Олексін Юрій Петрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Олексін Юрій Петрович

БІОГРАФІЯ

Народився 1961 року у Березнівському районі Рівненської області. У 1983 році закінчив історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки із кваліфікацією вчителя історії і суспільствознавства середньої школи. У 2002 році прикріпився для написання кандидатської дисертації.

У 2006 рр. отримав кваліфікацію «Магістр з менеджменту» у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти. Написав при лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України та захистив у червні 2006 року кандидатську дисертацію «Навчання вітчизняній історії як засіб формування рис громадянськості старшокласників» (спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання історії). У період 2009 – 2011 рр. навчався за заочною формою навчання на юридичному факультеті Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ. Отримав повну вищу освіту з кваліфікації «Спеціаліст-юрист».

У 2011 році рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти.Із 2011 року прикріплений до лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України для написання докторської дисертації.

В лютому 2015 року захистив дисертацію з теми «Методична система диференційованого навчання історії у старшій школі» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.02 – теорія і методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

У лютому 2016 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри методики змісту освіти.

Працював вчителем історії, права та громадянської освіти; заступником директора з навчальної роботи; заступником директора з науково-методичної роботи НВК № 2 м.Рівне; завідувачем кабінету суспільних предметів, старшим викладачем кафедри методики викладання гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м.Рівне); старшим викладачем, доцентом кафедри методики і змісту загальної середньої освіти; доцентом кафедри методики і змісту соціогуманітарної освіти; професором кафедри методики змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Має атестат доцента та професора за цією кафедрою.

У період з 2004 по 2016 рр. працював проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Із 01.09.2016 року по цей час працюює завідувачем кафедри суспільних дисциплін Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

НАУКОВА РОБОТА

Автор понад 160 публікацій, у тому числі: 79 – наукових (з них 13 – у наукових виданнях інших держав із напряму, з якого підготовлено кандидатську і докторську дисертації), 25 – навчально-методичного характеру; історико-краєзнавчої розвідки «Ганьба ХХ століття» (2005 р.); 2 одноосібних монографій: «Методична система диференційованого навчання історії у старшій школі» (2013 р.) та «Диференційоване навчання старшокласників на уроках історії» (2015); співавтор 8 монографій: «Інноваційні підходи до розвитку освіти та виховання» (2015) та «Перспективні тренди розвитку науки: філософія, література, лінгвістика, культура і мистецтво, архітектура і будівництво, історія» (2016), "Наука та інновації у сучасному світі: менеджмент та юриспруденція (2017), "Проблеми сучасної дидактики у вищій та середній школі" (2017), " Перспективні досягнення сучасних вчених: освіта і виховання, фізичне виховання і спорт, філософія, література і лінгвістика, культура і мистецтво, юриспруденція" (2017), "Актуальні проблеми організації навчання у вищій та середній школі" (2018), "Наукове оточення сучасної людини: Освіта і виховання, Філософія, Культура і мистецтво, Юриспруденція, Історія, Архітектура і будівництво" (2018), "Глобалізація сучасних наукових досліджень" (2018)); співавтор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів суспільно-гуманітарного напрямку «Диференційоване навчання історії у старшій школі: теорія, методика, практика» (2015); автор 16 навчально-методичних посібників, у тому числі "Навчання вітчизняній історії як засіб формування рис громадянськості старшокласників" (2010), «Диференційоване навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: від теорії – до практики» (2016).

ЗАОХОЧЕННЯ, НАГОРОДИ

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1996), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1998), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2000), дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002» у номінації «Основи правознавства» (2002), Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2008), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2009), Почесною грамотою управління освіти і науки РОДА (2011), Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України (2010, 2015). Відзначений подякою Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2011). Нагороджений Почесною грамотою управління освіти і науки РОДА (2016).


e-mail: oleksin_roippo@ukr.net