Інститут післядипломної освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Інститут післядипломної освіти
Nni-ipo.png
Логотип І
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
Довідники
Довідник абітурієнта 2021
Рік заснування - 2000
Директор - Маланчук Зіновій Романович
Сайт - Інститут післядипломної освіти
Адреса - 33000, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 11, ІПО НУВГП
Телефон / факс - (0362) 63-39-68
Електронна адреса - ipo@nuwm.edu.ua

Загальна інформація

Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування створений у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 15 грудня 2000 року та наказу ректора Рівненського державного технічного університету № 9 від 11 січня 2001 року на базі факультету підвищення кваліфікації, що функціонував в структурі Українського інституту інженерів водного господарства з 1979 року, та спеціального факультету перепідготовки фахівців, заснованого в 1993 році. В період з жовтня 2004 по жовтень 2009 року до складу інституту входив факультет довузівської підготовки, що здійснював діяльність в структурі університету з 1979 року. Інститут є структурним підрозділом університету, здійснює навчальну діяльність згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти), працює на госпрозрахунковій основі відповідно до “Положення про ІПО”, затвердженого ректором.

Інститут проводить освітню діяльність і має право здійснювати:

- підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за всіма акредитованими спеціальностями навчально-наукових інститутів НУВГП;

- підвищення кваліфікації за окремими програмами, погодженими із замовниками послуг.

Відділи


Діяльність

Надання освітніх послуг

Інститут післядипломної освіти здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти в межах ліцензованого обсягу за всіма акредитованими спеціальностями навчально-наукових інститутів НУВГП.

Спеціальності (освітні програми)

Код Найменування спеціальності (Освітня програма)

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

011 Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

051 Економіка (Бізнес-аналітика)

051 Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)

051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

053 Психологія (Психологія)

071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

073 Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

073 Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)

073 Менеджмент (Управління проектами)

073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

075 Маркетинг (Маркетинг)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

101 Екологія (Екологія)

113 Прикладна математика (Прикладна математика)

122 Комп`ютерні науки (Прикладна інформатика)

123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія)

133 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

133 Галузеве машинобудування (Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології)

144 Теплоенергетика (Теплоенергетика)

145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)

184 Гірництво (Гірництво)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

193 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

194 Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво)

194 Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології (Гідроінформатика)

194 Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології (Водна інженерія та водні технології)

201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство)

205 Лісове господарство (Лісове господарство)

207 Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура)

207 Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)

227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація)

242 Туризм (Туризм)

263 Цивільна безпека (Охорона праці)

262 Правоохоронна діяльність (Правоохоронна діяльність)

274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт)

275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

281 Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації фахівців в Інституті післядипломної освіти здійснюється за акредитованими в університеті галузями знань та спеціальностями. Основними напрямками підвищення кваліфікації є:

1. Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів (Угода № 50-Г про співробітництво щодо базової професійної підготовки та підвищення кваліфікації між НУВГП та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру від 31.03.2021 р.):

- Програма підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (затверджена 09.04.2021 р.);

- Програма підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів (затверджена 09.04.2021 р.).

2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у межах контрактів з Національним агентством України з питань державної служби за програмами:

- Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б» - 60 годин (2 кредити ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 209-20 від 04.11.2020 р.);

- Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції – 90 годин (3 кредити ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 219-20 від 25.11.2020 р.);

- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції – 30 годин (1 кредит ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 209-20 від 04.11.2020 р.);

- Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування з питань управління фінансами – 60 годин (2 кредити ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 209-20 від 04.11.2020 р.);

- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування з питань управління фінансами – 30 годин (1 кредит ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 219-20 від 25.11.2020 р.).

3. Підвищення кваліфікації фахівців Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (Договір про надання послуг № 170 від 17.04.2020 р., Договір № 80 від 24.02.2021 р.).

4. Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «В».

5. Підвищення кваліфікації фахівців гірничо-хімічної галузі України з питань гідротехнічного будівництва.

6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУВГП згідно Положення (затверджено наказом НУВГП №159 від 03.03.2020 р.).

7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Інститут постійно організовує разові курси підвищення кваліфікації фахівців різних підприємств, установ, організацій. Програми таких курсів розробляються за індивідуальною потребою замовника з урахуванням специфіки його діяльності.


Матеріально-технічна база

У своїй діяльності Інститут використовує науковий, навчальний і методичний потенціал університету і має власну матеріальну базу, до складу якої входить навчально-адміністративний корпус загальною площею близько 1300 кв. м., вісім обладнаних навчальних аудиторій, комп’ютерний клас на 16 робочих місць, спортивна зала, окремі житлові секції в гуртожитках університету.

Навчальний процес забезпечується відповідно до сучасних вимог: обладнаними аудиторіями, комп’ютерним та програмним забезпеченням, оргтехнікою, спеціально підготовленими навчально-методичними комплексами та мультимедійним супроводом дисциплін.