Костюкова Тамара Андріївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Костюкова Тамара Андріївна

Освіта

Національний дослідницький Томський політехнічний університет за кваліфікацією інженер-хімік.

Професійний шлях

 • з 1976 р. по 1988 р. – молодший науковий співробітник, старший інженер науково-дослідного сектора УІІВГ;
 • з 1988 р. по 1995 р. – старший інженер навчально-науково-інженерного центру «Потенціал» УІІВГ;
 • з 1995 р. по 1997 р. – завідувачка лабораторії регіонального центру навчально-інноваційних технологій при УДАВГ;
 • з 1997 р. по 2004 р. - завідувачка відділу навчальних технологій та системних досліджень регіонального центру навчально-інноваційних технологій при УДАВГ (РДТУ, НУВГП);
 • з 2004 р. по 2013 р. - завідувачка відділу навчальних технологій та системних досліджень навчально-методичного відділу НУВГП;
 • з 2013 р. по 2016 р. - методист вищої категорії навчально–методичного відділу НУВГП.
 • з 2016 р. до тепер - заступник завідувача навчально-методичного відділу НУВГП.

Обов’язки

Вчений секретар науково-методичної ради НУВГП.

Відповідальний секретар редакційної колегії науково-методичного збірника «Технології навчання».

Організація:

 • засідань науково-методичної ради НУВГП;
 • щорічного конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій;
 • формування науково-методичного збірника «Технології навчання»;
 • конкурсів серед здобувачів вищої освіти університету щодо отримання академічних та іменних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, імені М.С. Грушевського, міського голови м. Рівне;
 • моніторингу планування та проведення відкритих занять викладачами кафедр університету;
 • науково-методичних міжнародних та всеукраїнських конференцій з проблем вищої школи;
 • Школи лідерства для науково-педагогічних працівників,навчально-допоміжного персоналу університету та ЗВО України.

Надання консультивно-методичної допомоги:

 • авторам підручників, навчальних посібників та монографій щодо підготовки та оформлення супровідних документів до університетського конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій відповідно до вимог Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій;
 • авторам рукописів навчальних книг щодо отримання Грифа Вченої ради НУВГП;
 • експертам рукописів навчальних книг щодо проведення експертизи.

Підвищення кваліфікації

Школа лідерства НУВГП

 • 2023 р. Спеціальність 011 "Науки про освіту". Сертифікат НУВГП № 639 від 30.06.2023
 • 2021 р. Спеціальність 011 "Науки про освіту". Сертифікат НУВГП № 463 від 12.02.2021
 • 2020 р. Спеціальність 011 "Науки про освіту". Сертифікат НУВГП № 426 від 31.12.2020

Інститут післядипломної освіти НУВГП

 • 2018 р. Спеціальність 011 "Науки про освіту". Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.
 • 2014 р. Спеціальність 8.18010021 "Педагогіка вищої школи". Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Школа педагогічної майстерності НУВГП

 • за напрямом «Загальна педагогіка» у 1998 році. Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка;
 • за напрямом «Професійно орієнтована комп'ютерна підготовка» у 2004 році. Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка;


Участь в конференціях

 • ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Новітні технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах» (18-20 жовтня 1995 р.)
 • ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Новітні технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах» (7-9 жовтня 1997 р.)
 • Інженерна графіка та геометричне моделювання (11-14 листопада 1997 р.)
 • ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні технології навчання у навчальному процесі ВНЗ» (10-12 листопада 1999 р.)
 • V Всеукраїнська науково-методична конференція «Інноваційні технології навчання при підготовці фахівців для народного господарства України «(14-16 листопада 2001 р.)
 • VІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні технології навчання у навчальному процесі ВНЗ» (10-12 листопада 1999 р.)
 • VII Всеукраїнська науково-методична конференція «Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах» (9-10 листопада 2005 р);
 • VIII Всеукраїнська науково-методична конференція «Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи» (8-9 листопада 2007 р.);
 • IX Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір» (2-3 грудня 2009 р.);
 • X Міжнародній науково-методична конференція «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань» (10-11 листопада 2011 р.);
 • XІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти» (15-16 листопада 2012 р.).

Навчання в університетських семінарах

 • "Кредитно-модульна система організації навчального процесу" за програмою Школи педагогічної майстерності – напрям «Педагогіка і психологія» – 2007 р.
 • «Інноваційні технології навчання» – 2008 р.
 • «Якість навчального процесу в ЄКТС» – 2010 р.

Основні публікації та розробки

 • співавтор 2-ох навчально-методичних посібників: Гончаров С.М., Костюкова Т.А., Губницька О.М., Яковлева О.М., Васильєва Г.Є., Киц Г.В. Креативні методи навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. Навчально-метод. посібник. За загальною редакцією проф. С.М. Гончарова. – Рівне: НУВГП, 2007. – 116 с. та Гончаров С.М., Білецький А.А., Губницька О.М., Костюкова Т.А. Форми, методи і організація навчального процесу в кредитно-модульній системі. Навчально-метод. посібник. За загальною редакцією проф. С.М . Гончарова. – Рівне: НУВГП, 2007. – 184 с.
 • 17 статей у науково-методичних збірниках, у тому числі п’ять у фахових збірниках.
 • 16 навчально-методичних розробок, у тому числі 7 проспектів, 3 методичні вказівки, 6 каталогів освітніх інновацій та технологій навчання.