець за підсумками 2020» (2021 р.);
 • Лауреат обласної премії Рівненської обласної ради за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (сертифікат РОДА,2021 р.);
 • Грамота Ради молодих вчених НУВГП за 2-ге місце у конкурсі «Кращий молодий науковець 2016» (2017 р.);
 • Подяка НУВГП за підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2017 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015 р.);
 • Грамота Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП як переможцю у номінації «Куратор року-2014» (2015 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2014 р.);
 • Грамота Ради молодих вчених НУВГП за 1-ше місце у конкурсі «Кращий молодий науковець 2013» (2014 р.);
 • Грамота факультету економіки і підприємництва (2013 р.);
 • Диплом НУВГП за третє місце у конкурсі майстер-класів (2013 р.);
 • Почесна грамота Ради молодих вчених НУВГП за 3-тє місце у конкурсі «Кращий молодий науковець 2012» (2013 р.);
 • Подяка Рівненської обласної ради (2012 р.);
 • переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Молоді науковці» (2012 р.);
 • Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування (2011 р.).

Стажування

 • Вища школа управління та адміністрування в Ополю (Польща)(Wyższа Szkole Zarządzania i Administracji)(сертифікат № 176). Період: 15 січня 2021 р.- 15 квітня 2021 р., 180 год.

Підвищення кваліфікації

 • ІПО НУВГП (м. Рівне). Курси: «Облік і аудит» (144 год.), «Управлінський облік» (144 год.), «Облік і звітність у банках» (144 год.) (свідоцтво 018-2912/2020 від 03.08.2020).
 • ІПО НУВГП (м. Рівне). Курси: «Облік інвестицій» (144 год.), «Податкова система» (144 год.),, «Облік у банках» (144 год.), (свідоцтво 018-1404 від 01.04.2015).

Володіння іноземною мовою

Отримала сертифікат, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2 у 2021 році (Pearson від 07.07.2021 року PQS20 17203708815).

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109641 від 22.11.2021 р. на твір «Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку : монографія». Автор: Павелко О.В. Рівне : НУВГП, 2020. 604 с.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109646 від 22.11.2021 р. на твір «Інтегрована звітність підприємств як ключове джерело інформації для стейкхолдерів». Автори: Павелко О.В., Гарапко Н.І. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 1 (93). С. 138-155.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109647 від 22.11.2021 р. на твір «Організація аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами основної діяльності будівельних підприємств». Автори: Павелко О.В. Гарапко Н.І. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 2 (90). С. 148-163.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109654 від 22.11.2021 р. на твір «Факторний аналіз фінансових результатів діяльності будівельних підприємств: методика та особливості проведення». Автор: Павелко О.В. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 1 (89). С. 168-187.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109653 від 22.11.2021 р. на твір «Механізм кредитування позичальників банками в сучасних економічних реаліях». Автори: Павелко О.В., Велігурська А.М. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 4 (92). С. 227-241.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109791 від 25.11.2021 р. на твір «Мікрорівень економічної безпеки: обліковий супровід і забезпечення транспарентної діяльності». Автори: Осадча О. О., Павелко О. В. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 1 (93). С. 127-137.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109988 від 02.12.2021 р. на твір «Розвиток обліково-аналітичної системи в умовах цифровізації економіки України». Автори: Осадча О. О., Павелко О. В. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 2 (94). С. 117-126.

Контакти