Дорошенко Олена Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь

Дорошенко Олена Олександрівна

Кандидат економічних наук, навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва, у червні 2011 року достроково захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет» на тему: «Контроль господарської діяльності бюджетних установ» за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (науковий керівник – Свірко Світлана Володимирівна, д.е.н., професор).

Наукове звання та посада

Викладацьку роботу в НУВГП розпочала у 2007 році, на посаді доцента кафедри обліку і аудиту працює з 2012 року.

Дисципліни, які викладає

Облік у бюджетних установах, облік і аудит.

Напрямок наукових досліджень

Облік, аналіз і контроль у бюджетних установах.

Наукові та навчально-методичні праці

Автор та співавтор більше 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одноосібної монографії «Контроль господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів України».

Громадська робота

Відповідальна за організаційну роботу на кафедрі обліку і аудиту.

Відзнаки

Переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Молоді науковці» (2012 р.), подяка Рівненської обласної ради (2012 р.).

Наукові праці

  • Дорошенко О.О. Контроль господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів України / О.О. Дорошенко. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2012. – 294 с.
  • Дорошенко О.О. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України і стан її реалізації на сучасному етапі / О.О. * * * Дорошенко //Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. - №3(61). – 2012. – C. 43-46
  • Дорошенко О.О. Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / О.О. Дорошенко //Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. - №2 (IV). – С. 50-54