Відмінності між версіями «Дорошенко Олена Олександрівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Внесення актуальних даних)
 
(не показані 3 проміжні версії цього учасника)
Рядок 8: Рядок 8:
 
== Напрямок наукових досліджень ==
 
== Напрямок наукових досліджень ==
 
Облік, аналіз і контроль у бюджетних установах.
 
Облік, аналіз і контроль у бюджетних установах.
== Наукові та навчально-методичні праці ==
+
== Наукова робота ==
Автор та співавтор більше 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одноосібної монографії «Контроль господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів України».
+
Автор понад 70 наукових публікацій за досліджуваними напрямками, у.т..автор та співавтор монографій, статей у наукових журналах інших держав, наукових фахових виданнях України, інших виданнях.
 +
Із 2017 року - виконавець наукової теми молодих вчених, що фінансується за кошти державного бюджету "Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності".
 +
 
 
== Громадська робота ==
 
== Громадська робота ==
Відповідальна за організаційну роботу на кафедрі обліку і аудиту.
+
2012-2017 роки - голова ради молодих вчених НУВГП.
 +
У 2016-2017 роках була заступником директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП з навчально-методичної діяльності.
 +
Працювала в складі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, Всеукраїнського студентського економічного турніру
 +
 
 
== Відзнаки ==
 
== Відзнаки ==
Переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Молоді науковці» (2012 р.), подяка Рівненської обласної ради (2012 р.).
+
Подяка Рівненської обласної ради за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток бухгалтерської справи та з нагоди Дня бухгалтера (2012 рік); Премія голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята – Дня науки (2015); Грамота Національного університету водного господарства та природокористування за підготовку студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2017); Подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за участь в організації проведення профільної літньої школи для обдарованої молоді за напрямом "Соціально-економічні дослідження" Рівненської малої академії наук учнівської молоді (2017).
== Наукові праці ==
+
 
* Дорошенко О.О. Контроль господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів України / О.О. Дорошенко. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2012. – 294 с.
+
== Останні наукові праці ==
* Дорошенко О.О. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України і стан її реалізації на сучасному етапі / О.О. * * * Дорошенко //Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. - №3(61). – 2012. – C. 43-46
+
1. Дорошенко О. О. Баланс бюджетних установ в контексті розвитку елементів методу бухгалтерського обліку / О.О. Дорошенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва — Умань, 2015. — Вип. 87. — Ч. 2: Економіка. http://www.udau.edu.ua/ua/media/elektronni-materiali/faxovi-vidannya/zbirniki-naukovix-pracz-umanskogo-naczionalnogo-universitetu-sadivnicztva/
* Дорошенко О.О. Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / О.О. Дорошенко //Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. - №2 (IV). – С. 50-54
+
2. Дорошенко О. О. Методика побудови плану рахунків бюджетних установ у контексті  модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі / О.О. Дорошенко // Вісник НУВГП. – 2015. - №1(69). – С.23-31
 +
3. Дорошенко О. О. Становлення фінансового обліку бюджетних установ в умовах модернізації бюджетного обліку / О.О. Дорошенко // Internetional Journal of New Economics and Social Sciences. – 2015. – №2. – С.59-66.
 +
4. Дорошенко О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління державними фінансами України // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17–18 квітня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.25-27
 +
5. Дорошенко О.О., Журавльова Т.В. Проблемні аспекти обліку розрахунків бюджетних установ у період трансформації бухгалтерського обліку в державному секторі // Економіка та суспільство. – 2016. - №7. – С.906-909
 +
6. Дорошенко О. О. Оцінка в методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: сучасні підходи та новації / О.О. Дорошенко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. – 2016. - №9 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016
 +
7. Дорошенко О. О. Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі / О. О. Дорошенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(2). - С. 272-279.
 +
8. Дорошенко О.О. Вплив модернізації системи бухгалтерського обліку на оцінку активів, капіталу та зобов’язань бюджетних установ // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.74-76
 +
9. Дорошенко О.О. Фінансова звітність бюджетних установ як інформаційна база управління сталим розвитком держави // Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. – Рівне: Рівненський інститут Університету «Україна», 2016. - С.63-67
 +
10. Дорошенко О.О. Рахунки бухгалтерського обліку в державному секторі: гармонізація в єдиному плані рахунків // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 травня 2016 р. – Рівне, 2016. - С. 18-21.
 +
11. Дорошенко О.О. Балансоведення бюджетних установ: минуле, сучасність і майбутнє // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», 21- 22 квітня 2016 р., м. Рівне. – С.37-38.
 +
12. Облік під потреби Польської та Української економіки / за ред. Г.Ронек, І. Лазаришиної. – моногр. – Люблін. - Wydział ekonomiczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej. – 2017. - 161 c.
 +
13. Doroshenko O., Vashay Y. Implementation of national interests in the process of modernization of state finances of ukraine // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2(6) 2017.
 +
14. Дорошенко О.О., Журавльова Т.В. Сертифікація аудиторів в Україні та світі: вплив на інформаційне забезпечення менеджменту державних і приватних фінансів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №20 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-20-2017
 +
15. Вашай Ю. В., Дорошенко О. О. Фінансова безпека домогосподарств як ідентифікатор взаємовпливу держави та громадянського суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства». – Рівне, НУВГП, 2018

Поточна версія на 10:36, 10 липня 2019

Науковий ступінь

Дорошенко Олена Олександрівна

Кандидат економічних наук, навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва, у червні 2011 року достроково захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет» на тему: «Контроль господарської діяльності бюджетних установ» за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (науковий керівник – Свірко Світлана Володимирівна, д.е.н., професор).

Наукове звання та посада

Викладацьку роботу в НУВГП розпочала у 2007 році, на посаді доцента кафедри обліку і аудиту працює з 2012 року.

Дисципліни, які викладає

Облік у бюджетних установах, облік і аудит.

Напрямок наукових досліджень

Облік, аналіз і контроль у бюджетних установах.

Наукова робота

Автор понад 70 наукових публікацій за досліджуваними напрямками, у.т..автор та співавтор монографій, статей у наукових журналах інших держав, наукових фахових виданнях України, інших виданнях. Із 2017 року - виконавець наукової теми молодих вчених, що фінансується за кошти державного бюджету "Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності".

Громадська робота

2012-2017 роки - голова ради молодих вчених НУВГП. У 2016-2017 роках була заступником директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП з навчально-методичної діяльності. Працювала в складі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, Всеукраїнського студентського економічного турніру

Відзнаки

Подяка Рівненської обласної ради за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток бухгалтерської справи та з нагоди Дня бухгалтера (2012 рік); Премія голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята – Дня науки (2015); Грамота Національного університету водного господарства та природокористування за підготовку студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2017); Подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за участь в організації проведення профільної літньої школи для обдарованої молоді за напрямом "Соціально-економічні дослідження" Рівненської малої академії наук учнівської молоді (2017).

Останні наукові праці

1. Дорошенко О. О. Баланс бюджетних установ в контексті розвитку елементів методу бухгалтерського обліку / О.О. Дорошенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва — Умань, 2015. — Вип. 87. — Ч. 2: Економіка. http://www.udau.edu.ua/ua/media/elektronni-materiali/faxovi-vidannya/zbirniki-naukovix-pracz-umanskogo-naczionalnogo-universitetu-sadivnicztva/ 2. Дорошенко О. О. Методика побудови плану рахунків бюджетних установ у контексті модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі / О.О. Дорошенко // Вісник НУВГП. – 2015. - №1(69). – С.23-31 3. Дорошенко О. О. Становлення фінансового обліку бюджетних установ в умовах модернізації бюджетного обліку / О.О. Дорошенко // Internetional Journal of New Economics and Social Sciences. – 2015. – №2. – С.59-66. 4. Дорошенко О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління державними фінансами України // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17–18 квітня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.25-27 5. Дорошенко О.О., Журавльова Т.В. Проблемні аспекти обліку розрахунків бюджетних установ у період трансформації бухгалтерського обліку в державному секторі // Економіка та суспільство. – 2016. - №7. – С.906-909 6. Дорошенко О. О. Оцінка в методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: сучасні підходи та новації / О.О. Дорошенко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. – 2016. - №9 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016 7. Дорошенко О. О. Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі / О. О. Дорошенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(2). - С. 272-279. 8. Дорошенко О.О. Вплив модернізації системи бухгалтерського обліку на оцінку активів, капіталу та зобов’язань бюджетних установ // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.74-76 9. Дорошенко О.О. Фінансова звітність бюджетних установ як інформаційна база управління сталим розвитком держави // Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. – Рівне: Рівненський інститут Університету «Україна», 2016. - С.63-67 10. Дорошенко О.О. Рахунки бухгалтерського обліку в державному секторі: гармонізація в єдиному плані рахунків // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 травня 2016 р. – Рівне, 2016. - С. 18-21. 11. Дорошенко О.О. Балансоведення бюджетних установ: минуле, сучасність і майбутнє // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», 21- 22 квітня 2016 р., м. Рівне. – С.37-38. 12. Облік під потреби Польської та Української економіки / за ред. Г.Ронек, І. Лазаришиної. – моногр. – Люблін. - Wydział ekonomiczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej. – 2017. - 161 c. 13. Doroshenko O., Vashay Y. Implementation of national interests in the process of modernization of state finances of ukraine // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2(6) 2017. 14. Дорошенко О.О., Журавльова Т.В. Сертифікація аудиторів в Україні та світі: вплив на інформаційне забезпечення менеджменту державних і приватних фінансів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №20 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-20-2017 15. Вашай Ю. В., Дорошенко О. О. Фінансова безпека домогосподарств як ідентифікатор взаємовпливу держави та громадянського суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства». – Рівне, НУВГП, 2018