Кафедра геодезії та картографії

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історія

0000001.jpg

Кафедра геодезії та картографії є однією із найстаріших в університеті. Її першовитоки невіддільні від початку створення нашого навчального закладу. Хоча такої структурної одиниці як кафедри тоді ще взагалі не було, але геодезична дисципліна уже читалася. Пізніше, відразу після об’єднання КСГІ з КМЗП з 22.09.1928 р. створено геодезичний кабінет, у якому проводилися заняття з предмету «Геодезія з практичними вправами» (лектори – Чудінов, Кондра, Кондаков, Цеслінський, Гапонов). Згідно наказу №1 директора КІМІ від 01.01.1931 р. геодезичний кабінет нараховував три штатні одиниці (завідувач – професор М.І.Товстоліс, доцент – І.І.Гапонов, асистент – О.Ф.Савицький). Викладачі читали дисципліни «Геодезія», «Топографічне креслення», «Енциклопедія меліорації». У цьому ж році на базі геодезичного кабінету створюється геодезійно-математична катедра (наказ №17 від 06.11.1931 р.), за якою закріплені дисципліни «Геодезія», «Топографічне креслення», «Математика з варіяційною статистикою», «Фізика». Із 1938 р. по 1959 р. у КІМІ уже працювала кафедра геодезії. Її завідувачами, крім д.т.н., професора М.І.Товстоліса, були к.т.н., доцент М.Г. Відуєв і к.г.н., доцент І.П. Козьмін. Штат викладачів був невеликий і в різні роки становив 2 – 4 одиниці.

Після переведення інституту у Рівне (1959 р.) кафедра отримала назву інженерної геодезії. Її завідувачами у різні роки були к.г.н., доцент І.П.Козьмін, доцент М.І.Іванов, к.т.н., доцент Т.С.Даниленко, ст. викладач П.Р.Гавриленко, к.т.н., доцент І.В. Хохлов, к.т.н., доцент М.А.Куцериб, к.с.-г.н., доцент П.Є.Бутенко, к.т.н., доцент Г.Г.Лебідь, к.т.н., доцент П.Г. Черняга. Штат кафедри поступово збільшується (1959 р. – 3 одиниці, 1965 р. – 7 одиниць, 1987 р. – 14 одиниць).

У зв’язку із відкриттям 1995 року спеціальності «Землевпорядкування» кафедру інженерної геодезії перейменовано на кафедру землевпорядкування та геодезії яка, у свою чергу, після відкриття спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» змінює назву на кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики (2002 р). Завідувач кафедри – к.т.н., доцент, згодом – д.т.н., професор П.Г. Черняга У цей час кафедра досягає свого найбільшого розквіту, а її штат досягає більше 40 одиниць. У результаті поділу кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики у 2013 р. створено кафедру геодезії та геоінформатики (в. о. завідувача – д.т.н., доцент О.Ю.Мельничук), яка у 2014 р. змінює назву на кафедру геодезії та картографії (завідувач – к.т.н., доцент Р.М.Янчук).

На кафедрі підготовлено і захищено дві докторські (П.Г.Черняга, О.Ю.Мельничук) та 15 кандидатських дисертацій. Закінчує роботу над докторською дисертацією О.А. Тадєєв. Завдяки наполегливій та цілеспрямованій роботі професора П.Г. Черняги створена наукова школа. Наукова спеціалізація кафедри: «Прогнозування розвитку територій з врахуванням функціональних властивостей і впливу геодинамічних процесів». При кафедрі відкрита аспірантура.

Кафедра співпрацює з науково-дослідними, науково-виробничими та державними установами: Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, Державним агентством земельних ресурсів України, Головним управлінням Держземагентства в Рівненській області, ДНВП «Рівнегеокадастр», ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»; спорідненими кафедрами Київського національного університету будівництва і архітектури, НУ «Львівська політехніка», Донецького національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; навчальними закладами Польщі – Ольштинським рільничим університетом, університетом «Варшавська політехніка», Варшавським університетом природничих наук (SGGW), Природничо-технологічним інститутом у Варшаві. Працівники кафедри є науковими консультантами науково-виробничих установ та органів державного управління, беруть участь у розробці нормативних документів – стандартів освіти і нормативно-правових документів у різних галузях.

Вчені кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, спеціалізованих виставках, семінарах тощо. Колективом кафедри щорічно публікуються понад 25 наукових праць з актуальних питань геодезії, картографії, геоінформатики та землеустрою.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін геодезично-картографічного та геоінформаційного спрямування для студентів, що навчаються за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій», «Будівництво», «Архітектура», «Гідроенергетика», «Гідротехніка», «Гірництво», «Водні біоресурси та аквакультура», «Агрономія» та «Агрохімія та ґрунтознавство». Кафедра має багатопрофільний напрям, викладається понад тридцять дисциплін, серед них найбільші за обсягом: «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Супутникова геодезія», «Вища геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт», «Геодезичне забезпечення будівництва», «ГІС і бази даних», «Побудова та управління банками геоінформації», «Аналіз і моделювання в ГІС», «Геоінформаційний аналіз даних дистанційного зондування», «Планування та управління ГІС-проектами», «Транспортно-навігаційні ГІС».

Викладачі кафедри приділяють значну увагу удосконаленню навчального процесу, його методичному забезпеченню. Вони підготували понад 20 навчальних посібників. Зокрема, з грифом Міністерства освіти і науки України видано: Б.Д. Бачишин Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої. – Рівне: НУВГП, 2013. – 228 с.; А.М.Кундрат, М.М. Кундрат Науково-технічні обчислення засобами MathCAD та MS Excel. – Рівне: НУВГП, 2014. – 252 с.; С.М. Остапчук Топографічне креслення. – Рівне: НУВГП, 2006. – 119 с.; С.М. Остапчук Картографія: факти, матеріали, відомості. – Рівне: НУВГП, 2014. – 193 с.; С.В. Романчук Практикум з інженерної геодезії. – Рівне: НУВГП, 2005. – 142 с.; С.В.Романчук, В.П.Кирилюк, М.В. Шемякін Геодезія. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.; П.Г.Черняга, О.П.Дмитрів, Я.А. Стахів Геодезія. Частина I. – Рівне: НУВГП, 2013. – 300 с.; П.Г.Черняга, Бялик І.М., Янчук Р.М. Супутникова геодезія. – Рівне: НУВГП, 2014. – 220 с.

Для якісної підготовки студентів обладнано навчальні спеціалізовані лабораторії з інженерної геодезії, цифрової фотограмметрії, картографії та топографічного креслення, курсового та дипломного проектування, комп’ютерні класи. В навчальному процесі використовуються сучасні електронні прилади – GPS-приймачі, фотограмметричні станції, тахеометри та програмне забезпечення до них.

Наукові здобутки та практичні напрацювання застосовуються у навчальному процесі, при підготовці дипломних проектів і магістерських робіт. Всі вони виконуються на реальних об’єктах. Про високий рівень підготовки студентів свідчать численні призові місця на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, публікації у спеціальних та фахових виданнях. Викладачі кафедри завжди брали активну участь у громадському і суспільно-політичному житті, а П.Г Черняга був депутатом Рівненської міської ради (1990-1994 рр.) та Рівненської обласної ради (2007-2010 рр.).

Викладачі кафедри займаються розвідками краєзнавчого характеру, у результаті яких видано книги про історію рідних сіл – С.М. Остапчук «Рисвянка і рисвянці» (2003 р.), С.В. Романчук «Розсохи» (2014 р.). Свідченням всебічних інтересів наших викладачів є і те, що представники кафедри А.Т.Мануйлик, та П.Г.Черняга співали у народній чоловічій хоровій капелі «Гамалія» .

За вагомі здобутки у науковій, навчально-методичній, організаційній роботі багато викладачів неодноразово були нагороджені почесними грамотами та листами, а П.Г. Черняга удостоєний звань «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», «Почесний землевпорядник України», «Почесний геодезист України», С.В. Романчук– «Відмінник освіти України».

Склад кафедри геодезії та картографії

Галерея