Цибульський Валерій Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Цибульський Валерій Іванович

Закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка 1982 року. 1988 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю “Історія України”. Член Українського історичного товариства, член Національної спілки краєзнавців, член Національної спілки журналістів України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. У НУВГП працює з 1982 року.

Наукові зацікавлення

Історія українського козацтва, Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.

Навчальні курси

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія військового мистецтва
 • Історія Волині

Основні наукові праці

2019

 • Цибульський В.І. Життя і діяльність М.О.Тюленєва в період німецької окупації // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Київ: Національна академія аграрних наук України, 2019. – С.263-266.

2018

 • В.Цибульський, В.Гром. Київський гідромеліоративний інститут в період нацистської окупації // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії". Рівне: РІКУП НАНУ, 2018. – С.61-65.

2017

 • Цибульський В.І. Портретний живопис Тараса Шевченка доакадемічного періоду: історіографічний огляд // VIII Міжнародний конгрес україністів. Історія. Політологія. Філософія. Збірник наукових статей / Гол.ред. Г.Скрипник; НАН України; МАУ. Київ: вид-во ІМФЕ, 2017. – С.321-331.

2016

 • Цибульський В.І. "Переяславська легенда" в інтерпретації вчених української діаспори // Збірник наукових статей. Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2016. – С.162-165.

2015

 • З історії університетської освіти в Україні: 100-річчя НУВГП: Монографія/ За ред. В.М.Грома, В.І.Цибульського. Рівне: НУВГП, 2015. 145 с.

2014

 • Цибульський В.І. Деякі аспекти зовнішньополітичної діяльності держави Б. Хмельницького у зарубіжній історіографії // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали всеукраїнських історичних читань. – Київ-Черкаси, 2014. – С.34-49.
 • Цибульський В.І. Волинь в перші роки Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття // Національний пантеон "Козацькі могили" // Збірник тез історикокраєзнавчої конференції. – Рівне, 2014. – С.20-26.

2012

 • Цибульський В.І. Українсько-шведські відносини у 1656-1657рр. // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Серія «Історичні науки». – 2012. – №1.– С. 34–39.

2011

 • Цибульський В.І. Віленський договір 1656 року у сучасній історіографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Серія: Історія. – Вип. 21. – Вінниця, 2011. – С. 37 – 44.

2010

 • Цибульський В.І. Кримсько-татарський фактор у битві під Берестечком // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2010. – Вип.VІІІ.– С. 306–310.

2009

 • Цибульський В.І., Гром В.М. Перша Малоросійська колегія: запровадження, діяльність, наслідки // Вісник НУВГП: Збірник наук. праць. – Вип. І (45). – Рівне, 2009. – С.291 – 298.
 • Цибульський В.І., Гром В.М. Перша Малоросійська колегія: запровадження, діяльність, наслідки // Вісник НУВГП: Збірник наук. праць. – Вип.І (45). – Рівне, 2009. – С.291 – 298.

2008

 • Цибульський В.І. Військово-політичні аспекти Берестецької битви у сучасній українській історіографії // Національний пантеон «Козацькі могили». – Рівне, 2008. – С. 64-69.

2007

 • Цибульський В.І., Гром В.М. Рецензія на: «Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української Національної революції середини ХVII ст.»– К., 2005. – 460 с. // Український історичний журнал. – 2007. – №1. – С.217-221.
 • Цибульський В.І., Гром В.М. Військово-політичні аспекти Берестецької битви у сучасній українській історіографії // Національний пантеон «Козацькі могили». – Рівне, 2007. – С. 64-69.

2002

 • Цибульський В.І. Деякі аспекти зовнішньополітичної діяльності держави Б.Хмельницького у зарубіжній історіографії // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві: Наук. збірник. – Рівне, 2002. – С. 34-50.
 • Цибульський В.І. До проблеми міжнародних відносин держави Б.Хмельницького з країнами Європи (на матеріалах зарубіжної історіографії) // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – Ч.1 – С.23-30.

2000

 • Цибульський В.І. Визвольна війна українського народу середини ХУII ст. у зарубіжній історіографії. – Рівне, 2000. – 180 с.

1999

 • Цибульський В.І., Мицик Ю.А. Волинь у роки Визвольної Війни українського народу середини ХVII ст. Документи і матеріали. – Рівне, 1999. – 120 с.

1998

 • Цибульський В.І. Від українсько-московського договору 1654 року до Віленського перемир’я // Історія. Матеріали Ш Міжнародного конгресу україністів. – Ч.1. – Харків, 1998. – С.73-79.

1997

 • Цибульський В.І. Волинь у перші роки Визвольної війни українського народу середини ХVII ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – Кн.1. – К., Черкаси, 1997. – С.94-105.

1996

 • Цибульський В.І. Від українсько-московського договору 1654 р. до Віленського перемир’я (на матеріалах зарубіжної історіографії) // Конотопська битва 1659 року: Збірник наук.праць. – К., 1996. – С. 97-104.
 • Цибульський В.І. Деякі питання біографії Богдана Хмельницького у зарубіжній історіографії (1945-1990рр.) // Богдан Хмельницький та його доба: Матер. Міжнар. наук. конф., присв. 400-річчю від дня народження великого гетьмана. – К., 1996. – С.180-187.
 • Цибульський В.І. Козацька держава Б.Хмельницького в системі міжнародних відносин. // На чолі козацької держави: Збірник наук. праць. – Вип.2. – Рівне, 1996. – С.83-105.

1995

 • Цибульський В.І., Гром В.М. Переяславська Рада 1654 року в українській зарубіжній історіографії // Історія українського середньовіччя: козацька доба: Збірник наук. праць: У 2-х ч. – Ч.1. – К., 1995. – С. 71-84.
 • Цибульський В.І. Деякі проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького у зарубіжній історіографії (1945-1990рр.) // Український історичний журнал. – 1995. – №4. – С.77-86.
 • Цибульський В.І., Гром В.М. Передумови і причини козацького повстання 1648 р. у висвітленні української зарубіжної історіографії // Доба Богдана Хмельницького: Збірник наук. праць. – К., 1995. – С.201-220.

1994

 • Цибульський В.І. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського про битву під Берестечком // Михайло Грушевський: Збірник наук. праць і матер. Міжнар. ювіл.конф. – Л., 1994. – С. 220-223.
 • Цибульський В.І. Переяславська Рада 1654 р. у зарубіжній історіографії (1945-1990) //ІІ Міжнародний конгрес україністів. – Львів, 22-28 серп. 1993 р. / Доповіді і повідомлення. – Історія. – Ч.1. – Л., 1994. – С. 87-94.
 • Цибульський В.І., Гром В.М. Хмельниччина на сторінках «Українського історика» // Український історик. – Нью-Йорк – Торонто – Київ – Львів – Мюнхен. – 1994. – №4. – С. 44-49.
 • Цибульський В.І. Держава Богдана Хмельницького і Переяславська угода в працях Вячеслава Липинського // Вячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна: Матер. міжнар. наук. конф. – К., Філадельфія, 1994 . – С. 220-223.
 • Цибульський В.І. Передумови Визвольної війни 1648-1657 рр. в українській зарубіжній історіографії // На чолі козацької держави: Збірник наук. праць. – Вип.1. – Рівне, 1994. – С. 3-28.

1993

 • Цибульський В.І. Переяславська угода 1654 р. у зарубіжній історіографії (1945-1990рр): Монографія. – Рівне, 1993. – 104 с.
 • Цибульський В.І. Віленська угода 1654 року у зарубіжній історіографії // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матер. Ш Всеукр. іст. читань. – К., Черкаси, 1993. – С.193-197.
 • Цибульський В.І. Козацька держава Богдана Хмельницького і Переяславський договір // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 500-річчю укр. козацтва: У 3-х вип. – Вип.1. – К.,1993. – С.117-122.

Основні навчально-методичні праці

 • 1. Гром В.М., Гуменюк С.М., Клинова-Дацюк Г.Д., Поровчук О.Г., Цибульський В.І. Історія української культури: навчальний посібник / за ред. В.М. Грома. – Рівне: НУВГП, 2012. – 288 с.
 • 2. Цибульський В.І. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Історія української культури» та виконання контрольних робіт для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012. – 44 с.
 • 3. Гром В.М., Цибульський В.І. Історія України: Інтерактивний комплекс навчально – методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2009. – 176 с.
 • 4. Гром В.М., Цибульський В.І. Україна у П половині ХХ – на початку ХХ1 ст.: Конспект лекцій з історії України. – Рівне: НУВГП, 2004. – 40 с.
 • 5. Гром В.М., Цибульський В.І. Україна козацька: Конспект-довідник з історії України для студентів усіх спеціальностей УДУВГП. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 36 с.
 • 6. Цибульський В.І. На шляху до незалежності // Довідник з історії України. – Вип. П. – Рівне: УДАВГ, 1997. – С.43-50.
 • 7. Бачинський В.М., Гром В.М., Цибульський В.І. Волинь у ХV-ХVIII століттях: Навч. посібник. – К., 1997. – 112 с.
 • 8. Цибульський В.І. Українське козацтво: витоки та розвиток: Навч. посібник. – Рівне,1994. – 51 с.
 • 9. Цибульський В.І. Національно-визвольний рух на Україні у ХVІ – першій половині ХVII ст. – Рівне: УІІВГ, 1990. – 48 с.

Відзнаки

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 • Почесна грамота НУВГП за значні здобутки у науково-дослідній роботі.

Контакт

E-mail: v.i.tsybulskyi@nuwm.edu.ua