Шинкарук Любомир Антонович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Шинкарук Любомир Антонович

Народився 7.03.1951 р.

Освіта

Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне. Спеціальність: гідротехнічне будівництво річкових споруд і ГЕС, інженер-гідротехнік, 1972р.

Працює в НУВГП з 1974 р.

Основні напрямки наукової діяльності

комплексне регулювання русел передгірських ділянок гірських річок; розробка схем і конструкцій берегозахісних і регуляційних споруд для протипаводкових комплексів.

Публікації

1. Рекомендации по проектированию активных способов защиты струенаправляющих дамб мостовых переходов от местного размыва. Изд. Миндорстроя УССР / Ротапринт Оргдорстроя Миндорстроя УССР. Киев, 1985. – 16 с. (Авторы: Курганович А.А., Дударь А.А., Климов О.Н., Шинкарук Л.А.).

2. Рекомендации по проектированию регуляционных сооружений на реках Карпат. Изд. Минводхоза УССР. Киев, 1991. – 149 с. (Авторы:Кириенко И.И. Щодро О.Є. Шуминский В.Д., Шинкарук Л.А.).

3. Рекомендації по дослідному застосуванню геотекстильних матеріалів для захисту укосів огороджувальних дамб від розмиву. РДТУ, ІВГ, 2001. – 10 с. (Автори: Кірієнко І.І., Шумінський В.Д., Шинкарук Л.А.).

4.Щодро О.Є., Шинкарук Л.А., Барановський С.В. Експериментальні і теоретичні дослідження кінематики потоку і місцевих деформацій дна в зоні мостових переходів // Автомобільні дороги і дорожне будівництво. – 2001. – № 63. – С. 266-270.

5.Кирієнко І.І., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є. Шляхи вдосконалення регулювання русел передгірських ділянок річок Українських Карпат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – №1. – С. 30-34.

6.Сhinkarouk L., Hassanе M., Benhafid M.S. Utilisation des courants secondaires pour la protection des ouvrages de regularisation et des berges des riviers contre l’érosion. Actes du Colloque International sur l’Eau et l’Environnement. Alger, 7-8 Décembre, 2004. – pp. 175-179.

7. Кірієнко І.І., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є., Новий тип водозабору в складі протипаводкового комплексу на річках Українських Карпат // Гідромеліорация і гідротехнічне будівництво. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 31. – С. 139-145.

8. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Чіпак В.П., Кисіль О.А. Обґрунтування напрямків наукового супроводу протипаводкових заходів для регіону Закарпаття // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 4 (40). Част.2. – С. 63-73.

9. Шинкарук Л.А., Сеневич Б.С.Огороджувальні дамби на гірських річках Українських Карпат: оцінка роботи, проблеми, альтернативи покращення // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – 2008. – № 33. – С. 87-93.

10. Шинкарук Л.А., Хлапук М.М. Оцінка роботи споруд протипаводкового захисту на річках Українських Карпат після проходження паводка в липні 2008 року // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 1 (45). – С. 63-73.

11. Шинкарук Л.А. До питання моніторингу пропускної здатності русел гірських річок в умовах збільшення ризику виникнення катастрофічних паводків // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 3 (47). – С. 573-289.

12. Вайнберг О.І., Хлапук М.М., Рябенко О.А., Шинкарук Л.А. Дністровська ГАЕС: нові досягнення гідроенергетики України в гідротехнічному будівництві // Гідроенергетика України. – 2009. – № 3. – С. 21-25.