242 Туризм

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою
Nni-z.png
Логотип ННІ
Випускова кафедра
Кафедра туризму
Форма навчання
денна
Колишній напрям підготовки
6.140103
Отримаємо кваліфікацію
бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування
Контактна інформація
м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 53а, корп. № 7, к. 763
kaf_tur@nuwm.edu.ua
тел. 097-477-65-58

{{#invoke:Message box|mbox}}


Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присвоюється Бакалавр

Назва галузі знань 24 Сфера обслуговування

Назва спеціальності 242 Туризм

Кваліфікація освітня, що присвоюється Бакалавр з туризму

Об’єкти вивчення:

туризм як суспільний феномен, складна соціо-еколого-економічна система, яка охоплює різноманітні природно-географічні, соціо-культурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти; туризм як сфера професійної діяльності та бізнес в індустрії туризму (процеси формування, просування, реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності).

Мета навчання:

– формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.


ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Природні ресурси України
 • Географія туризму
 • Туристичне країнознавство
 • Рекреаційна географія
 • Організація туристичних подорожей
 • Екскурсійна діяльність
 • Анімаційна діяльність
 • Туроперейтинг
 • Готельна та ресторанна справа
 • Маркетинг та менеджмент у туризмі
 • Туристичне краєзнавство
 • Географія та економіка міжнародного туризму
 • Зелений туризм
 • Спеціалізований, міжнародний туризм


ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ


Визначати: 

 • можливості використання особливостей території у туристичній діяльності;
 • рекреаційно-туристичний потенціал територіїОрганізовувати:  діяльність туристичного підприємства, рекламну діяльність турфірми


Проводити: 

 • комплексний аналіз діяльності турфірми;
 • системний аналіз рекреаційного комплексу;
 • моніторинг туристичних послугУправляти: 

 • роботою колективу туристичного підприємства;
 • послугами туристичного підприємства на ринкуРозробляти: 

 • програми туристських маршрутів, нові тури;
 • проекти різних видів туристичних маршрутів, екскурсій, транспортних подорожей, спеціалізованого відпочинкуКонтролювати: 

 • стан навколишнього середовища під час туристичної діяльності;
 • екскурсійний супровід, дотримання програм екскурсій, протокольних заходів;
 • правильність оформлення туристської документаціїОцінювати: 

 • виробничо-економічний потенціал туристичної підприємства;
 • якість планування та організації роботи туристичної діяльностіЗможе працювати: Класифікатор професій ДК 003:2010 http://hrliga.com/docs/KP-2010_r5z.htm

 • 3414 Фахівець з туристичного обслуговування
 • 3414 Організатор подорожей (екскурсій)
 • 3414 Екскурсовод
 • 3414 Фахівець із організації дозвілля
 • 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
 • 3414 Фахівець із конференц-сервісу
 • 3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування
 • 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • 3414 Фахівець із туристичної безпеки
 • 3340 Інструктор-методист з туризму
 • 3439 Інспектор з туризму
 • організатором туристичної і готельної діяльності,
 • фахівцем з розвитку туризму,
 • оргсекретарем,
 • референтом
 • в туристичних агентствах, фірмах, підприємствах; інформаційних центрах, управліннях, відділах, службах з туризму; органах державної влади та місцевого самоврядування; асоціаціях та федераціях туризму.