Кушнір Ніна Борисівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кушнір Ніна Борисівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу Національного університету водного господарства та природокористування.

Кушнір Ніна Борисівна

Біографія

 • Народилася 25 вересня 1960 року в с.Шпанів Рівненського району, Рівненської області, українка.
 • В 1977 році Кушнір Н.Б. закінчила Рівненську середню школу №12 з відзнакою і поступила на інженерно-економічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчила в 1982 році за спеціальністю «Економіка та організація діяльності в галузях аграрно-промислового комплексу», отримавши кваліфікацію інженера-економіста.
 • В 1982-1985 рр. працювала економістом відділу цін Рівненської обласної державної адміністрації.
 • З 1985 року прийнята на посаду асистента кафедри економіки будівництва Українського інституту інженерів водного господарства.
 • В 1989 році зарахована здобувачем до Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки будівельних матеріалів (м.Москва), де виконала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, наукові дослідження в якій здійснені на прикладі підприємств галузі будівельних матеріалів.
 • В 1995 році в Київському державному економічному університеті (зараз Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) захистила кандидатську дисертацію. Під час виконання дисертації працювала асистентом, старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аналізу, займаючи посаду заступника декана факультету економіки та менеджменту Української державної академії водного господарства та природокористування.
 • Після захисту дисертації в 1996 році переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту.
 • В березні 2000 року призначена на посаду завідувача кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування.
 • В 2011 році отримала вчене звання професора кафедри економіки підприємства.
 • Крім того, з 2002 року працює на посаді заступника директора Інституту післядипломної освіти НУВГП.

Діяльність

 • Як досвідчений фахівець та вчений-економіст плідно займається педагогічною, методичною, науково-дослідною, організаційною і громадською роботою.
 • На викладацькій роботі як професійний кваліфікований педагог читає лекції, практичні заняття, керує курсовими, дипломними роботами студентів, науково-дослідними роботами студентів та аспірантів; працює в складі Державних іспитових комісій з прийому кваліфікаційних іспитів по визначенню фахової підготовки студентів ОКР «бакалавр»; в складі Державних іспитових комісій приймає участь в оцінюванні захисту дипломних робіт студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання.
 • Здійснювала керівництво та приймала участь у науково-дослідних розробках на замовлення Національної служби посередництва і примирення (м.Київ), Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (м.Київ), Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України по водному господарству, обласних та місцевих органів управління, окремих підприємств тощо.
 • Приймає активну участь в роботі Спеціалізованої вченої ради НУВГП з захисту кандидатських дисертацій.
 • Має понад 150 опублікованих наукових та методичних праць, автор 9-ти посібників, з яких 3 посібники з грифом МОН України. Підготувала 4-х кандидатів економічних наук, керує науковою роботою 3-х аспірантів та 2-х здобувачів.
 • Значний внесок Кушнір Н.Б. як зав.кафедри здійснений в отримання університетом ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю 8.050107 “Економіка підприємства” та відкриття магістратури на кафедрі економіки підприємства.
 • Кушнір Н.Б брала активну участь у відкритті в університеті та впровадженні в навчальний процес спеціалізацій «Економіка сфери соціального страхування» та «Управління пенсійними активами», навчання за якими здійснюється за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (м. Київ) і в напрямі впровадження пенсійної реформи в Україні.
 • Значний внесок Кушнір Н.Б. як завідувача кафедрою полягає у відкритті магістратури на кафедрі економіки підприємства.
 • Здійснювала керівництво підготовкою наукових робіт учнів Рівненського економіко-правового ліцею (РЕПЛ) для участі в конкурсі наукових робіт Малої академії наук, де наукові роботи учнів РЕПЛ неодноразово ставали переможцями конкурсів-оглядів наукових робіт МАН міського, обласного та загальнодержавного рівнів.
 • Кушнір Н.Б. є співавтором наукового відкриття, зареєстрованого Міжнародною академією авторів наукових відкриттів та винаходів та Міжнародною асоціацією авторів наукових відкриттів №421 від 29.05.2007 року (м. Москва).
 • Кушнір Н.Б. є академіком Академії економічних наук України, головою Рівненського обласного обєднання Спілки економістів України, членом Правління СЕУ, членом Вченої ради Навчально-науквого інституту економіки та менеджменту НУВГП, членом методичної ради Інституту економіки та менеджменту НУВГП, членом методичної ради НУВГП, членом Вченої ради НУВГП, членом методичної комісії Інституту післядипломної освіти НУВГП, членом обласного науково-методичного об’єднання вчителів та викладачів економічних дисциплін, членом обласної комісії по впровадженню пенсійної реформи та соціальному забезпеченню населення Рівненської області, членом обласної комісії з розробки Комплексної програми використання сировинної бази та розвитку Рівненської області.
 • Здійснює керівництво кафедральною науковою темою «Економічні фактори раціонального природокористування та ресурсозбереження» (№ держреєстрації 0116U007389).

Нагороди

 • Плідна навчально-методична, наукова, педагогічна та громадська діяльність Кушнір Н.Б. відмічена відповідними відзнаками міського, обласного та республіканського рівнів. Кушнір Н.Б. нагороджена: Почесною грамотою Рівненської міської ради (двічі), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (тричі), Дипломом переможця обласного конкурсу «Наукова плеяда», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та знаком „Відмінник освіти України”, Почесною грамотою Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (м. Київ), Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення (м. Київ), Почесною грамотою Державного комітету України по водному господарству (двічі).
 • За підсумками роботи Кушнір Н.Б. нагороджено дипломом Національного університету водного господарства та природокористування “Людина року”, а за рейтингом популярності та якості – дипломом факультету економіки і підприємництва НУВГП “Людина року”.
 • Кафедра економіки підприємства, яку очолює Кушнір Н.Б., за результатами роботи визнана кращою серед кафедр факультету економіки та університету в номінації „Кафедра року”.

Дисципліни, які викладає:

 • Економічна діагностика
 • Економічний аналіз
 • Товарознавство

Наукові публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

 1. Кушнір Н.Б., Гарнага О.М., Ігнатюк І.З. Організація ефективного збалансованого використання землі // Економіка і суспільство. - 2017. - №9. - (Index Copernicus ICV 2015:35.93).
 2. Kushnir N. Study the role water economy system in the formation of financial flows/ N.Kovshun, A. Yakymchuk, N.Kushnir//Technology audit and production reserves, Vol 3, No 5(35) Macroeconomics/ - 2017/ - P. 13-20. (Index Copernicus ICV 2015:35.93).
 3. Кушнір Н.Б., Ковшун Н.Е., Левун О.І. Забезпечення раціоналізації рекреаційного водокористування в Україні// Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, №1(15), (January-June)| Volume III/ “Sydney University Press”, 2015.-693p. C.163-170. ISSN: 0004-8672 Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 4. Kushnir N. The formation of the basic mechanisms of land-tenure management in Ukraine/ N.Kushnir, A.Garnaga // Proceedings of the III International Academic Congress “Problems and Prospects of Research in the Americas and Eurasia” (Buenos Aires, Argentina, 3-5 December 2014). Volume I. “Buenos Aires University Press”, Buenos Aires, 2015. p. 16-21. ISSN: 0002-9476 Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 5. Kushnir N. The recreational enterprises functioning in the sustainable development conditions/ N.Kushnir, O.Kondratyuc// Proceedings of the 4 International Academic Congress “Science and Education in the Modern World”. (New Zealand, Auckland, 5-7 January 2015) Volume II. “Auckland University Press”, 2015. p.707-712. ISBN: 978-0-845-57459-7 Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 6. Nina Kushnir Gross domestic product as the leading indicator of the level of economic security: a case of Ukraine // Nataliia Kovshun, Nataliia Savina, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 359, р. 102-106. DOI: 10.2991/icsbal-19.2019.19
 7. Kushnir N. Mechanism of regulation and environmental security entities in the economic transformation Ukraine/ N.Kushnir, T. Kusnecova, L.Sipajlo// Oxford Journal of Scientific Research, 2015, №1 (9) (January-June). Volume III. «Oxford University Press», Oxford, 2015.- p. 308-314. ISSN: 0305-4882 Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 8. Kushnir N. Economics-ecological stability of agrarian land-use in conditions of draining/ N.Kushnir, V.Kostrychenko// Proceedings of the III International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”. (France, Paris, 23-25 March 2015) Volume IV. “ Paris University Press”, 2015. p.362-368. ISBN: 978-2-547-75283-5 Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Кушнір Н.Б., Кондратюк О.І. Сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва. Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економічні науки. Рівне – НУВГП. – 2018. Вип. 2 (68). – С. 69-77.
 2. Кушнір Н.Б., Коротун С.І., Коротун О.П. Види туроперейтингу і туроператорів на ринку України. Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економічні науки. Рівне – НУВГП. – 2018. Вип. 2 (68). – С. 65-78.
 3. Кушнір Н.Б., Конарівська О.Б., Яковишина М.С. Характеристика механізму державного управління туристичною галуззю України. Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економічні науки. Рівне – НУВГП. – 2018. Вип. 2 (68). – С. 60-68.
 4. Н.Б. Кушнір. Вартісно-орієнтовані показники як інструменти фінансового моніторингу сучасних підприємств // Н.Е. Ковшун, Н.Б. Кушнір, Д.С. Царук – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – С. 286-296.
 5. Кушнір Н.Б., Войтович Д.С.Основні підходи до формування системи антикризового управління підприємницькою рекреаційною діяльністю. Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економічні науки. Рівне – НУВГП. – 2016. Вип. 1 – С. 50-56.

Вдані підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Кушнир Н.Б., Ковшун Н.Э., Мощич С.З. Украина и Беларусь: ресурсы предпри-нимательства//монография/ П.Ю.Храпко [и др.]; под. науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 194 с., 99-104 (Утверджена Советом УО «Полесский государственный университет» № 10, 29.06.2017 р.)
 2. Кушнір Н.Б. Удосконалення методів управління проектами у сфері створення сучасного високотехнологічного обладнання/Н.Б. Кушнір, Н.Б.Савіна, К.Е.Ковшун//Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи: монографія/ за заг. ред. Т.В. Гринько. – Дніпро: Біла К. О., 2018. – 444с., 102-113 с. (Рекомендована Вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, протокол №10 від 29.03.2018)
 3. Кушнір Н.Б. Обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо санації підприємства в умовах фінансової кризи/ Н.Б. Кушнір, Н.Е. Ковшун, Д.С. Войтович // Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи: монографія/ за заг. ред. Т.В. Гринько. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2016. - 504с., 403-434 с.(Рекомендована Вченою радою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, протокол №11 від 21.04.2016).
 4. Kushnir N. Theoretical Foundations of the Functioning of an Economic System of Water Use/ Natalia Kovshun, Nina Kushnir// Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector: Collective monograph/ [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovska, Liubov Smoliar, Iryna Kreidych]. Vol. 2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing, 2017/ -p. 94-109.
 5. Кушнір Н.Б. Використання нових методів проектного менеджменту для підвищення ефективності створення інноваційного продукту/ Н.Б.Савіна, Н.Е.Ковшун, Н.Б.Кушнір// Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія/ за заг. Ред.. С.М.Ілляшенка, О.А.Біловодської.- Суми: Територія, 2018. - 382 с., с.105-115 (Рекомендовано до друку Вченою радою Сумського державного університету, протокол №7 від 13 грудня 2018 р.). Публікація містить результати досліджень, проведених при виконанні держбюджетної теми «Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції» № ДР 0118U003572.

Наукові публікації:

 1. Кушнір Н. Б., Сіпайло Л. Г., Сіпайло Н. А. Принципи здійснення лібералізації підприємницької діяльності готельних підприємств. Туризм: наука освіта, практика. матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Рівне, 15-17 березня 2018 р.). Рівне: вид. О. Зень, 2018. С.84-86.
 2. Кушнір Н. Б., Коротун С.І. Історико- культурний туристський потенціал Київської області. Туризм: наука освіта, практика. матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Рівне, 15-17 березня 2018 р.). Рівне: вид. О. Зень, 2018. С.213-217.
 3. Кушнір Н. Б., Коротун С. І., Кусков О. С. Фактори розвитку індустрії гостинності. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Рівне, 2018. С.84-87.
 4. Кушнір Н.Б., Конарівська О. Б. Інновації в туристичній галузі. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Рівне, 2018. С.81-83.
 5. Kushnir N., Kostrychenko V. Economics-ecological stability of agrarian land-use in conditions of draining // Proceedings of the III International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”. (France, Paris, 23-25 March 2015) Volume IV. “ Paris University Press”, 2015. p.362-368.
 6. Kushnir N., Kondratyuc O. The recreational enterprises functioning in the sustainable development conditions // Proceedings of the 4 International Academic Congress “Science and Education in the Modern World”. (New Zealand, Auckland, 5-7 January 2015) Volume II. “Auckland University Press”, 2015. p.707-712.
 7. Кушнір Н.Б. Характеристика асортименту м"яких меблів. Зданевич В.С. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне, 2020р.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 1. Голова Президії Рівненського обласного об’єднання «Спілка економістів України».
 2. Член Українського географічного товариства (прот.№2 від 07.06.2014 зборів Рівненського відділу УГТ).