Бухгалтерія та каса

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м. Рівне
тел (0362) 63-32-18
E-mail: buhgalteria@nuwm.edu.ua

Історія професії

Професія бухгалтера доволі старовинна. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друкарські книги з'явилися в XIV — XV століттях, і серед них «Трактат про рахунки і записи» італійського математика Луки Пачоли — перша книга з бухгалтерського обліку. У Росії посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. У перекладі з німецької слово «бухгалтер» означає «книгодержатель», оскільки раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів записували в спеціальну книгу.
Раніше професія «бухгалтер» розглядалася виключно, як робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес почав орієнтуватися на ринок, бухгалтери виявили, що їхня сфера відповідальності дуже зросла і бухгалтерський облік одержав гідне визнання в рамках функціонуючої системи. В Україні День Бухгалтера святкується 16 липня. Дату свята було обрано в зв'язку з тим, що 16 липня 1999 року було прийнято Закон України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
У перекладі з німецької мови слово «бухгалтер» означає «книгознавець», тому що раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і коштів записували в спеціальну книгу

Про бухгалтерію

Бухгалтерія є структурним підрозділом НУВГП та підпорядкована ректору. У своїй роботі бухгалтерія керується чинним законодавством України, рішенням уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, Положенням про бухгалтерію університету. Завдання та функції бухгалтерії визначені у Положенні про бухгалтерію.

Завдання бухгалтерії

Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності університету з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів університету.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:
обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.
Ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється відповідно до:

 • наказу МФУ від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» із змінами та доповненнями; наказу Мінфіну України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» із змінами;
 • наказу МФУ від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» із змінами та доповненнями;
 • наказу МФУ 08.09.2017 № 755 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання»;
 • наказу МФУ 29.06.2017 № 604 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання»;
 • наказу МФУ від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» із змінами;
 • наказу МФУ від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» із змінами;
 • постанови КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» із змінами; наказ МФУ від 13.09.2016 № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання»;
 • наказу МФУ від 02.04.2014 № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» із змінами;
 • наказу МФУ від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» із змінами; наказу МФУ від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації»;
 • Податкового кодексу України зі змінами;
 • Бюджетного кодексу України зі змінами;
 • національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО);
 • інших нормативних документів.

Склад відділу

ПІБ Посада Внутрішній телефон Міський телефон
Матвієнко Марія Дмитрівна Головний бухгалтер 6-28 63-32-18
Старікова Ірина Василівна Заступник головного бухгалтера 6-25 63-34-41
Савич Галина Вікторівна Провідний бухгалтер (нарахування стипендії) 6-06 63-34-41
Андрієвська Марина Василівна Провідний бухгалтер (нарахування плати за навчання) 6-88 63-59-60
Цехановська Тетяна Миколаївна Бухгалтер I категорії (нарахування плати за навчання) 6-88 63-59-60
Корнійчук Вадим Валентинович Бухгалтер I категорії (облік податків та дебіторської, кредиторської заборгованості) 7-36, 7-07 63-46-69
Присяжнюк Тетяна Олексіївна Провідний бухгалтер (облік банківських операцій) 7-07 63-46-69
Петровець Валентина Петрівна Провідний бухгалтер (нарахування плати за проживання в гуртожитках) 7-07 63-46-69
Кухарчук Тетяна Анатоліївна Провідний бухгалтер (нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Демчук Ірина Олексіївна Провідний бухгалтер (нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Мацигон Олена Валеріївна Провідний бухгалтер (нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Романець Оксана Василівна Бухгалтер I категорії (нарахування заробітної плати) 7-34 63-41-13
Дегтярьова Ірина Леонідівна Бухгалтер I категорії (облік відряджень, Казначейські розрахунки) 7-06 26-95-41
Дубич Світлана Віталіївна Бухгалтер I категорії (облік матеріальних цінностей) 7-36 63-46-69
Шепелюк Людмила Яківна Бухгалтер I категорії (облік матеріальних цінностей) 7-36 63-46-69