Хоменчук Олександр Анатолійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Олександр Анатолійович Хоменчук

Обов'язки

Начальник відділу інформаційних технологій:

 • Здійснює загальне керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на нього завдань, організовує його роботу.
 • Розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх роботу.
 • Підписує, візує підготовлені документи, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ інформаційних технологій.
 • Керує підготовкою та розробленням планів роботи відділу відповідно до планів роботи інформаційно-обчислювального центру та університету в цілому.
 • Бере участь у нарадах, робочих зустрічах, презентаціях та інших заходах із питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Організовує та контролює своєчасне і якісне виконання працівниками відділу наказів та розпоряджень керівництва університету.
 • Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямком, що належать до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
 • Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу.
 • Забезпечує функціонування та розвиток інформаційної мережі університету для забезпечення доступу до необхідної публічної інформації.
 • Забезпечує функціонування та адміністрування Інтернет-ресурсів, офіційних сторінок в мережі Інтернет університету.
 • Забезпечує співпрацю зі структурними підрозділами щодо змістового наповнення Інтернет-ресурсів, офіційних сторінок в мережі Інтернет університету.
 • Організовує супровід договорів з організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного та апаратного оснащення для університету.
 • Організовує навчально-методичну роботу із вивчення працівниками університету новітніх комп’ютерних технологій та нового програмного забезпечення.
 • Організовує систематичний аналіз ринку апаратних засобів і програмного забезпечення.
 • Забезпечує підготовку пропозиції про придбання, розробку або обмін апаратного забезпечення.
 • Надає консультативну допомогу працівникам університету у застосуванні в роботі інформаційних технологій.
 • Сприяє професійному росту та підвищенню кваліфікації працівників відділу.
 • Бере участь у підборі кандидатів на заміщення посад у відділі.
 • Забезпечує виконання працівниками відділу вимог щодо нерозголошення службової інформації та технічного захисту інформації.
 • Забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки та інструкції з охорони праці.
 • Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства та Інструкції з діловодства в університеті.
 • Організовує роботу щодо матеріально-технічного та методичного забезпечення відділу.


Про себе

Українець. Народився 10 вересня 1982 року м.Нетішин Хмельницької області.

Освіта

Острозька Академія по спеціальності "юриспруденція"
Європейський Університет (ЄУФІМБ) по спеціальності "інженер аналітик інформаційних систем та технологій"
Квазар Мікро I-klass по спеціальності Oracle Database 10G DBA I:Administration Workshop I
Навчальний Центр Елеста (Росія, Санкт-Петербу́рг) проектувальник систем СПІ "Юпітер"
Навчальний Центр Сфера-СБ (Росія, Москва) проектувальник систем ППКОП "Сфера-2001"

Напрями та спеціалізація

Ведучий інженер-проектувальник комплексних систем безпеки ОАО "НКНХ" Республіка Татарстан
В.о. директор компанії ТОВ "Промсвязьмонтаж" обслуговування ОАО "НКНХ" Республіка Татарстан
Провідний інженер інтеграції: 1С Бухгалтерія WinSQL Database, Daemon Mail Server, Asterisk VoIP Server and IVR, 1C Bitrix Unix Server, VMware Workstation Server, Active Directory Win Server 2000 SP4/2008 R2/2012 R2
Фахівець-аналітик інформаційних систем телекомунікацій, мережевого, периферійного обладнання, комп'ютерного парку більше ста одиниць
Веб-дизайнер, UI/UX Designer інтернет ресурсів, розробка сайтів під ключ

Університет НУВГП

Провідний інженер Moodle систем, відділ дистанційного навчання 2014-2015
Начальник відділу Інформаційних систем з 2015 року

Контакти

Відділ:Відділ інформаційних технологій
E-mail: khomenchuk@nuwm.edu.ua