Кафедра Міжнародної економіки

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історія

Кафедра міжнародної економіки (зараз – міжнародних економічних відносин) створена у березні 2013 року. Заснування нашої кафедри - це продовження традицій НУВГП, його подальшого розвитку і зміцнення позицій серед світової освітянської еліти. Більше того, фахівців з міжнародних економічних відносин конче потребують всі галузі та сфери Рівненської та інших областей України. Популярність спеціальності зарекомендувала себе вже із першого року існування – було повністю заповнено всі місця ліцензованого обсягу. Очікування студентів виправдалися – вони слухають новітні курси, беруть участь у наукових конференціях, всеукраїнських олімпіадах, міжкафедральних наукових зв’язках із Національним університетом «Острозька академія» та Рівненською торгово-промисловою палатою, задіяні у студентському самоврядуванні, у позанавчальних заходах, у благодійних акціях тощо.

Евро-оріентованість навчання

Європейська спрямованість України проявила себе не лише у теоретичному засвоєнні закономірностей даного процесу, але в послідовній практичній діяльності. Кафедра співпрацює із ЗОШ № 23 м. Рівне, проводить спільні акції із євроклубом названої школи, зокрема День Європи, флешмоб на підтримку мирних ініціатив України тощо.

Напрямки підготовки бакалаврів та магістрів

Злагоджена і кропітка робота викладачів та студентів кафедри призвела до позитивних результатів. У стислі терміни отримано акредитацію та розширено ліцензензійний обсяг на підготовку бакалаврів із міжнародної економічних відносин та ліцензію на підготовку магістрів за освітньою програмою «Управління міжнародним бізнесом». Гідну оцінку освітянських і наукових інституцій підтверджує й викладацький склад кафедри. Очолює кафедру д.е.н., проф., академік Академії економічних наук України Сазонець О.М., яка навчає студентів тонкощів поведінки економічних агентів у глобальній інформаційній павутині. Проф. Сазонець О.М. є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Автор 138 наукових праць, з них 14 монографій (з них 3 одноосібні), 1 підручник з грифом МОН України, 7 навчальних посібників з грифом МОН України. Талановитий наставник і улюбленець студентів д.е.н., проф. Ханін І.Г. вичерпно доносить молодому поколінню динамізм теоретичних напрацювань і специфіку практики глибин міжнародного бізнесу. Дослідження різноманітних і суперечливих проявів «сталого розвитку» є прерогативою інтересів доц., к.е.н. Жемби А.Й., яка до того ж є терплячим, мудрим і успішним керівником проходження студентської переддипломної практики на підприємствах і організаціях Рівненської області. Ще із студентських років фундаментальними засадами міжнародних економічних відносин займається к.е.н. доц. Клець М.В. Назване вітчизняними і зарубіжними експертами піонерним, дисертаційне дослідження доц. Клець М.В. «Перспективи економічного співробітництва України з країнами Східної Європи» знайшло плідне продовження в навчальному процесі, наукових працях, публічних виступах, пропозиціях керів- ництву країни і адміністрації НУВГП. Вдалим поповненням викладацького складу кафедри є к.е.н Валіулліна З.В. та к.е.н. Гладченко А.Ю., які зосередилася на викладанні таких нагальних проблем, як вихід суб’єктів мікроекономічного рівня на зовнішні ринки та їх орієнтація в міжнародному конкурентному середовищі в умовах глобальної рівноваги. Результативну і гідну наслідування виховну роботу проводять к.н.держ.упр. Тихончук Л.Х. та Качан О.І. – патріотичне виховання, етика міжособистісних стосунків, розвиток задатків комунікативного спілкування тощо. Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин беруть активну участь у рецензуванні дисертацій, виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських та докторських дисертацій.

Дисципліни які вивчаються та викладаються

Наявний викладацький склад здатний забезпечити якісне викладання таких дисциплін кафедри, як «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньокономічна діяльність підприємства», «Європейська інтеграція», «Глобальна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації», «Міжнародна міграція», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна логістика», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» тощо.

Наукова та методична робота

Колективом кафедри міжнародних економічних відносин здійснюється активна наукова, методична робота, робота із запровадження передових світових методик викладання та найкращих практик міжнародних компаній з метою постійного удосконалення роботи з студентами та забезпечення максимальної відповідності підготовки кожного з них до роботи у найбільших відомих міжнародних компаній. Під керівництвом викладачів кафедри міжнародних економічних відносин студенти щорічно з 2014 р. були переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів та Всеукраїнського конкурсу студентських робіт. На протязі 2013-2017 р.р. науковці кафедри працювали над темою «Забезпечення сталого розвитку світової постіндустріальної економіки» (номер державної реєстрації 0114U001156), після її завершення та успішного захисту розпочали роботу над темою «Інформаційні пріоритети національної та глобальної економіки з врахуванням принципів природоресурсного менеджменту» (номер державної реєстрації 0117U001040). У 2014 році було підписано госпдоговірну тему «Розвиток концепції економіки знань на основі створення нової науко-метричної бази цитування наукових статей для альянсу університетів» (номер державної реєстрації 0114U006433) з міжнародною компанією «Noosphere Ventures». З лютого 2015 року викладачі кафедри працюють над держбюджетною темою Міністерства освіти і науки України І-63 «Науково-технологічний розвиток корпоративної економіки на основі паритету цивільної та військової продукції та інформаційної безпеки». Співробітники кафедри взяли участь у підготовці програми з фінансуванням Фонду Жана Моне «Потенціал конвергенції Україна - ЄС».

Співпраця кафедри

Кафедра плідно співпрацює з Рівненською торгово-промисловою палатою та Управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції РОДА, а також підприємствами Рівненської області з метою обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Спеціалізації та працевлаштування

Студент випускник може обрати роботу на посаді:

- директора міжнародної корпорації, асоціації, концерну чи іншого об'єднання; експерта із зовнішньоекономічних питань;

- керівника в органах державної влади з питань міжнародної економічної діяльності;

- комерційного директора;

- керівника відділу із міжнародної економічної діяльності в контролюючих і правоохоронних органах;

- керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності підприємств і установ;

- економіста;

- менеджера, що займає керівну посаду в мультинаціональних компаніях, фінансово-кредитних установах, органах державного управління і місцевого самоврядування;

- наукового співробітника;

- викладача вищого навчального закладу;

- експерта із зовнішньоекономічних питань;

- консультанта із зовнішньоекономічної діяльності підприємств різних форм власності;

- радника в органах державної влади з питань міжнародної економічної діяльності;

- аналітика із міжнародної економічної діяльності в контролюючих органах;

- оглядач із міжнародної економічної діяльності в ЗМІ;

- координатор міжнародної логістики;

- керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності підприємств і установ;

- керівник міжнародних проектів і програм;

- співробітник міжнародних організацій та їх філіалів;

- керівна посада в мультинаціональних компаніях.

Перелік конкурсних предметів

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 років.


На контрактній основі:

- Українська мова та література

- Історія України або іноземна мова або математика

- Географія або математики або біологія або іноземна мова


На бюджетній основі:

- Українська мова та література

- Іноземна мова

- Географія або математика


Документи, необхідні для вступу

1. Документ про повну загальну середню освіту (копія та оригінал для завірення копії).

2. Шість фотокарток розміром 3×4 см.

3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

4. Копія паспорта.

5. Військовий квиток або посвідчення про прописку до призивної дільниці вступник пред'являє особисто (для хлопців).

6. Документи, що дають право на пільги.

7. Сертифікат незалежного тестування.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою.


Наш колектив впевнений у перспективах розвитку кафедри та затребуваності фахівців із міжнародних економічних відносин на національному та міжнародному ринках праці.