Кристопчук Михайло Євгенович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кристопчук Михайло Євгенович

Завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, кандидат технічних наук, доцент


Біографія

Народився в 1974 р. в с. Великі Межирічі Корецького району Рівненської області, Україна.

Освіта

В 1997 році закінчив Українську державну академію водного господарства (диплом з відзнакою, кваліфікація "інженер-механік” за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”).
Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.03 при Харківській національній академії міського господарства. Спеціальність: 05.22.01 - транспортні системи. Тема дисертації: «Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення».

Професійний шлях

2000-2003 рр. - Асистент кафедри експлуатації і ремонту машин Національного університету водного господарства та природокористування.
2003-2010 рр. - Старший викладач кафедри експлуатації і ремонту машин Національного університету водного господарства та природокористування.
2010-2013 рр. - Доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом).
2013-2016 рр. - Доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національного університету водного господарства та природокористування.
2017 р. – по теперішній час - Завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, доцент, кандидат технічних наук. Національний університет водного господарства та природокористування.

Методична робота

Автор понад 60 навчально-методичних розробок. Співавтор підручника «Планування діяльності автотранспортного підприємства» з грифом Міністерства освіти і науки України (2013 р., 2016 р.), навчальних посібників «Приміські пасажирські перевезення» (з грифом МОН України) (2012 р.), «Менеджмент технічної служби» (2012 р.), «Проектування транспортно-складських комплексів» (2014 р.), «Ресурсо- та енергозбереження» (2014 р.).

Основні навчально-методичні праці:
1. Кристопчук М. Є. Приміські пасажирські перевезення : навч. посіб. / М. Є. Кристопчук, О. О. Лобашов. – Х. : НТМТ, 2012. – 224 с.
2. Кристопчук М. Є. Менеджмент технічної служби : навч. посіб. / М. Є. Кристопчук, М. В. Голотюк, І. О. Хітров. – Рівне : НУВГП, 2012. – 101 с.
3. Проектування транспортно-складських комплексів : навч. посіб. / М. О. Турченюк, О. Г. Кірічок, М. Д. Швець, М. Є. Кристопчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – 190 с.]
4. Планування діяльності автотранспортного підприємства : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець, О. Г. Кірічок, М. Є. Кристопчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Рівне : НУВГП, 2017. – 367 с.

Наукова робота

Автор понад 50 публікацій в наукових фахових виданнях за транспортною тематикою. Активний учасник науково-практичних конференцій. Автор монографії «Соціально-економічна ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення» (2012 р.) і один із співавторів кафедральної монографії «Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України» (2014 р.).
У 2019 році обраний член-кореспондентом Транспортної Академії України.

Основні наукові праці:
1. Кристопчук М. Є. Соціально-економічна ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення : монографія / М. Є. Кристопчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 158 с.
2. Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України : монографія / С. О. Корецька, Р. Р. Ларіна, М. Є. Кристопчук [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. О. Корецької. – Рівне : НУВГП, 2014. – 256 с.

Профіль в Google Scholar Профіль в ORCID Профіль в репозиторії НУВГП

Підвищення кваліфікації та стажування

Навчально-методичні та наукові видання

Нагороди та відзнаки

Профілі у соцмережах та ресурси

Профіль в Google Scholar Профіль в ORCID Профіль в репозиторії НУВГП Facebook LinkedIn