Мічута Ольга Романівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Освіта і професійний шлях

Мічута Ольга Романівна

у 2006 році з відзнакою закінчила Рівненський державний технічний університет (зараз Національний університет водного господарства та природокористування) за спеціальністю “Прикладна математика”.

2006-2013 рр. – асистент кафедри прикладної математики НУВГП;

2013-2015 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики НУВГП;

у 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д26.194.02 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України; 2015 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики 2020 р. – отримала вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики;

Педагогічна діяльність

  • викладає дисципліни: "Дискретна математика", "Комп’ютерна Дискретна математика", "Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка", "Методи оптимізації та дослідження операцій" для здобувачів вищої освіти за спеціальностями "Прикладна математика", "Комп’ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення";
  • керує виконанням кваліфікаційних та магістерських робіт;
  • керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Наукова діяльність

Scopus Author ID: 57194088151

ORCID ID

RG: Olga_Michuta

Google Академія Olga_Michuta

Опублікувала більше 40 публікацій

Керівник науково-дослідної роботи «Дослідження суфозії, карстоутворення, корозії та вилуговування в пористих середовищах» (№ держ. реєстр. 0119U000081).

Коло наукових інтересів

Математичне та комп’ютерне моделювання природних та техногенних фізико-хімічних процесів в пористому середовищі.

Організаційна робота

  • Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
  • Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри «Комп’ютерних наук та прикладної математики» (з 2018р.).
  • Керує студентським науковим гуртком «Комп’ютерне моделювання фізико-хімічний процесів в природі».
  • Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Прикладна метиматика» першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр».
  • Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня ступеня «магістр».
  • Пройшла міжнародне стажування на базі словенської компанії Sustainable Development в м. Любляна за напрямком “Інформаційні та експертні системи в галузі інновацій” та отримала сертифікат міжнародного зразка.

Відзнаки

Контакти

е-mail: o.r.michuta@nuwm.edu.ua