Відмінності між версіями «Прищепа Алла Миколаївна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м (посилання на профілі)
Рядок 78: Рядок 78:
 
*O.O. Lebed, A.V. Lysytsya, V.O. Myslinchuk, A.M. Pryshchepa, O.Yu. Dejneka  Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine) Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 158 -164  https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-concentration-in-soil-gas-of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf
 
*O.O. Lebed, A.V. Lysytsya, V.O. Myslinchuk, A.M. Pryshchepa, O.Yu. Dejneka  Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine) Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 158 -164  https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-concentration-in-soil-gas-of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf
 
*O.O. Lebed, A.М. Pryshchepa, O.M. Klymenko, N.S. Kovalchuk Determination of oncological disease risks caused by radon in urban ecosystems of Rivne  Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 175-182 https://www.ujecology.com/articles/determination-of-oncological-disease-risks-caused-by-radon-in-urban-ecosystems-of-rivne.pdf
 
*O.O. Lebed, A.М. Pryshchepa, O.M. Klymenko, N.S. Kovalchuk Determination of oncological disease risks caused by radon in urban ecosystems of Rivne  Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 175-182 https://www.ujecology.com/articles/determination-of-oncological-disease-risks-caused-by-radon-in-urban-ecosystems-of-rivne.pdf
 +
==Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ:
 +
ID: 0321602 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0321602
 +
== Google Академії:
 +
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tT655aYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
 +
== academia.edu: 
 +
https://independent.academia.edu/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0
 +
==ORCID iD
 +
https://orcid.org/0000-0001-5096-9088
 +
  
  

Версія за 15:22, 9 жовтня 2019

Біографія

Народилася 19 вересня 1969 року. У 1991 році закінчила Український ордена дружби народів інститут інженерів водного господарства. З 1991 по 1995 навчалася в аспірантурі. У 1996 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: "Екологічна оцінка гідротермічного режиму торфових ґрунтів Західного Полісся України", науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко М.О., за спеціальністю 06.00.03 "Агрофізика та агроґрунтознавство". З 1995 року працює на кафедрі екології (з 1995 по 1998 роки – асистент кафедри; з 1998 – 2001 роки - старший викладач; з 2001- 2010 роки – доцент кафедри, 2010- 2013 роки докторант кафедри екології, 2013- 2015 роки - професор кафедри). У 2015 - 2016 роках - завідувач кафедри екології. З 2016 року - директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

Прищепа Алла Миколаївна

Освіта

 • ОК-рівень спеціаліста кваліфікація інженер-гідротехнік за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціалізація "Сільськогосподарське водопостачання, обводнення та охорона водних ресурсів")(Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, 1991р.);
 • ОК-рівень спеціаліста кваліфікація еколог за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" (Національний університет водного господарства та природокористування,2014 р.);
 • Аспірантура (Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, 1991-1995 рр.);
 • Докторантура (Національний університет водного господарства та природокористування, 2010-2013 рр.).

Наукові та професійні здобутки

 • Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.00.03 - агрофізика та агроґрунтознавство) (1996 р.);
 • Вчене звання доцент кафедри екології (2002 р.);
 • Вчене звання професор кафедри екології (2015 р.);
 • Член-кореспондент Міжнародної академії наук Екології і безпеки життєдіяльності (2003 р.);
 • Стажування у Міжнародному інституті інновацій «Освіта-наука-розвиток» м. Варшава (Республіка Польща, 2016)- 150год, шість місяців;
 • Робота у складі журі Всеукраїнської та обласної учнівських олімпіад з екології;
 • Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів Малої академії наук України;
 • Людина року-2007, Людина року -2015;
 • Голова Рівненського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги;


Під науковим керівництвом Прищепи А.М. підготовлено 3 кандидата наук. Напрямки наукової діяльності: охорона і раціональне використання земельних ресурсів Західного Полісся, екологічна оцінка гідротермічного режиму гідроморфних ґрунтів Західного Полісся; особливості забруднення радіонуклідами агроценозів та лісобіогеоценозів та вплив на формування додаткових доз опромінення населення, екологічна безпека території; розробка стратегій та планів сталого розвитку населених пунктів, територій; моніторинг навколишнього природного середовища. Теоретико-методологічні основи оцінки кризових явищ агросфери в зоні впливу урбанізованих територій.

Результати наукової роботи Прищепи А.М. впроваджуються в навчальний процес при проведенні лекційних, практичних, лабораторних занять.

Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 підручники (з них 2 з грифом МОНМС, один підручник з грифом Міністерства аграрної політики України), 4 навчальні посібники (з них 1 з грифом МОНС).

Прищепа А.М. бере активну участь у виконанні науково-дослідницьких робіт з актуальних напрямків, успішно співпрацює з талановитою учнівською та студентською молоддю.

У колективі користується заслуженим авторитетом і повагою колег. За навчально-методичну, наукову, громадську роботу неодноразово була відмічена заохоченнями адміністрацією НУВГП, у 2007 році визнана «Людиною року – 2007». У 2010 році Всеукраїнською екологічною лігою їй була оголошена подяка за активну роботу в сфері захисту навколишнього середовища, а Президія МАНЕБ (Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності) нагородила медаллю ім. академіка В.А. Легасов, нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2017р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2017р., Почесною грамотою Департамента екології та природних ресурсів Рівнеської ОДА (2019 р.), Подякою Управління освіти і науки Рівненської ОДА (2018р.,Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Основні наукові праці

Підручники

 • Прищепа А.М., Лико С.М., Портухай О.І. Системний аналіз якості навколишнього середовища: Підручник - Київ: Кондор-Видавництво, 2016. - 496с.
 • Клименко М.О.,Прищепа А.М., Стецюк Л.М., Брежицька О.А. Екологічне інспектування:Підручник. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 400 с.
 • Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М Бахарєв В.С., Харламова О.В. Екологічна безпека : Підручник. – Херсон Олді-плюс. 2013. 364 ст.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавництво центр „Академія”, 2006.- 360с. (Альма-матер).
 • Фещенко В.П., Клименко М.О., Федишин Б.М., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. /За ред. Фещенко В.П. Навчальний підручник. – Житомир: 2007. – 309с.

Навчальні посібники

 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Борщевська І.М., Михальчук М.А., Буднік З.М. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології). Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2017. - 273 с.;
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О., Радіоекологія. Практикум .- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 404 с.;
 • Клименко М.О.,Прищепа А.М., Стецюк Л.М., Брежицька О.А. Екологічне інспектування. Практикум: Начальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 228 с.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Практикум з радіоекології. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко О.М. Екологічне інспектування. Навчальний посібник - Рівне: НУВГП, 2010
 • Клименко М.О, Пилипенко Ю.М., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Навчальний посібник. – Херсон, 2011
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Навчальний посібник. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 232с.

Монографії

 • Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. Оцінювання стану міста Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2017. – 187 с.
 • Прищепа А.М., Клименко.О.М., Клименко Л.В. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2016. – 209 с.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Хомич Н.Р. Оцінювання стану міста Рівне за показниками еколого-соціального моніторингу: Монографія/ за редакцією Прищепи А.М. – Рівне: НУВГП, 2014. – 253 с.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., О.М.Клименко, Л.М.Стецюк Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014.- 170с..
 • Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: [колективна монографія/ За заг.ред. Фещенка В.П. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 250 с, іл. (Прищепа А.М. - розділи 6,7).
 • Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. – 854 с. (Прищепа А.М. - розділ 33).
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2018. - 221с.

Основні наукові праці

 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Скрипчук П.М., Вознюк Н.М. та інші. Тестові завдання (базова контрольна програма) для визначення рівня професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Київ. Аграрна освіта, 2007
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Хомич Н.Р., Клименко Л.В., Брежицька ОА. Районування територій населених пунктів за екологічними ризиками // Вісник Кременчуцького національного університету. Збірник наукових праць. Випуск 2/2011 ч.1 (67) с. 123-126
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Просторові зміни Агросфери під впливом урбанізації //Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету до VІ науково-практичноїї конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», Кам’янець-Подільськ, 2011.ст. 59-62
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А Оцінка соціо-економіко-екологічного стану селітебної території міських поселень в контексті сталого розвитку //Збірник наукових праць ЖНАУ №1 (28) Житомир - 2011. - с.95-103
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Вплив великих міст на розвиток агросфери /Збірник наукових праць"Вісник НУВГП" випуск 2 (54) 2011 р. серія "Сільськогосподарські науки"
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Кризові явища агросфери в зоні впливу урбанізованих територій Матеріали Міжнародної конференції «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні (24-25 квітня 2012р). - с. 287 - 291.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., ., Брежицька ОА, Клименко Л.В Методологічні підходи до агрегування показників для оцінки розвитку урбосоціоекосистем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія розвитку сучасного міста» 25-27 квітня 2012.м. Сімферополь ст..74-77.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька ОА. Методологічні підходи до оцінювання екологічного розвитку територій за показниками сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління сталим розвитком територій в контексті світового досвіду» 28 березня 2012 Сімферополь. - с. 26-30.
 • Прищепа А.М.Екологічний моніторинг як важлива складова сталого розвитку великих міст. Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Екологія та освіта: актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф» 19-20 квітня 2012р.- м.Черкаси. - с. 185 – 188.
 • Прищепа А.М., Клименко Л.В. Методичні рекомендації з розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного розвитку району.// Наукове видання. Рівне, 2009.- 32 с.
 • Kolodych I, Prischepa A.M, Brezhytska A.A. Evaluation of human pressure on water resources in urban areas in context of sustainable development //Innovative technologies in woter manegement complex/ Rivne 2012.p/43-45
 • Pavel'chuk I, Prischepa A.M., Stetsiuk L. M. Estimations of using water resources in the context of sustainable development//Innovative technologies in woter manegement complex/ Rivne 2012.p/68-70
 • Клименко М.О., Колесник Т.М., Прищепа А.М. Родючість грунтового покриву як показник екологічної безпеки функціонування агроекосистеми.Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті:ноосферний аспект» м. Дніпропетровськ, 29-30 травня 2012 р.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М.., Колесник Т.М. Стійкість та розвиток агросфери. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференціїї «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» м. Запоріжжя 11-13 травня 2012 року
 • Клименко М.О., Прищепа А.М.,Брежицька О.А., Лащенко О, Нагорна Л. Аналіз факторів порушення екологічної безпеки урбанізованих територій /Збірник наукових праць"Вісник НУВГП" випуск 3 (55) 2011 р. серія "Сільськогосподарські науки" с.3-8
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька ОА Характеристика допоміжних (вибіркових) дисциплін в бакалавраті, які забезпечують підготовку магістрів для сталого розвитку /Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», 2012 Матеріали XІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти"
 • Прищепа А.М. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення довкілля агросфери в зоні впливу урбосистем /Збірник наукових праць"Вісник НУВГП" випуск 4 (60) 2012 р. серія "Сільськогосподарські науки". - с. 28- 35
 • O.O. Lebed, A.V. Lysytsya, V.O. Myslinchuk, A.M. Pryshchepa, O.Yu. Dejneka Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine) Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 158 -164 https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-concentration-in-soil-gas-of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf
 • O.O. Lebed, A.М. Pryshchepa, O.M. Klymenko, N.S. Kovalchuk Determination of oncological disease risks caused by radon in urban ecosystems of Rivne Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 175-182 https://www.ujecology.com/articles/determination-of-oncological-disease-risks-caused-by-radon-in-urban-ecosystems-of-rivne.pdf

==Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 0321602 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0321602

== Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tT655aYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

== academia.edu: https://independent.academia.edu/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0 ==ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-5096-9088


E-mail

a.m.pryshchepa@nuwm.edu.ua