Матвієнко Марія Дмитрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Головний бухгалтер

Тел.: (0362) 63-32-18 | E-mail: buhgalteria@nuwm.edu.ua

Історія професії

Професія бухгалтера доволі старовинна. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друкарські книги з'явилися в XIV — XV століттях, і серед них «Трактат про рахунки і записи» італійського математика Луки Пачоли — перша книга з бухгалтерського обліку. У Росії посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. У перекладі з німецької слово «бухгалтер» означає «книгодержатель», оскільки раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів записували в спеціальну книгу.
Раніше професія «бухгалтер» розглядалася виключно, як робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес почав орієнтуватися на ринок, бухгалтери виявили, що їхня сфера відповідальності дуже зросла і бухгалтерський облік одержав гідне визнання в рамках функціонуючої системи. В Україні День Бухгалтера святкується 16 липня. Дату свята було обрано в зв'язку з тим, що 16 липня 1999 року було прийнято Закон України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
У перекладі з німецької мови слово «бухгалтер» означає «книгознавець», тому що раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і коштів записували в спеціальну книгу

Про бухгалтерію

Бухгалтерія є структурним підрозділом НУВГП та підпорядкована ректору. У своїй роботі бухгалтерія керується чинним законодавством України, рішенням уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, Положенням про бухгалтерію університету. Завдання та функції бухгалтерії визначені у Положенні про бухгалтерію.

Завдання бухгалтерії

Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності університету з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів університету.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:
обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.
Ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється відповідно до:

 • наказу МФУ від 26.06.2013 № 611 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ” із змінами та доповненнями;
 • наказу ДКУ 27.07.2000 р. № 68 “Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”;
 • наказу ДКУ 06.10.2000 р. № 100 “Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання”;
 • наказу МФУ від 14.11.2013 № 947 “ Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”;
 • постанови КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 «Про порядок списання об’єктів державної власності»;
 • наказу ДКУ від 18.12.2000 р. № 130 “Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання»;
 • наказу МФУ від 02.04.2014 р. № 372 “Про затвердження Порядку Бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ";
 • наказу МФУ від 02.09.2014 р. № 879 “Про затвердження Положення про інвентаризацію актів та зобов’язань" із змінами;
 • наказу МФУ від 24.05.1995 р. № 88 “Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів убухгалтерському обліку ” зі змінами;
 • наказу Мінфіну України від 25.03.2012 р. № 333 “Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету” зі змінами;
 • Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ зі змінами;
 • Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ зі змінами;
 • національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП (С) БО);
 • інших нормативних документів.

Склад відділу

ПІБ Посада Внутрішній телефон Міський телефон
Матвієнко Марія Дмитрівна Головний бухгалтер 6-28 63-32-18
Старікова Ірина Василівна Заступник головного бухгалтера 6-25 63-34-41
Савич Галина Вікторівна Провідний бухгалтер (нарахування стипендії) 6-06 63-34-41
Петровець Валентина Петрівна Провідний бухгалтер ( облік банківських операцій) 7-07 63-46-69
Присяжнюк Тетяна Олексіївна Провідний бухгалтер ( облік банківських операцій) 7-07 63-46-69
Демчук Ірина Олексіївна Провідний бухгалтер ( нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Кухарчук Тетяна Анатоліївна Провідний бухгалтер ( нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Романець Оксана Василівна Бухгалтер I категорії (нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Мацигон Олена Валеріївна Провідний бухгалтер (нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Андрієвська Марина Василівна Провідний бухгалтер ( нарахування плати за навчання) 6-88 63-59-60
Цехановська Тетяна Миколаївна Бухгалтер I категорії ( нарахування плати за навчання) 6-88 63-59-60
Дегтярьова Ірина Леонідівна Бухгалтер I категорії (Казначейські розрахунки, облік відряджень) 7-06 26-95-41
Шепелюк Людмила Яківна Бухгалтер I категорії (облік матеріальних цінностей) 7-36 63-46-69
Дубич Світлана Віталіївна Бухгалтер I категорії (облік матеріальних цінностей) 7-36 63-46-69
Корнійчук Вадим Валентинович Бухгалтер I категорії (облік податків та дебіторської, кредиторської заборгованості) 7-07 63-46-69