Користувач:Тетяна Вікторівна Гамма

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Gamma.jpg

З 1994 р. по 1999 р. навчалась на факультеті природничих наук Сімферопольського державного університету ім. Фрунзе, спеціальність «Біолог. Викладач біології і хімії», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст». З 1999 р. по 2000 р. працювала на посаді викладача біології в середній школі №3 м. Сімферополя. З 1999 р. по 2002 р. навчалася на денному відділенні аспірантури кафедри фізіології людини і тварин і біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. З 2001 р. по 2010 р. працювала молодшим науковим співробітником кафедри фізіології людини і тварин і біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, згодом науковим співробітником. В 2006 р. захистила дисертацію «Вплив бензимідазолу і його нових похідних на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm. і поведінку щурів» на здобуття наукового ступеня «кандидат наук» за спеціальністю 03.00.13 «Фзіологія людини і тварин». З 2007 р. по 2013 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри фізіології людини і тварин і біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, згодом на посаді доцента. В 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.


Основні публікації:

1. Черетаев И.В. Влияние сверхмалых концентраций бензимидазола на поведение крыс в тесте Порсолта в норме и на фоне активации дофаминергической системы юмексом // И.И. Коренюк, Т.В. Гамма, Д.Р. Хусаинов / Ученые записки Таврического национального университета, Серия «Биология, химия», Т.27 (66). – 2014. – С.93-99.

2. Черетаев И.В., Коренюк И.И., Хусаинов Д.Р., Гамма Т.В., Колотилова О.И., Ноздрачёв А.Д. АТФ-зависимые и кальциевые механизмы влияния салицилатов на электрические потенциалы нейронов моллюска Helix albescens // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2015. – Т. 101, № 3. – С. 326-336. (SCOPUS, SJR 2015 0.144) PMID: 26016326 http://europepmc.org/abstract/med/26016326

3. Cheretaev I.V., Korenyuk I.I., Khusainov D.R., Gamma T.V., Kolotilova O.I., Nozdrachev A.D. ATP-dependent And Calcium Mechanisms of the Effects of Salicylates on Electrical Potentials in Neurons in the Mollusk Helix Albescens // Neuroscience and behavioral physiology. – 2016. – Vol. 46, Iss. 6. – P. 644–651. (SCOPUS, SJR 2015 0.119) DOI:10.1007/s11055-016-0291-0 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11055-016-0291-0.

4. Григус І.М. Концептуальні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень// П.С. Подоляка, Т.В. Гамма, І.С. Подолянчук, Л.О. Зарічанська, Т.В. Кучер / Здобутки клінічної і експериментальної медицини, №3. – 2019. – С. 170-176.

5. Крук І.М., Зарічанська Л.О., Небова Н.А., Ніколенко О.І., Гамма Т.В., Федорович О.В. Фізична терапія хворих на гіперкінетичну форму дитячого церебрального паралічу // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). – 2019. – № 5. – C. 21-26.

6. Сидорук І.О., Подолянчук І.С., Гамма, Т.В., Крук І.М. Застосування засобів фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). – 2019. – № 5. – C. 33-38.

7. Нестерчук Н.Є., Костюк М.О., Гамма Т.В., Гірак А.М. Застосування фізичної реабілітації при артроза // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) – 2020. – № 6. – C. 28-36.

8. Нестерчук Н.Є., Левчук Є.А., Гамма Т.В., Гірак А.М. Фізична реабілітація недоношених дітей. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) – 2020. – № 6. – C. 37-44.

9. Нестерчук Н.Є., Марчук, А.В., Гамма Т.В., Гірак А.М., Небова Н.А. Застосування масажу після спортивних легкоатлетичних травм // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) – 2020. – № 6. – C. 45-50.

10. Григус І.М., Нагорна О.Б., Нестерчук Н.Є., Ногас А.О., Подоляка П.С., Гамма Т.В. Клінічний випадок фізичної терапії дитини з множинним дефіцитом сульфатази // Медичні перспективи. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 22-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2021_26_2_31. Web of Science.

11. Орел І.О., Гамма Т.В., Гірак А.М., Ногас А.О., Гуцман С.В. Розвиток кікбоксингу ВАКО, як Олімпійського виду спорту, в Україні // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) – 2021. – № 9. – C. 193-199.

12. Ніколенко О.І., Ногас А.О., Гуцман С.В., Гамма Т.В., Орел І.О., Гайнуліна І.М. Фізична культура і спорт як засіб попередження передчасного старіння людини // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) – 2021. – № 9. – С.174-181.

13. Сидорук І.М., Гірак А.М., Орел І.О., Гамма Т.В. Рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) – 2021. – № 9. – С. 200-204.

14. Гуцман С.В., Ногас А.О., Ніколенко О.І., Гамма Т.В., Подоляка П.С. До питання медико-біологічних проблем фізичної культури і спорту // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). – 2021. – № 9. – С.156-160.

15. Гамма Т. В., Григус І.М., Орел І.О., Гірак А.М.Фізична терапія дітей віком 10-12 років зі сколіозом II ступеня // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). – 2022. – № 11. – С. 28-36.

16. Czarnecki D., Skalski D. W., Kowalski D., Rybak L., Gamma T. Znaczenie Aktywności Ruchowej Dla Zdrowia Człowieka // Rehabilitation &Recreation. – №12. – 2022. С. 98-104.

17. Skalski D. W., Kowalski D., Kindzer В., Kreft Р., Gamma Т. Вибрані спортивні змагання з рятування на воді на думку водних рятувальників // Rehabilitation &Recreation. – №12. – 2022. С. 177-183.

18. Czarnecki D., Skalski D.W., Kowalski D., Kreft P., Kindzer B., Gamma T., Kyryk O. (2022). Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19 i izolacji domowej. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & recreation. № 13. С. 46-57.Монографія: Нейротропные эффекты химических соединений различных классов и возможные механизмы их действия / [И.И. Коренюк, Т.В. Гамма, Д Р. Хусаинов и др.] – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 182 с.