Василець Святослав Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Василець Святослав Володимирович

Василець Святослав Володимирович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування.

Має сертифікат щодо володіння англійською мовою на рівні B2 (ECL Exam Centre "Universal Test").

Є гарантом освітної програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" в НУВГП.

Освіта і професійний шлях

У 2001 році закінчив із золотою медаллю загальноосвітню школу №89 м. Донецька.

У 2006 році закінчив з відзнакою Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) по спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами», отримав кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами в гірничій промисловості. Після закінчення університету працював на посаді асистента кафедри гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова ДонНТУ.

З 2007 по 2010 роки – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва у ДонНТУ при кафедрі гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Д 11.052.02 при ДонНТУ на тему «Математичне моделювання перехідних процесів в багатомашинних шахтних електротехнічних комплексах», науковий керівник – к.т.н., доц. Маренич К.М. Рішенням ВАК України у грудні 2010р було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

З 2010 року працював на посаді асистента, а згодом – доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова ДонНТУ.

У січні 2014р. рішенням Атестаційної колегії МОНМС України присвоєно вчене звання доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики.

Через збройний конфлікт на території м. Донецьк, з жовтня 2014р. продовжив трудову діяльність на посаді доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики у ДонНТУ, який був переміщений до м. Красноармійськ (нині – м. Покровськ) Донецької обл. відповідно до наказу міністра освіти і науки України. Проживав у м. Красноармійськ, брав активну участь у відновленні навчального процесу, активно займався науковою діяльністю, організовував проведення студентських наукових конференцій.

З грудня 2014 р. по березень 2016 р. перебував у докторантурі при кафедрі гірничої електротехніки і автоматики з відривом від виробництва у ДонНТУ (м. Красноармійськ).

У березні 2016р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Д 11.052.02 при ДонНТУ (м. Красноармійськ) на тему «Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж», науковий консультант - д.т.н., проф. Сивокобиленко В.Ф. Рішенням Атестаційної колегії МОН України у травні 2016р. було присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

З березня 2016 року працював на посаді доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики ДонНТУ (м. Красноармійськ).

У липні 2016 року обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України.

З серпня 2016 року працював на посаді доцента кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

З жовтня 2016 року і по теперішній час працює на посаді професора кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

Був нагороджений Грамотою Президії НАН України (2006 р.), Грамотами Донецького національного технічного університету (2012 р., 2016 р.), Почесною грамотою НУВГП (2017 р.).

Відповідно до постанови Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, у травні 2018 року було призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У січні 2019 року, відповідно до постанови Верховної Ради України, призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

У лютому 2020 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання професора кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

У 2023 році був нагороджений Грамотою Рівненської обласної державної адміністрації.Педагогічна діяльність

Викладає навчальні дисципліни:

- «Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті»;

- «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем»;

- «Комп’ютерний аналіз систем електроенергетики»;

- «Розосереджена генерація в системах електропостачання»;

- «Комп'ютерне моделювання енергооб'єктів»;

- «Інноваційні технології в ядерній енергетиці».

Керує бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами. Є головою ДЕК із захисту бакалаврських робіт, членом ДЕК із захисту магістерських робіт за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Є відповідальною особою щодо запровадження у НУВГП дуальної форми освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в рамках пілотного проєкту МОН.

Наукова діяльність

Опублікував більше 200 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 15 охоронних документів, був співавтором 3 монографій, навчальний посібник з грифом МОНМС України та 2 навчальних посібники з грифом НУВГП.

Керував науковими роботами «Аналіз процесу вибігу та самозапуску асинхронного двигуна власних потреб електростанції» (2018 р., студент Куцак В.В.), «Математичне моделювання трифазного автономного інвертора напруги» (2020 р., студент Притула І.С.), що зайняли III місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» (Приазовський державний технічний університет).

Приймав безпосередню участь у виконанні науково-дослідницьких державних тем № Н 4-09 «Наукове обґрунтування технічних рішень підвищення ефективності і безпеки експлуатації електротехнічних комплексів енергоємних виробництв», № Д-15-03 «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем», «Розробка способів і пристроїв автоматичного перемикання на резервне живлення систем електропостачання 6-10 кВ з асинхронними і синхронними двигунами» (№ держ. реєстр. 0119U000366), «Розробка мікропроцесорного селективного захисту від замикань на землю в традиційних електричних мережах 6-10 кВ та системах Smart grid» (№ держ. реєстр. 0117U000671), «Розробка та дослідження автоматичних та електротехнічних елементів і систем» (№ держ. реєстр. 0116U000281), міжнародній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України». Приймає участь у реалізації міжнародного проєкту “CINEA-H2020-NZC101036519-PCP – "Створення Рівненською міською радою бачення NetZero для міста Рівне на 2023-2025 роки" згідно з грантовою угодою №101036519.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання перехідних процесів в електротехнічних комплексах та системах.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1299-8026

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55553389000

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADI-5455-2022

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=KvhFffMAAAAJ&hl=uk&oi=sra