Данченков Яків Васильович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Освіта і професійний шлях

Данченков Яків Васильович

1971 р –закінчив Московський інститут сталі і сплавів (МІСІС) (інженер з автоматизації)

1972 р. – закінчив спецгрупу поглибленого вивчення іноземної мови (для МЗТ СРСР)

1972-1974 р.р.- інженер відділу автоматизації та механізації та голова ради молодих спеціалістів Волгоградського металургійного заводу „Красный Октябрь”

1974-1977 р.р.- навчався в аспірантурі Московського інститута сталі і сплавів

1977-1978 р.р. --молодший науковий співробітник НДС кафедри металургії сталі МІСІС

З 1978 р -асистент, ст. викладач а з 1979 р. доцент кафедри електротехніки та автоматики УІВГ, УДАВГ, НУВГП.

3 2011р - доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП

Педагогічна діяльність

За період з 1978 р. до сьогоднішнього часу проводив педагогічну та методичну роботу за дисциплінами „Основи автоматизації виробничих процесів в будівництві ” (ГТБ, АДіА, ВіВ), „Засоби автоматики та телемеханіки” (ОПУАТ), „Автоматизовані системи управління” (теплоенергетики), „Мікропроцесорна техніка ” ( ААГ, МБ), „Теорія інформації ”, ”Технологічний моніторинг” (АУТП)”, "Електрообладнання та засоби автоматизації", "Теорія інформації та автоматів" та інші. Підготував 48 магістрів і більше 50 спеціалістів.

===Основний напрям наукової діяльності===
 • Автоматизація технологічних процесів (металургія, хімічна технологія, тощо)
 • Розробка та дослідження математичних моделей технологічних об’єктів.

Основні публікації та розробки: На сьогодні автор більше 147 наукових та методичних публікації, основними з яких є:

 • Scopus Author ID: 6507706608 Данченков Я.В.
 • „Установка контроля динамики шлакообразования по акустическому сигналу кислородно-конвертерного процесса”.
 • „Критерий динамики скорости окисления углерода”
 • „Исследование акустических сигналов кислородно-конвертерного процесса для контроля и управления”.
 • „Применение балансовой модели для исследования динмики конвертерной ванны в первый период продувки”.
 • „Способ автоматическоо регулирования процесса подогрева жидкого топлива”.
 • „Автомат для контроля и сортировки плоских пружин”.
 • „Микропроцессорный магнитоизмерительный комплекс”.
 • Розробка експериментальної лабораторної установки для вивчення впливу каталізатора на процес окислення аміаку.
 • Моделювання взаємопов’язаної системи вологості і температури в автоматичних ситемах кондиціювання повітря (СКП).
 • Розробка та дослідження САР співвідношення газ-повітря парового котла з корекцією по калорійності вихідних газів.
 • To the Issue of Choosing the Criteria of Dynamics of Complex Physico-Chemikal Processes та ін.

У 2012 р видав навчальний посібник „Теорія інформації» а у 2014 р. навчальний посібник "Проектування пристроїв автоматизайії. Практикум" (співавтори - Рудик А.В., Маланчук Є.З.). Для студентів напрямку підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. У 2020 р. Древецький В.В., Василець С.В., Рудик А.В., Сафоник А.П., Гудь В.М.,Данченков Я.В., Клепач М.М., Матус С.К., Стеценко А.М.: Розробка та дослідження сучасних систем електроенергетики та автоматизації.- Монографія, Рівне; Овід, 2020 -380 с. ; іл. :ISBN 978-7514-32-8

Організаційна діяльність

 • З 2005 р. – заступник завідуючого кафедри з наукової роботи.
 • Відповідальний виконавець кафедралної НДР «РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ» Державний реєстраційний № 116U000281 2016-2023 р.р.
 • Відповідальний виконавець кафедралної НДР «Розробка, дослідження електротехнічних і автоматизованих систем та їх елементів » Державний реєстраційний №0123U105012 2023-2028 р.р.
 • З 2003 р. член-кореспондент Інженерної академії України.

Відзнаки

2015 р. Почесна грамота НУВГП.

2016 р. Диплом учасника конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій - 2015.

2017 р. Грамота НУВГП.

2019 р. Почесна грамота Рівненська обласна державна адміністрація. Управління освіти і науки.

2021 р. Диплом третє місце в номінації краща монографія 2020 р.

2023 р. Почесна грамота Рівненська обласна рада.

Контактна інформація

E-mail: danchenkov48@gmail.com