Григус Ігор Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Григус Ігор Михайлович

Бібліометричний профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fvuo9oYAAAAJ&hl=ru

Профіль в Academia.edu: https://rv.academia.edu/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%81

Профіль в Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Grigus

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2856-8514

Web of Science Author ID: A-4366-2012 https://www.webofscience.com/wos/author/record/A-4366-2012

Профіль в Scopus: Author ID: 57202023065 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202023065

Народився на Тернопільщині. У 1977 році закінчив Кременецьке медичне училище, здобувши кваліфікацію фельдшера.

Протягом 1977-1979 рр. – служба в лавах збройних сил Групи радянських військ у Німеччині на посаді санінструктора.

У 1979-1985 рр. - навчання на лікувальному факультеті Дніпропетровського ордена Трудового червоного прапора медичного інституту, отримав кваліфікацію лікаря зі спеціальності "Лікувальна справа". Після закінчення працював лікарем-інтерном у Рівненській обласній клінічній лікарні (1985–1986 рр.), головою циклової комісії внутрішніх хвороб у Рівненському базовому медичному коледжі (1986–2002 рр.). З 2002 р. – доцент кафедри фізичної реабілітації, заступник декана факультету здоров'я, фізичної культури і спорту, з 2010 по 2013 р. – проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри фізичної реабілітації Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука.

  З травня 2013 року - завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування.
  З лютого 2018 року - директор Навчально-наукового інституту охорони здоров'я Національного університету водного господарства та природокористування.

Кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - Внутрішні хвороби з 2001 року, тема дисертації «Ефективність терапії та медикаментозна реабілітація осіб із хворобами оперованого шлунка».

Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2005 році.

У 2010 році захистив докторську дисертацію «Методологічні аспекти розробки режимів фізичної активності в реабілітації хворих на бронхіальну астму» зі спеціальності 14.01.33 – Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.

Присуджено науковий ступінь доктора медичних наук з 2011 року.

Присвоєно вчене звання професора кафедри фізичної реабілітації рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року.

Автор та співавтор понад 350 наукових праць у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, п'ятдесят вісім статей опубліковано у журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science, п'ятьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографій, деклараційного патенту на винахід (спосіб лікування) та раціоналізаторської пропозиції.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «терапія» та «фізіотерапія».

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Професор Григус І.М. - керівник наукової теми 4.4 «Вдосконалення організаційних та методичних засад програмування процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах організму людини» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту України на 2011-2015 рр. зі спеціальності 24.00.03 – Фізична реабілітація (номер державної реєстрації 0107U001056), теми НДР кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації НУВГП на 2014-2016 рр. "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини" (номер державної реєстрації 0114U001366), теми НДР кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні технології відновлення та підтримки здоров'я людини» на 2017–2021 рр. (номер державної реєстрації 0117U007676), теми НДР кафедри фізичної терапії, ерготерапії НУВГП на 2022-2026 рр. "Організаційні та методичні особливості фізичної терапії, ерготерапії осіб різних нозологічних, професійних та вікових груп" (номер державної реєстрації 0122U200755).

Плідно керує науковою школою: під науковим керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій (Михайлова Н.Є., Ногас А.О., Нагорна О.Б., Романишин М.Я., Чернієнко О.А., Кучер Т.В., Євтух М.І.) і під науковим консультуванням – дві докторських (Андрійчук О.Я., Майструк М.І.).

Був офіційним опонентом 8 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Головний редактор наукового журналу "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини = Rehabilitation & recreation" НУВГП, що входить до наукометричної бази Index Copernicus, ISSN: 2522-1795. Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4); Наказ МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3). Галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка; 22 Охорона здоров’я. Спеціальності: 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Григус І.М. член редколегії журналу "Journal of Education, Health and Sport", що входить до наукометричної бази Index Copernicus.

Григус І.М. член наукової ради журналу «Sport and Tourism. Central European Journal» (p-ISSN 2545-3211, e-ISSN 2657-4322), який включено до наукометричної бази Scopus.

Рецензент наукового журналу «International Journal of Human Movement and Sports Sciences» (ISSN: 2381-4403), США, що індексується в наукометричній базі Scopus.

Член докторської спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури Д 35.829.01 (2012-2014 рр.), член спеціалізованої вченої ради К 20.051.10 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (2015-2017 рр.). Член спеціалізованої вченої ради Д 35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з фізичного виховання та спорту за спеціальностями: 24.00.01 — олімпійський та професійний спорт; 24.00.02 — фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 — фізична реабілітація (2012-2014 рр.), член спеціалізованої вченої ради К 20.051.10 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015-2017 рр.).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 з присудження наукового ступеня доктора наук у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, профіль ради: 24.00.03 «Фізична реабілітація» (Наказ Міністерства освіти і науки України №530 від 06.06.2022 р.).

Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення", медаллю "За працю та звитягу в медицині", грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради, управління освіти і науки, Бронзовим козацьким хрестом ІІІ ст.

Член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського, академік Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства імені О.О. Остапця-Свешникова, академік відділення медицини Національної академії наук вищої освіти України.

Майор медичної служби запасу.

E-mail

grigus03@gmail.com

i.m.grygus@nuwm.edu.ua