Якимчук Аліна Юріївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаціійної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна). Народилася у 1978 році, м. Рівне, Україна. Галузь наукових інтересів – економіка та публічне управління. Продовжує активно проводити наукові дослідження. Фах – економіст, рід діяльності – викладач Національного університету водного господарства та природокористування, науковець. Стипендіат Премії Кабінету Міністрів України 2008-2010 рр. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі одного підручника, дев’яти навчальних посібників, 12 наукових монографій. Член спеціалізованої Вченої ради К 47.104.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Головний редактор іноземного видання «International Journal of New Economics, Public Administration and Law» (IJONEPAAL), що має цитування у науковометричній базі Copernicus (Польща). Викладач з міжнародним досвідом роботи у країнах ЄС. Керівник науково-дослідної тематики 2015-2018 рр.: «Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0115U005739), «Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність: роль і місце в управлінні». Заступник директора ННІ економіки та менеджменту з міжнародної та грантової діяльності (2016-2017 рр.). Співорганізатор багатьох міжнародних конференцій Польща: Отвоцьк (2013 р.), Юзефув (2013 р.), Варшава (2014 р., 2015 р.), Білорусь: Пінськ (2017 р.). Володіє російською, англійською, польською мовами. Стаж науково-педагогічної роботи 20 років. Результати наукових досліджень відображені у: підручнику «Екологія біорізноманіття» (з грифом МОНмолодьспорту України, 2012 р.), одноосібних монографіях «Державна політика сталого збереження біорізноманіття» (2014 р.), «Економіка та організація природно-заповідного фонду» (2007 р.), навчальних посібниках («Публічне адміністрування» (з грифом МОНУ, 2014 р.), «Економіка природокористування» (з грифом МОНУ, 2010 р.), «Статистика» (2008 р.), «Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління)» (у співавторстві, 2007 р.), «Природно-заповідний фонд Рівненської області» (у співавторстві, 2009 р.), «Планування діяльності підприємств у сфері товарів та послуг» (2009 р.), «Економіка автомобільного транспорту» (з грифом МОНмолодьспорту України, 2012 р.), «Формування регіонального бюджету» (з грифом МОНмолодьспорту України, 2012 р.), «Регіональна статистика» (2013 р.), «Маркетинг природно-заповідних територій» (у співавторстві, 2012 р.). Має три вищі освіти: 1) Спеціальність «Державна служба». Кваліфікація: магістр державної служби, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне (диплом РВ № 47646675 від 30 вересня 2014 р.); 2) Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього природного середовища». Кваліфікація: спеціаліст-еколог, Український державний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне (диплом РВ № 23416015 р. від 30 червня 2003 р.); 3) Спеціальність «Адміністративний менеджмент». Кваліфікація: менеджер-економіст, Рівненський державний технічний університет, м. Рівне (диплом РВ № 13871712 від 30 червня 2000 р.). Доктор економічних наук (диплом ДД № 005211). Спеціальність – 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Професор кафедри державного управління. документознавства та інформаційної діяльності (атестат АП № 000168 від 11 жовтня 2017 р.). Стипендіат Премії Кабінету Міністрів України 2008-2010 рр. Академік Академії економічних наук України (з 2018 р.). Стисла характеристика діяльності, здобутки.: За період роботи в університеті Якимчук А.Ю. освоїла 35 курсів дисциплін, розробила до них методичне забезпечення. Співвиконавець держбюджетних наукових тем, зокрема: 2012-2015 «Формування державної політики сталого розвитку водогосподарської галузі» (номер державної реєстрації 0112U008288); 2006-2012 рр.: «Регіональна економіка та управління», НУВГП (номер державної реєстрації № 0108U001020); 2009-2010 рр.: «Розробка наукового еколого-економічного обгрунтування проекту створення національного природного парку «Нобельський» (номер держреєстрації 0111U002946); 2008-2009 рр. «Інвентаризація та первинне вивчення водних об’єктів Рівненського природного заповідника» (номер державної реєстрації № 0106U002065). Автор понад 200 наукових праць, у тому числі одного підручника, дев’яти навчальних посібників, 12 наукових монографій. Співавтор 8 колективних монографій, основні з них: «Сталий розвиток національного господарства: еколого-економічна концепція», «Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації», «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі», «Місцевий розвиток за участі громади» (2014 р.). Якимчук А.Ю. також є співавтором інформаційної карти «Географічний атлас Рівненської області: моя мала батьківщина». Взяла активну участь у понад 70 міжнародних науково-практичних конференціях та опублікувала понад 70 статей у наукових фахових українських та закордонних виданнях. За активну науково-педагогічну діяльність Якимчук А.Ю. має велику кількість нагород, подяк, почесних грамот. Спільним рішенням адміністрації та профкому занесена на дошку Пошани Національного університету водного господарства та природокористування «Людина року-2009», «Людина року-2017», «Людина року-2018». Неодноразово працювала головою та членом ДЕК із захисту бакалаврських та магістерських робіт за спеціальністю «Менеджмент» в Рівненському державному гуманітарному університеті і Національному університеті водного господарства та природокористування. Володіє російською, англійською, польською мовами. Взяла участь у семи міжнародних проектах. Основні з них: 2017 р. - Міжнародний проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ. Інноваційність і відношення з оточенням» (Варшавський університет, відділ «Артес Лібералес». Проект фінансований за рахунок грантових коштів Міністерства освіти і науки Республіки Польщі з фондів Польської Допомоги Розвитку Міністерства закордонних справ Респубіки Польща; 2017 р. – координатор проекту від НУВГП групи студентів ННІ ЕіМ щодо участі у американському проекті «Х-Culture» Університету Північної Кароліни (США) у період з 06 березня 2017 року до 30 квітня 2017 р.; 2015–2016 рр.- Проект «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району» у рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» – була волонтером, приймала участь у проектуванні екологічних стежок на території Надслучанського регіонального парку; 2015–2016 рр.- Проект «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району» у рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» – була волонтером, приймала участь у проектуванні екологічних стежок на території Надслучанського регіонального парку; 2015–2016 рр.- Проект «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району» у рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» – була волонтером, приймала участь у проектуванні екологічних стежок на території Надслучанського регіонального парку; 2016 р. - Відповідальний виконавець Госпдоговірної тематики «Розробка матеріалів щодо функціонування Надслучанського регіонального ландшафтного парку». Замовник – ГО «Ліга стратегічного розвитку», Рівне, Україна; 2014–2015 рр. - Проект транскордонного співробітництва «Україна-Польща-Білорусь» – «Шляхами штетлів. Об’єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі». Визначала містечка, які увійшли у транскордонний туристичний маршрут, волонтер; 2011 р.- Експерт проекту SGP Grant Project UKR/SGP/OP4/Y3/RAF/2010/21 Програми малих грантів Глобального екологічного фонду Програми розвитку ООН в Україні (Global Environment Facility/Small Grants Programme («GEF/SGP») implemented by UNDP, UNEP and the World Bank in Ukraine) «Створення біоенергетичного парку енергетичної верби; 2011 р.- Виконавець проекту «Розробка наукового еколого-економічного обґрунтування проекту створення національного природного парку «Нобельський» (номер державної реєстрації 0111U002946). Керівник проекту МОН «Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності» (номер державної реєстрації: 0117U003842). Термін виконання проекту: 01 жовтня 2017 р. – 30 вересня 2020 р. Основні опубліковані праці: 1. Якимчук А. Ю. Державна політика сталого збереження біорізноманіття : моногр. / А. Ю. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – 477 с. 2. Якимчук А. Ю. Економіка і організація природно-заповідного фонду : моногр. / А. Ю. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2007 р. – 209 с. 3. Маркетинг природно-заповідних територій : моногр. / З. В. Герасимчук, Т. М. Микитин, А. Ю. Якимчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 245 с. (Особистий внесок: обґрунтовано маркетингову стратегію розвитку ПЗТ). 4. Якимчук А. Ю. Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління) : навч. посіб. / Ю. М. Грищенко, А. Ю. Якимчук. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 144 с. (Особистий внесок: подано аналіз міжнародного досвіду та моделі управління процесом збереження біорізноманіття, розроблено заходи з імплементації ефективних закордонних інструментів збереження біорізноманіття в Україні). 5. Екологія біорізноманіття : підруч. / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, А. Ю. Якимчук, І. А. Пашенюк. – Київ : Генеза, 2013. – 484 с. (Особистий внесок: обґрунтовано концепцію сталого збереження біорізноманіття, здійснено економічну оцінку функціонування природних екосистем, розроблено комплекс заходів збереження біорізноманіття). 6. Якимчук А. Ю. Економіка природокористування : навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. Л. Черній. – Рівне : НУВГП, 2010. – 274 с. (Особистий внесок: досліджено перспективи запровадження екологічних інновацій в Україні систему збереження біорізноманіття, узагальнено структуру організаційно-економічного механізму збереження довкілля). 7. Якимчук А.Ю. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. М. Валюх. – Рівне, НУВГП, 2015. – 245 с. (Сформовано лекційний матеріал курсу). 8. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2014. – 253 с. (з грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист № 1/11-3991 від 21.03.2014. (Сформовано весь лекційний матеріал курсу та тестову програму). 9. Сорока М.П., Якимчук А.Ю. Формування регіонального бюджету : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2013. – 212 с. Рекомендовано Монмолодьспорту України, лист № 1/17-18473 від 29.11.2012. 10. Якимчук А. Ю. Регіональна статистика : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2013. – 149 с. 11. Корецька С. О., Якимчук А. Ю., Карпан Т. С. Економіка автомобільного транспорту : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2013. – 300 с. Рекомендовано Монмолодьспорту України, лист № 1/11-18056 від 20.11.2012. Автор публікацій у науковометричних базах Scopus та Web of Science: 1. Yakymchuk A. Management of Protected Areas of Ukraine’s Polissia: International Experience / А. Yakymchuk, T. Mykytyn, A. Valyukh // Journal «Problems and Perspectives in Management». – Volume 15. Issue 1. – 2017. – P. 183-190. https://businessperspectives.org/ journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-1-cont-13/management-of-the-nature-conservation-areas-of-ukraine-s-polissya-region-based-on-the-international-experience-2 (Scopus). 2. Yakymchuk A. Y., Akimov O. O., Semenova Y. M. Investigating key trends of water resources attraction into economic turnover //Науковий вісник Полісся - № 1 (9).- Ч. 1. – 2017. с. 70-75. http://nvp.stu.cn.ua/uk/news/item/662-yakymchuk-a-y-akimov-o-o-semenova-y-m-investigating-key-trends-of-water-resources-attraction-into-economic-turnover.html (Web of Science). 3. Yakymchuk A. Y. Applied Project Approach in National Economy: Practical Asects // Yakymchuk A. Y., Akimova L., Simchuk T. // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). – Ч. 2. – С. 170-177. Фахове видання. Науковометрична база Web of Science. (http://ep3.nuwm.edu.ua/6371/1/Yakymchuk%20A.%20Y.%2C%20Akimova%20L.%20M.%2C%20Simchuk%20T.%20O.%20Applied%20project%20approach%20in%20the%20national%20economy%20practical%20aspects%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf). 4. Yakymchuk A.Y. Regional Innovation Economy: Aspects of Economic Development // Yakymchuk A., Valyukh A., Akimova L. // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). – С. 170-178. (Web of Science). (http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/811-yakymchuk-a-y-valyukh-a-m-akimova-l-m-regional-innovation-economy-aspects-of-economic-development.html). 5. Yakymchuk A.Y. Water resources quality considering in the rating as a component of economic stimulating ecologic policy of industrial enterprises // Yakymchuk A.Y., Semenova Y.M. // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). – С. 74-79.(Web of Science) (http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/15776?show=full). 6. Yakymchuk A.Y. Natural Resources Potential as Innovative and Investment Development Prospect // Yakymchuk A.Y., Navrotskiy R. L., Kovshun N.E. // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). – С. 179-186. (Web of Science) (http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/812-yakymchuk-a-y-navrotskyi-r-l-kovshun-n-e-natural-resources-potential-as-innovative-and-investment-development-prospect.html).