Відділ якості освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ВІДДІЛ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відділ якості освіти – структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП. Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітив НУВГП;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання публічної інформацію щодо якості освіти в університеті;
 • розробка рекомендацій щодо можливих шляхів підвищення якості;
 • реагування на розмаїтість системи вищої освіти, навчальних закладів, програм і студентів;
 • врахування потреб та очікувань студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства;
 • розробка локальних нормативно-правових документів (положень, порядків), що регламентують реалізацію процедур та заходів щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
ДОСЯГНЕННЯ ВІДДІЛУ

За участі відділу якості освіти було:

 • створено та започатковано роботу Навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
 • взято участь у розробці рекомендацій щодо створення внутрішньої системи якості в НУВГП;
 • створено інституційне забезпечення реалізації політики якості освіти в НУВГП, а саме: призначено координаторів забезпечення якості кафедр та навчально-наукових інститутів (ННІ); створено науково-методичну раду з якості ННІ; створено раду з якості НУВГП;
 • розроблено, разом із експертною групою, механізми та процедури щодо: започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм; моніторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм; системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін поза межами освітньої програми; періодичного опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 • проведено, у рамках Школи лідерства, тренінги та міні-лекції із викладачами та координаторами НУВГП щодо запровадження та розвитку внутрішньої системи якості освіти: правового та інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; інституційної системи (моделі) забезпечення якості в НУВГП; обов’язків та повноважень координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів та кафедр;
 • анонімне опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 • створено нову web-сторінку на офіційному сайті НУВГП «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»;
 • створено та організовано роботу студентської організацію «Якість освіти».
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ
 • начальника відділу, Корбутяка В.І., призначено експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства;
 • регулярне відвідування працівниками відділу науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів щодо якості освіти та освітнього процесу;
 • участь, навчання та успішне складання тестів працівниками відділу на тренінгах, присвячених формуванню мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.
ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Регулярно працівниками відділу:

 • здійснюється моніторинг та аналіз щодо: поточного та підсумкового контролів студентів, перевірки магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату;
 • розробляються необхідні механізми та процедури для забезпечення і розвитку системи якості, проводиться документування нормотворчих процесів (створення положень, порядків, інструкцій);
 • координується робота науково-методичних рад з якості ННІ, відповідальних за запровадження системи якості в ННІ та кафедрах та ін.
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська Українсько-англійський та англо-український словник термінів вищої освіти / В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська. – Рівне: НУВГП, 2018. – 145с.


Відділ якості освіти на сайті НУВГП

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp

Документи щодо якості освіти в НУВГП

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo

Інформаційні матеріали щодо якості освіти постійно оновлюються та розміщуються за посиланням

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/materials

Відділ якості освіти у Fasebook

https://www.facebook.com/vyo.nuwm

Система забезпечення якості вищої освіти в НУВГП: досвід розробки та провадження

https://www.youtube.com/watch?v=AJi6PYnlgOs

Система анкетування стейкхолдерів у НУВГП

У межах проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” за координації Американських Рад з міжнародної освіти начальник відділу якості освіти Корбутяк В.І. ділився досвідом з побудови та розвитку системи анкетування стейкхолдерів в НУВГП. Вебінар "Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень" за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=vij-RkU0H8A&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0AcademicIQ