205 Лісове господарство

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Надслучанський інститут
Надслучанський інститут НУВГП.png
Логотип НСІ
Випускова кафедра
Кафедра лісівництва
Форма навчання
денна, заочна
Колишній напрям підготовки
6.090103
Отримаємо кваліфікацію
бакалавр лісового господарства
Контактна інформація
м. Березне, вул. Чорновола, 25, кабінет 12
lisinstitut@nuwm.edu.ua
тел. (03653) 5-67-46;
097-311-20-11Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присвоюється Бакалавр

Назва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство

Назва спеціальності 205 Лісове господарство

Кваліфікація освітня, що присвоюється Бакалавр лісового господарства


ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Лісові культури
 • Лісова таксація
 • Лісове товарознавсво Лісівництво
 • Недеревні ресурси лісу
 • Механізація лісогосподарських робіт
 • Основи лісоексплуатації
 • Лісова меліорація
 • Організація лісогосподарського виробництва
 • Лісомисливське господарство
 • Лісова пірологія
 • Лісовпорядкування
 • Основи гідротехнічної меліорації
 • Історія лісівництва
 • Транспорт лісу
 • Лісова фітопатологія
 • Лісова ентомологія


У РОЗПОРЯДЖЕННІ ВИПУСКНИКА


Знання і розуміння:


- знання в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема циклу дисциплін природничо- наукової підготовки бакалаврів лісового та садово-паркового господарства; знання про ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико- селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні характеристики компонентів насадження; знання про шкідників та збудників хвороб, методи лісової селекції, принципи озеленення населених місць, ведення економіки, основні положення в охороні праці в лісовому та садово-парковому господарстві держави; розуміння особливості росту та розвитку деревних, кущових та трав'янистих рослин, способи розмноження; володіння навиками роботи із сучасними приладами оцінки стану компонентів довкілля.


Застосування знань і розумінь:


- здатність відбору зразків та проведення польових досліджень, навики використання програмних засобів, використання геодезичних інструментів для зйомки території, засобів для вимірювання таксаційних характеристик деревних рослин; здатність до виконання підготовчих робіт для натурної таксації лісових масивів та садово-паркових об'єктів, геодезичне знімання, вивчення та складання планово-картографічних матеріалів; здатність закладати в натурі різні за способом, формою та призначенням пробні площі; здатність до створення культур лісових порід, садово-паркових об'єктів згідно із проектами; здатність проведення рубок формування та оздоровлення лісів; виконання лісосічних та лісозаготівельних робіт.


Формування суджень:


- про стале ведення лісового і садово-паркового господарства; про природне поновлення на лісосіках та під наметом лісу; організація лісонасіннєвого комплексу на генетико-селекційній основі, заготівля насіннєвої сировини та насіння, вирощування садивного матеріалу лісових та декоративних порід, створення культур лісових порід, проведення основних видів рубок у лісах та лісопаркових зонах; про розпланування паркових територій, дизайн ландшафту, колористики та розміщення ландшафтних композицій на садово-паркових об'єктах.