Відмінності між версіями «Наукова і грантова робота кафедри гідроінформатики»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Науковий керівник теми: правопис)
(Грантова діяльність: зовнішні посилання)
 
Рядок 20: Рядок 20:
 
* Проект «[https://www.lfu.bayern.de/wasser/ttw_ua/index.htm '''Мережа Трансферу технологій води – ТТВ''']» (https://www.lfu.bayern.de/wasser/ttw_ua/index.htm). Даний проект був створений за ініціативи Баварського Міністерства з охорони навколишнього середовища та захисту прав споживачів землі (StMUV) в 1999 році з метою підтримки міжнародного співробітництва у сфері водного господарства. Проект охоплює всі сфери управління водним господарством і знаходиться в Земельному агентстві навколишнього середовища (LfU, Hof). Працівники кафедри, за сприяння ТТВ, що являє собою державну, некомерційну структуру, мають можливість отримати досвід та фахові знання, зокрема, при організації дієвого водного управління та при встановленні належних екологічних стандартів. TTB являється конструктивним елементом у федеративних прагненнях щодо сприяння передачі технологій у водному секторі та практичного застосування цілей, сформульованих в «Порядку денному на XXI століття». Основними завданнями проекту є підтримка водного та екологічного управління в країнах-партнерах та сприяння інтегрованому управлінню водними ресурсами (IWRM), підтримка підприємств у втіленні міжнародних проектів, а також підвищення їх конкурентоспроможності.
 
* Проект «[https://www.lfu.bayern.de/wasser/ttw_ua/index.htm '''Мережа Трансферу технологій води – ТТВ''']» (https://www.lfu.bayern.de/wasser/ttw_ua/index.htm). Даний проект був створений за ініціативи Баварського Міністерства з охорони навколишнього середовища та захисту прав споживачів землі (StMUV) в 1999 році з метою підтримки міжнародного співробітництва у сфері водного господарства. Проект охоплює всі сфери управління водним господарством і знаходиться в Земельному агентстві навколишнього середовища (LfU, Hof). Працівники кафедри, за сприяння ТТВ, що являє собою державну, некомерційну структуру, мають можливість отримати досвід та фахові знання, зокрема, при організації дієвого водного управління та при встановленні належних екологічних стандартів. TTB являється конструктивним елементом у федеративних прагненнях щодо сприяння передачі технологій у водному секторі та практичного застосування цілей, сформульованих в «Порядку денному на XXI століття». Основними завданнями проекту є підтримка водного та екологічного управління в країнах-партнерах та сприяння інтегрованому управлінню водними ресурсами (IWRM), підтримка підприємств у втіленні міжнародних проектів, а також підвищення їх конкурентоспроможності.
 
* Проект «[http://www.crp.gov.sk/vyuzitie-hydromelioracnych-stavieb-na-zmiernenie-negativnych-ucinkov-extremnych-hydrologickych-javov-vplyvajucich-na-kvalitu-vodnych-utvarov-v-polnohospodarskej-krajine/ '''Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine]'''» (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia) /«Використання гідромеліоративних об’єктів для пом'якшення негативних наслідків екстремальних гідрологічних явищ, що впливають на якість водних об'єктів в сільськогосподарських угіддях» (Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, Словаччина)/, який фінансується за державними програмами Республіка Словаччина. Термін проекту – 01.07.2017-15.05.2021. http://www.crp.gov.sk/vyuzitie-hydromelioracnych-stavieb-na-zmiernenie-negativnych-ucinkov-extremnych-hydrologickych-javov-vplyvajucich-na-kvalitu-vodnych-utvarov-v-polnohospodarskej-krajine/
 
* Проект «[http://www.crp.gov.sk/vyuzitie-hydromelioracnych-stavieb-na-zmiernenie-negativnych-ucinkov-extremnych-hydrologickych-javov-vplyvajucich-na-kvalitu-vodnych-utvarov-v-polnohospodarskej-krajine/ '''Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine]'''» (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia) /«Використання гідромеліоративних об’єктів для пом'якшення негативних наслідків екстремальних гідрологічних явищ, що впливають на якість водних об'єктів в сільськогосподарських угіддях» (Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, Словаччина)/, який фінансується за державними програмами Республіка Словаччина. Термін проекту – 01.07.2017-15.05.2021. http://www.crp.gov.sk/vyuzitie-hydromelioracnych-stavieb-na-zmiernenie-negativnych-ucinkov-extremnych-hydrologickych-javov-vplyvajucich-na-kvalitu-vodnych-utvarov-v-polnohospodarskej-krajine/
* Проект «[http://vf-water.eu '''Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine''']» (03.07.2017-02.07.2018 рр.), що фінансувався Вишеградським Фондом; http://vf-water.eu. Метою проекту була інтеграція спільноти V4 навколо нових методів інтегрованого та стійкого управління водоймами та вододілами. В даний час водоймища стають важливими об'єктами водного господарства, а також об’єктом для сільського розвитку. Група партнерів V4 та України порівнювала методи управління водними ресурсами та їх охороною не тільки в країнах Вишеградської групи, але й в Україні та Західній Європі. Було обговорено розширене управління водними ресурсами у V4 і результати представлені студентам університету та середніх шкіл. Молоді люди мали можливість висловлюватися щодо управління водними ресурсами, зокрема, запобігання повеням і посухам, а також підвищення безпеки водних систем.
+
* Проект «'''Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine'''» (03.07.2017-02.07.2018 рр.), що фінансувався Вишеградським Фондом. Метою проекту була інтеграція спільноти V4 навколо нових методів інтегрованого та стійкого управління водоймами та вододілами. В даний час водоймища стають важливими об'єктами водного господарства, а також об’єктом для сільського розвитку. Група партнерів V4 та України порівнювала методи управління водними ресурсами та їх охороною не тільки в країнах Вишеградської групи, але й в Україні та Західній Європі. Було обговорено розширене управління водними ресурсами у V4 і результати представлені студентам університету та середніх шкіл. Молоді люди мали можливість висловлюватися щодо управління водними ресурсами, зокрема, запобігання повеням і посухам, а також підвищення безпеки водних систем.
 
* Проект «[http://tenorproject.eu '''Towards the circular EcoNomy in Organic farming (TENOR)''']» (01.01.2018-31.12.2019 рр.), що фінансується SIU; http://tenorproject.eu. «TENOR» є учасником глобальної ініціативи «Water Harmony» щодо розвитку та інтернаціоналізації вищої освіти та досліджень, пов'язаних з водними ресурсами. «TENOR» досліджує можливості повторного використання водних ресурсів, поживних речовин і енергії з стічних вод в органічному сільському господарстві. Проект базується на концепції «Living Lab», що об'єднує дослідників, студентів та інноваційні підприємства. «TENOR» сприяє міжнародному розвитку вищої освіти у сфері водних ресурсів та сільського господарства у Північній, Центральній та Східній Європі.
 
* Проект «[http://tenorproject.eu '''Towards the circular EcoNomy in Organic farming (TENOR)''']» (01.01.2018-31.12.2019 рр.), що фінансується SIU; http://tenorproject.eu. «TENOR» є учасником глобальної ініціативи «Water Harmony» щодо розвитку та інтернаціоналізації вищої освіти та досліджень, пов'язаних з водними ресурсами. «TENOR» досліджує можливості повторного використання водних ресурсів, поживних речовин і енергії з стічних вод в органічному сільському господарстві. Проект базується на концепції «Living Lab», що об'єднує дослідників, студентів та інноваційні підприємства. «TENOR» сприяє міжнародному розвитку вищої освіти у сфері водних ресурсів та сільського господарства у Північній, Центральній та Східній Європі.

Поточна версія на 20:19, 10 листопада 2019

Наукова робота

Назва теми :

Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві та водній інженерії, підвищення ефективності експлуатації водогосподарських об'єктів і систем.
Затверджено на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування протокол № __9__ від «_24_» ____04____ 2018 року
Затверджено на засіданні кафедри гідроінформатики протокол № 7 від 12.04.2018 р.

Науковий керівник теми

Клімов С.В., к.т.н., доцент, зав. кафедри гідроінформатики

Термін виконання

2018-2020 рр.

Мета роботи

Проведення досліджень існуючих та розробка нових науково обґрунтованих методів і методик, способів і технічних засобів застосу-вання інформаційних технологій у гідротехнічному будівництві та водній інженерії. Науково обґрунтувати методи, способи і технічні засоби, що спрямовані на підвищення ефективності експлуатації водогоспо-дарських об'єктів, систем і водних ре-сурсів в Україні.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ
  1. Дослідження та адаптація інформаційних технологій у гідротехнічному будівництві та водній інженерії в т.ч. із застосуванням вільного програмного забезпечення. (Виконавці: Клімов С.В., к.т.н., доцент, зав. кафедри; Новачок О.М., к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри)
  2. Методи і способи підвищення надійності та вдосконалення водогосподарських об'єктів і систем. (Виконавці: Гурин В.А. , д.т.н., професор, професор кафедри; аспіранти)
  3. Інформаційні технології, методи і моделі в меліорації земель і раціональному використанні водних ресурсів, зокрема в тепловій меліорації ґрунтів. (Виконавці: Востріков В.П., к.т.н., доцент, професор кафедри; Романюк І.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри; Пінчук О.Л., к.т.н., доцент, доцент кафедри)

Грантова діяльність

Кафедра гідроінформатики приймає участь в наступних міжнародних грантових проектах:

  • Проект «Мережа Трансферу технологій води – ТТВ» (https://www.lfu.bayern.de/wasser/ttw_ua/index.htm). Даний проект був створений за ініціативи Баварського Міністерства з охорони навколишнього середовища та захисту прав споживачів землі (StMUV) в 1999 році з метою підтримки міжнародного співробітництва у сфері водного господарства. Проект охоплює всі сфери управління водним господарством і знаходиться в Земельному агентстві навколишнього середовища (LfU, Hof). Працівники кафедри, за сприяння ТТВ, що являє собою державну, некомерційну структуру, мають можливість отримати досвід та фахові знання, зокрема, при організації дієвого водного управління та при встановленні належних екологічних стандартів. TTB являється конструктивним елементом у федеративних прагненнях щодо сприяння передачі технологій у водному секторі та практичного застосування цілей, сформульованих в «Порядку денному на XXI століття». Основними завданнями проекту є підтримка водного та екологічного управління в країнах-партнерах та сприяння інтегрованому управлінню водними ресурсами (IWRM), підтримка підприємств у втіленні міжнародних проектів, а також підвищення їх конкурентоспроможності.
  • Проект «Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine» (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia) /«Використання гідромеліоративних об’єктів для пом'якшення негативних наслідків екстремальних гідрологічних явищ, що впливають на якість водних об'єктів в сільськогосподарських угіддях» (Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, Словаччина)/, який фінансується за державними програмами Республіка Словаччина. Термін проекту – 01.07.2017-15.05.2021. http://www.crp.gov.sk/vyuzitie-hydromelioracnych-stavieb-na-zmiernenie-negativnych-ucinkov-extremnych-hydrologickych-javov-vplyvajucich-na-kvalitu-vodnych-utvarov-v-polnohospodarskej-krajine/
  • Проект «Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine» (03.07.2017-02.07.2018 рр.), що фінансувався Вишеградським Фондом. Метою проекту була інтеграція спільноти V4 навколо нових методів інтегрованого та стійкого управління водоймами та вододілами. В даний час водоймища стають важливими об'єктами водного господарства, а також об’єктом для сільського розвитку. Група партнерів V4 та України порівнювала методи управління водними ресурсами та їх охороною не тільки в країнах Вишеградської групи, але й в Україні та Західній Європі. Було обговорено розширене управління водними ресурсами у V4 і результати представлені студентам університету та середніх шкіл. Молоді люди мали можливість висловлюватися щодо управління водними ресурсами, зокрема, запобігання повеням і посухам, а також підвищення безпеки водних систем.
  • Проект «Towards the circular EcoNomy in Organic farming (TENOR)» (01.01.2018-31.12.2019 рр.), що фінансується SIU; http://tenorproject.eu. «TENOR» є учасником глобальної ініціативи «Water Harmony» щодо розвитку та інтернаціоналізації вищої освіти та досліджень, пов'язаних з водними ресурсами. «TENOR» досліджує можливості повторного використання водних ресурсів, поживних речовин і енергії з стічних вод в органічному сільському господарстві. Проект базується на концепції «Living Lab», що об'єднує дослідників, студентів та інноваційні підприємства. «TENOR» сприяє міжнародному розвитку вищої освіти у сфері водних ресурсів та сільського господарства у Північній, Центральній та Східній Європі.