Олійник Оксана Олексіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Олійник Оксана Олексіївна

1997 р. – закінчення Української державної академії водного господарства з відзнакою. Спеціальність «Гідромеліорація», спеціалізація «Управління та підприємництво в галузі меліоративного і сільськогосподарського будівництва».

1997-2000 рр. навчання в аспірантурі при кафедрі екології Національного університету водного господарства та природокористування.

2002 р. – асистент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування.

2004 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія на тему: «Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України».

2005 р. – старший викладач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування.

2008 р. – отримання вченого звання доцента.

2015 р. – отримання другої вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування.

2021 р. – гарант ОПП 201 Агрономія ОР «магістр».

О.О.Олійник автор і співавтор більше 60 наукових праць та навчально-методичних розробок, двох навчальних посібників, 4 патентів України на корисну модель.

Основний напрями наукових досліджень

Вивчення ефективності та розробка елементів технологій застосування стимуляторів росту рослин природного походження, комплексних мікродобрив в хелатній формі.

Основні наукові праці

Олійник О.О. Ефективність застосування природних стимуляторів росту рослин при вирощуванні буряків цукрових / Вісник НУВГП. Вип. 3 (39). Частина 1-2007. с.342-347.

Веремеєнко С.І., Олійник О.О. Вплив регуляторів росту рослин на ріст і розвиток кукурудзи /Вісник ХНАУ. 2009. №3.с.127-130.

Веремеєнко С.І., Олійник О.О., Солодка Т.М. Вивчення регулюючої дії ріпаку на інтенсивність росту рослин / Вісник НУВГП. Вип. 2 (58). 2012. с.16-21.

Ткачук С.О., Олійник О.О. Вплив застосування мікродобрива «Оракул Мультикомплекс» та «Оракул насіння» на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України / Вісник ХНАУ. 2013. Вип. 1. с.157-160.

Фурман В.М., Олійник О.О., Солодка Т.М., Вакуленчик С.І. Вивчення ефективності допосівної обробки насіння стимуляторами росту рослин / Вісник НУВГП. 2013. 4(64). с. 112-118.

Трушева С.С., Олійник О.О., Мороз О.М. Аналіз стану еродованості ґрунтів Корецького району Рівненської області / Вісник ХНАУ. 2013. Вип.2. с.257-261.

Олійник О.О. Особливості вирощування ріпаку озимого в умовах Полісся України / О.О. Олійник, А.В. Кучерова, О.Гольцман // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки.№2(74).С.91-99.-2016.

Ткачук С.О. Ефективність комплексного застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив при вирощуванні ячменю ярого в умовах Західного Лісостепу / С.О. Ткачук, С.С. Трушева, О.О. Олійник // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2(82). С. 79-87. - 2018.

Ткачук С.О. Порівняння ефективності застосування мікродобрив та стимуляторів росту на пшениці озимій в умовах Західного Лісостепу / С.О. Ткачук, С.С. Трушева, О.О. Олійник // Вісник ХНАУ. №1. С. 90-96.-2020.

Ткачук С.О. Вплив позакореневого підживлення на врожайність та якість ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу / С.О. Ткачук, С.С. Трушева, О.О.Олійник //Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(89). С. 100-108.-2020. Ткачук С.О. Оцінка потенціалу нових сортів буряку цукрового за внесення розрахункових норм мінеральних добрив в умовах Західного лісостепу [Електронний ресурс] / С.О. Ткачук, О.О. Олійник, А.В. Кучерова //Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94) С. 111-118. - 2021.

Колесник Т.М. Ефективність біологізації системи захисту капусти білоголової від Pieris Brassicaea L. У західному Лісостепу [Електронний ресурс] / Т.М. Колесник, Т.М. Солодка, О.О. Олійник, В.А. Прядунець // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. (2(102)). С. 61-75. - 2023.

Veremeenko, S., Furmanets, O., Vozniuk, N., & Oliinyk, O. (2023). The effect of the application of liquid complex fertilizers and mixtures based on them on the productivity of corn in the conditions of the Western Polissia. Scientific Horizons, 26(4), 97-107. (SCOPUS)

Авторські свідоцтва та патенти

Патент на корисну модель (51) МПК С05F 11/02 (2008.01). Спосіб отримання стимулятора росту і розвитку рослин з гумусовмісної речовини / Веремеєнко С.І., Олійник О.О., Кучерова А.В. - №(11) 37422 UA

Патент на корисну модель (51) МПК С05F 11/02 (2009.01). Спосіб збагачення стимуляторів росту рослин та добрив солями йоду / Веремеєнко С.І., Олійник О.О. - №(11) 42057 UA

Патент на корисну модель (51) МПК С05F 11/02 (2008.01) Спосіб отримання комплексного стимулятора росту і розвитку рослин, збагаченого мікроелементами / Веремеєнко С.І., Олійник О.О., Лепеха І.М. - №(11) 40626 UA

Патент на корисну модель (51) МПК С05F 11/02 (2006.01) Спосіб хімічного очищення препаратів гумінової природи / Трюхін О.І., Матійцих О.І., Кир’янчук К.І., Олійник О.О., Кучерова А.В.- №(11) 131683 UA

Навчальні посібники та підручники

Фурман В.М. Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства / В.М. Фурман, А.В. Люсак, О.О. Олійник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 215 с.

Фурман В.М. Технологія раціонального землекористування / В.М. Фурман, А.В. Люсак, О.О. Олійник, Н.С. Ковальчук. – Рівне: НУВГП, 2020. – 336 с.

Нагороди

Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації №95 від 01.06.2021 р.

E-mail

o.o.oleinik@nuwm.edu.ua