Інформаційно-обчислювальний центр

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Інформаційно-обчислювальний центр розпочав свою діяльність 20 червня 2019 року

До складу інформаційно-обчислювальний центру входять 3 відділи, а саме:

  • Відділ інформаційних технологій;
  • Відділ експлуатації комп'ютерних систем;
  • Відділ забезпечення інноваційних технологій навчання.

Діяльність Інформаційно-обчислювального центру здійснюється за двома основними напрямами:

- експлуатація та розвиток інформаційних систем (технічне обслуговування, ремонт і заміна комп’ютерної техніки, серверного та периферійного обладнання; технічне обслуговування, модернізація та налаштування комп’ютерних мереж)

- підтримка та розвиток існуючих, впровадження нових інформаційних технологій (сайт університету, службова електронна пошта, електронний документообіг, навчальна платформа Moodle, електронний деканат, цифровий репозиторій, мобільний додаток тощо).


Основні завдання Інформаційно-обчислювального центру

1. Реалізація стратегії розвитку інформаційних технологій Університету; забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки навчальної, науково-технічної, господарської та соціальної діяльності Університету.

2. Експлуатація, обслуговування та розвиток комп’ютерної мережі, комп’ютерних систем, серверного та периферійного комп’ютерного обладнання Університету.

3. Впровадження та функціонування сучасних інформаційних технологій для автоматизованої обробки, зберігання, систематизації та аналізу інформації, здійснення в установленому порядку інформаційного обміну в інтересах діяльності Університету.

4. Організація системи захисту інформаційних ресурсів Університету та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.


Інформаційно-обчислювальний центр відповідно до покладених на нього завдань

1. Забезпечує функціонування комп’ютерної мережі НУВГП, здійснює аналітичну роботу з її експлуатації та модернізації.

2. У взаємодії з операторами (провайдерами) телекомунікацій забезпечує доступ користувачів до всесвітньої мережі Інтернет.

3. Здійснює організацію та супровід фінансових розрахунків з операторами (провайдерами) телекомунікацій, що надають послуги доступу до мережі Інтернет.

4. Проводить контроль та адміністрування комп’ютерних систем Університету, встановлення операційних систем, встановлення та видалення програмного забезпечення.

5. Забезпечує технічне обслуговування і налагодження периферійного комп’ютерного обладнання та устаткування.

6. Проводить аналітичну роботу щодо технічного стану існуючого комп’ютерного обладнання. Здійснює його модернізацію.

7. Координує списання комп’ютерної техніки, непридатної для подальшого використання.

8. Координує закупівлю комп’ютерної техніки для навчальних та адміністративних процесів університету, комплектуючих та запасних частин до неї.

9. Здійснює технічне обслуговування, встановлення, адміністрування та системне супроводження серверів комп’ютерної мережі Університету.

10. Надає технічну допомогу з організації проведення відео конференцій і вебінарів.

11. Здійснює формування та розвиток єдиного інформаційного простору Університету та інтеграцію його зі світовим інформаційним простором.

12. Узагальнює, систематизує інформаційні матеріали структурних підрозділів Університету, створює можливість управління цими матеріалами та доступом до них.

13. Забезпечує раціональну організацію накопичення, зберігання і ведення баз даних та інформаційних масивів, фонду електронних документів.

14. Приймає, зберігає та виконує запити структурних підрозділів Університету щодо потреб у доступі до ресурсів та їх обслуговування.

15. Бере участь у створених робочих групах, комісіях щодо підвищення ефективності роботи, безпеки інформації, доступу, інших інформаційних інтеграційних процесів Університету.

16. Вживає заходи щодо забезпечення та захисту внутрішніх електронних ресурсів Університету, виявлення недоліків та їх усунення.

17. Забезпечує проведення робіт з автоматизації адміністративної діяльності Університету, робіт з впровадження засобів інформатизації діяльності адміністративних і навчальних підрозділів Університету.

18. Здійснює адміністрування корпоративних інформаційних систем Університету.

19. Здійснює налагодження та підтримку партнерських стосунків з провідними виробниками програмного та апаратного забезпечення інформаційних систем.

20. Надає послуги з питань впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій юридичним та фізичним особам на договірних умовах, згідно з кошторисами, складеними планово-фінансовим відділом та затвердженими ректором Університету.

21. Проводить навчально-консультаційну роботу з питань розробки, проектування, впровадження й використання новітніх інформаційних технологій і питань використання телекомунікаційного обладнання, комп’ютерної техніки та іншого устаткування в сфері інформаційних технологій.

22. Організовує та бере безпосередню участь у проведенні робіт з формування технічних завдань з розробки інформаційних технологій для потреб Університету.

23. Взаємодіє зі структурними підрозділами Університету та іншими організаціями з питань, що відносяться до компетенції ІОЦ.

24. Здійснює реалізацію загальнодержавної політики в області безпеки інформаційних ресурсів Університету, створення комплексних систем захисту інформації.

25. Забезпечує стабільне функціонування, адміністрування та безпеку веб-ресурсів Університету.

26. Здійснює підготовку планів роботи центру, готує пропозиції до плану роботи університету. Готує звіти про виконання планів роботи ІОЦ.

27. Виконує інші завдання, покладені на ІОЦ керівництвом Університету.