Відмінності між версіями «Гладка Олена Миколаївна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Гладка Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, посада - доцент кафедри комп'ютерних технологій і економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), м. Рівне, Україна.<br />
 
== Гладка Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, посада - доцент кафедри комп'ютерних технологій і економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), м. Рівне, Україна.<br />
  
У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”. <br />
+
У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”, має кваліфікації: “Математик”, “Викладач”. <br />
  
З 1989 р. працює в НУВГП на посадах: інженера-програміста Інформаційно-обчислювального центру, асистента і старшого викладача кафедри обчислювальної математики, доцента кафедри комп'ютерних наук та кафедри комп'ютерних технологій і економічної кібернетики. <br />
+
З 1989 р. працює в НУВГП на посадах: інженера-програміста Інформаційно-обчислювального центру, асистента і старшого викладача кафедри обчислювальної математики, доцента кафедри комп'ютерних наук і кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики. <br />
  
 
У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук.<br />
 
У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук.<br />

Версія за 10:20, 10 жовтня 2019

== Гладка Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, посада - доцент кафедри комп'ютерних технологій і економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), м. Рівне, Україна.

У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”, має кваліфікації: “Математик”, “Викладач”.

З 1989 р. працює в НУВГП на посадах: інженера-програміста Інформаційно-обчислювального центру, асистента і старшого викладача кафедри обчислювальної математики, доцента кафедри комп'ютерних наук і кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики.

У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук.

Основні напрямки наукових досліджень – математичне моделювання складних природничих і техногенних процесів; методика розв'язування нелінійних початково-крайових задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з розривними параметрами; розвиток числових методів на базі синтезу методів комплексного аналізу (конформних і квазіконформних відображень), методів сумарних зображень Г.М. Положого і методів декомпозиції; ідентифікація параметрів систем; розпаралелювання обчислень.

Гладка О. М. є автором 130 друкованих праць, з яких 40 – навчально-методичні розробки, зокрема, 4 навчальні посібники, і 90 наукових праць. Підготувала і опублікувала монографію “Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень” (у співавторстві з А.Я. Бомбою і А.П. Кузьменком), 40 статей, зокрема, 7 – в іноземних фахових наукових періодичних виданнях. 15 статей опубліковано у виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах Scopus, Web of Sciense, РИНЦ (eLibrary.ru), Math. Reviews, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus та ін. Має 50 публікацій у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій.

==