Євтух Микола Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Євтух М.І.

У 1996 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю « Російська мова та література, фізичне виховання» , у 2010 році закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.Дем’янчука за спеціальністю «Фізичне виховання». Автор шести наукових праць,кандидат в майстри спорту з легкої атлетики. Присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тема дисертації: “Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки”.

Основні наукові праці

Scopus

1. Nesterchuk N, Grygus I, Ievtukh M, Kudriavtsev A., Sokolowski D. Impact of the wellness programme on the students’ quality of life. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), Art 132 pp 929 – 938, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES Scopus.

Фахові видання:

1. Григус І. М. Оцінювання функціональних резервних можливостей організму та покращення фізичної працездатності студентів / І. М. Григус, В. С. Старіков, М. І. Євтух // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2016. – Випуск 1. – С. 51–56.

2. Нестерчук Н. Організаційно-методичні основи застосування засобів фізичної реабілітації за наявності ожиріння / Н. Нестерчук, Б. Грицуляк, М. Євтух // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 27. – C. 94-98.

3. Григус И. Методы реабилитации недоношенных детей первого года жизни (обзор литературы) / И. Григус, Н. Евтух, Т. Кучер // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 28. – C. 110-115.

4. Нестерчук Н. Технологія фізичної реабілітації недоношених дітей / Н. Нестерчук, Д. Скальскі, М. Євтух, І. Осипчук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – C. 118-123.

5. Нестерчук Н.Є. Концепція фізичного виховання з урахуванням особливостей підліткового періоду / Н.Є. Нестерчук, Д. Скальскі, М.І. Євтух, С.В. Рабченюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 11 (105). – С. 95-100

Не фахові видання:

1. Grygus Igor, Yevtukh Mykola. Modern view on chronic fatigue syndrome and approaches to physical rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(6):391-398. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.141189 Фахове видання Республіки Польща, входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

2. Григус І., Євтух М. Особливості фізичної реабілітації хворих після перенесеного інсульту Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науковопрактичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І.В. Гущука, А.Ю. Гільман, Г.В. Крайчинської, В.В. Максимчука, М.С. Романова та ін. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. 143-145.

3. Nesterchuk N., Grygus I., Ievtukh M., Kudriavtsev A. Impact of the wellness programme on the students’ quality of life. World Scientific Congress „Quality of Life in Interdisciplinary Approach”, 22-24.11.2018. S. 33. Kochcice, Poland.