Шульган Роман Богданович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Шульган Роман Богданович

Народився 10 березня 1984 року в м. Рівне.

У 2006 році з відзнакою закінчив факультет землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” та здобув кваліфікацію магістр із землевпорядкування та кадастру.

З 2006 року по 2007 рік працював викладачем-стажистом кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування. З 2007 року по 2010 рік навчався в аспірантурі НУВГП, тема дисертаційної роботи: «Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення».

З 2010 року по 2013 рік – асистент тієї ж кафедри. З 2013 року по 2016 рік – старший викладач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики. З 2016 року – доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

В 2007 році отримав сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Місце отримання – Національний університет водного господарства та природокористування.

В 2012 році стажувався в ДНВП «Рівнегеокадастр».

В 2007 році брав участь у виконанні науково-дослідної роботи №4-46 “Оцінка і прогнозування просторових рухів земної поверхні та будівель м. Кузнецовська на основі геодезичних спостережень” .

Під час навчання в університеті зайняв друге місце в командному заліку на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку зі спеціальності „Землевпорядкування та кадастр”. Зайняв третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування".

Галузь наукових інтересів – методи та моделі грошової оцінки земель, врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель.

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Науково-педагогічний стаж – 9 років.

Основні наукові праці

  • Шульган Р.Б., Вдосконалення методики експертної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Р.Б. Шульган // Вісник НУВГП. – Рівне, 2009 – Вип. №4(48). – С. 292-299.
  • Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь/ Б.Д. Бачишин, Р.Б. Шульган // Вісник геодезії та картографії. – Київ, 2009. – №5(62). – С.31-37.
  • Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель / Р.Б. Шульган // Вісник геодезії та картографії. – 2010 – №4. – С.40-44.
  • Шульган Р.Б. Коригування грошової оцінки сільськогосподарських угідь за техногенне забруднення території за рівнями концентрації забруднювальних речовин / Р.Б. Шульган, Б.Д. Бачишин, С.М. Трохимець // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА,2010. – Вип.56. – С.131-140.
  • Корнілов Л.В. Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування / Л.В. Корнілов, О.М. Кібукевич, Р.Б. Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2010. – № 1 (19). – с. 300-305.
  • Бачишин Б.Д. Коригування грошової оцінки земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями за забруднення ґрунтів важкими металами вздовж автомобільних шляхів / Б.Д. Бачишин, Р.Б. Шульган // Вісник НУВГП – 2010 – №1(49). – С. 200-206.
  • Бачишин Б.Д. Метод експертної грошової оцінки земельних ділянок на основі теорії нечітких множин / Б. Д. Бачишин, Р. Б .Шульган // Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 55. – С. 15-25.
  • Шульган Р.Б. Особливості експертного грошового оцінювання прибережних земель/ Р.Б. Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів, 2011. – №1(21). – С. 255-259.

E-mail

r.b.shulhan@nuwm.edu.ua