Відділ ліцензування та акредитації

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м. Рівне, вул. Соборна, 11, головний корпус, каб. 119а
тел. 62-06-17, внутр. 6-27.
E-mail: viddil_license@nuwm.edu.ua

Відділ ліцензування та акредитації створений з метою координування дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та акредитації освітніх програм, а також для вивчення та узагальнення досвіду ЗВО України до відкриття нових (перспективних) спеціальностей (освітніх програм) в університеті, проведення підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.

Основні завдання відділу

 • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
 • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття нових освітніх програм та ліцензування освітніх програм, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання;
 • контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
 • здійснення супроводу справ щодо ліцензування освітньої діяльності університету у Міністерстві освіти і науки України, Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • здійснення супроводу акредитації освітніх програм університету в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо дотримання університетом кадрових, матеріально-технічних, інформаційних та організаційних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ЗВО;
 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної діяльності та акредитаційної експертизи освітніх програм університету;
 • вивчення та узагальнення досвіду закладів вищої освіти України щодо відкриття нових (перспективних) спеціальностей;
 • подання керівництву університету оперативної інформації для прийняття рішень в питаннях ліцензування та акредитації;
 • організація та координація підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету

Відділ приймає участь у:

 • створенні та розбудові внутрішньої системи якості університету;
 • розвитку культури якості освіти в університеті;
 • запровадженні в університеті Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 • створенні інституційного середовища внутрішньої системи якості університету шляхом участі в розробці локальних нормативних документів, зокрема:

-Положення про започаткування, розроблення та затвердження ocвітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування; -Положення про моніторинг, оновлення, модернізацію та закриття освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування; -Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування (нова редакція); -Порядок визнання документів про підвищення кваліфікації та стажування за межами України, отриманих педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками НУВГП;

 • проведені тренінгів із керівниками освітніх програм щодо підготовки до акредитації.

Розподіл обов'язків серед працівників відділу:

 • Клімова Анастасія Вадимівна (завідувач відділу) - усі питання відділу;
 • Єлісєєва Віта Петрівна (методист вищої категорії) - ліцензування, акредитація освітніх програм;
 • Герасімова Наталія Юріївна (методист вищої категорії) - ліцензування, акредитація освітніх програм;
 • Аркуліч Світлана Вікторівна (методист вищої категорії) - підвищення кваліфікації.

Відділ ліцензування та акредитації

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vla https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vla/pidvushchennya-kvalifikacii