Христюк Андрій Олексійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Христюк Андрій Олексійович

1988- 1997 р.р - загальноосвітня середня школа №2 в м.Рівне

1997 р. - вступив до Української державної академії водного господарства на спеціальність "Автоматизоване управління технологіними процесами",

2003 р. - закінчив Український державний університет водного господарства та природокористування з відзнакою і здобув кваліфікацію інженера з автоматизованого управління технологічними процесами

2012-2015 р. - аспірантура НУВГП

2017 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 – “Геотехнічна і гірнича механіка” на тему "Обґрунтування параметрів процесу гідромеханічного вилучення бурштину з піщаних покладів"

2020-2021 р. - магістратура ННІПО НУВГП

Професійний шлях

2003 – 2004 р.р. – старший лаборант кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

2004 – 2008 р.р. – асистент кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

2008– 2011 р.р. – старший викладач кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

2011 – 2012 р.р. – старший викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

з 2012 р. – аспірант кафедри приладобудування, електротехніки та інформаційних технологій НУВГП;

з 2013 р. по 2015 р.– аспірант кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

2015-2017 р.р. - старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

з 2018 р. - доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.

Підвищення кваліфікації

2018 Міжнародне стажування EduNet від компанії Phoenix Contact в Німеччині (м. Бад-Пірмонт), про що отримав наступні сертифікати: PC WORX : «The application programmer»; Training course for EduNet members:«Ethernet, Profinet, Wireless LAN»

2020 Introduction to Artificial Intelligence (AI) by IBM

2020 Neural Networks and Deep Learning by DeepLearning.AI

2020 Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning by DeepLearning.AI

Основні напрямки педагогічної діяльності

За період з 2004 р. до сьогоднішнього часу проводив педагогічну та методичну роботу за дисциплінами:

"Теорія автоматичного управління", "Автоматизація технологічних процесів", "Загальнотехнічні вимірювання та прилади", "Теорія автоматичного управління спеціальними системами", "Теорія автоматичного управління лінійними системами", "Елетротехніа та електромеханіка", "Числові методи", "Електроніка та мікропроцесорна техніка", "Історія науки і техніки в галузі", "Мікропроцесорна техніка" для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 „Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”;

"Електротехнічні матеріали", "Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання", "Мікропроцесорна техніка" для здобувачів вищої освіти спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; керував дипломними проектами спеціалістів спеціальності АУТП; керує роботою здобувачів вищої освіти над випускними кваліфікаційними роботами; керує науковою роботою здобувачів вищої освіти.

Основні напрямки наукової діяльності

  • автоматизація хіміко-технологічних процесів;
  • розробка інформаційно-вимірювальних систем контролю очистки газових викидів;
  • розробка та дослідження математичних моделей автоматизованих систем керування;
  • керування процесами видобутку корисних копалин;
  • розробка та дослідження мікропроцесорних пристроїв та систем.

Основні публікації та розробки

Автор більше 90 наукових та методичних праць, в тому числі 1 навчального посібника і 7 авторських свідоцтв.

Профілі в наукометричних базах даних

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5009-3140

Scopus: Scopus Author ID: 57192820953

Google Академія: Andriy_Khrystyuk

Контакти

phone: +380966101102

е-mail: a.o.khrystyuk@nuwm.edu.ua