Захарова Дарина Сергіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Захарова Дарина Сергіївна

Захарова Дарина Сергіївна з 2015 року працює на кафедрі менеджменту, з 2020 року – на посаді старшого викладача.
Закінчила НУВГП у 2012 році (спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», диплом з відзнакою) та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.
У період 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі НУВГП за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
У 2015 році захистила дисертацію на тему «Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
У 2017-2019 рр. брала участь у реалізації проекту «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії», що фінансувався Європейським Союзом, Програма Eastern Partnership Territorial Cooperation (EaPTC).
У 2018-2019 рр. брала участь в німецько-українському проєкті «Good. Better. Organic».
У 2019 році успішно склала міжнародний екзамен з англійської мови Pearson Tests of English та отримала сертифікат B2.

Список основних праць

1. Рекомендации по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси (с учётом требований стандартов ЕС). Пинск, 2018. – 195 с.
2. П.М. Скрипчук, І.О. Дуда, О.Ю. Судук, Д.С. Кропивко та ін. Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства: навчальний посібник / за редакцією Скрипчука П.М. – Рівне : НУВГП, 2017. – 354 с.
3. Zakharova D. S. Analysis of ways to optimize scientific and technical support of the military-industrial complex of Ukraine [Internet source] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. №3.
4. Zakharova D. S. The optimization model of organic production in agricultural enterprises [Internet source] / D. S. Zakharova // Economic Processes Management : International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2(7).
5. Захарова Д.С. Розвиток оборонно-промислового комплексу України: основні ризики та перспективи / О.М. Сазонець, д.С. Захарова// Вісник НУВГП. «Економічні науки». ‒ Рівне, 2016. ‒ Вип. 1 (73). ‒ С. 94‒142.
6. Захарова Д.С. Економіка оборонно-промислового комплексу України в контексті міжнародного співробітництва / Д.С. Захарова // Монографія. – Рівне : НУВГП, 2016. – 118 с.
7. Захарова Д. С. Особливості забезпечення якості органічної продукції на вітчизняному та європейському ринках / Д. С. Захарова // Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України / Колективна монографія під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. ‒ Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. ‒ 296 с.
8. Кропивко Д. С. Особливості формування економічної ефективності діяльності вітчизняних підприємств-виробників органічної продукції / Д. С. Кропивко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014. – № 3. – С. 222‒229.
9. Захарова Д. С. Життєвий цикл органічної продукції : товарознавчі аспекти / Д. С. Захарова // Вісник НУВГП. «Економічні науки». ‒ Рівне, 2014. ‒ Вип. 2(66). ‒ С. 137‒142.
10. Кропивко Д. С. Особливості розвитку механізму державного регулювання ринку органічної продукції в Україні / Д. С. Кропивко // Соціо-еколого-економічні засади природокористування : інновації, інвестиції та механізм реалізації. Монографія за редакцією Скрипчука П. М. – Рівне : НУВГП, 2014. – 454 с. 11. Кропивко Д. С. Інституційні засади становлення ринку органічної продукції у світі та в Україні / Д. С. Кропивко // Зб. наук. праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції». – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2013. – Випуск ХІХ, № 1. – С. 111‒119.
12. Кропивко Д. С. Розвиток ринку органічної продукції як напрямок стійкого зростання: світові та вітчизняні перспективи / Д. С. Кропивко // Інновації у маркетингу та менеджменті : монографія / за заг. ред. д.е.н. С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. ‒ 616 с.
13. Кропивко Д. С. Передумови формування ринку органічної продукції та шляхи його розвитку / Д. С. Кропивко // Зб. наук. праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції». – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2012. – Випуск ХVIII, № 1. ‒ С. 83‒91.
14. Кропивко Д. С. Концептуальні основи просування органічної продукції в Україні / Д. С. Кропивко // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / за ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.