Хлапук Микола Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Хлапук Микола Миколайович

Дата і місце народження: 25.11.1951 р., смт. Торчин Волинської області

Освіта: Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне. Спеціальність: гідротехнічне будівництво річкових споруд і ГЕС, інженер-гідротехнік, 1972 р.

Трудовий шлях: - З 1975 р. асистент, доцент кафедри гідротехнічних споруд УІІВГ; - 2000 р. захист докторської дисертації; - З 2004 р. завідувач кафедри гідротехнічних споруд; - 3 2013 р. академік Академії Будівництва та Архітектури - Підготував 3-ох кандидатів технічних наук

Основні напрямки наукової діяльності: Теорія фільтрації в середовищах, що деформуються; гідравліка нижніх б’єфів гідротехнічних споруд

Публікації:

  • Хлапук М.М. (у співавторстві). Моделювання гідравлічних процесів у гідроавтоматизованій модульній осушувально-зволожувальній системі// Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Збірник наукових праць. − Рівне, 2005. − Вип. 30. − С. 142–152.
  • Хлапук М.М. (у співавторстві). Математична модель роботи модуля автоматизованої осушувально-зволожувальної системи. // Меліорація і водне господарство.Міжвідомчий тематичний науковий збірник − Київ, 2007. − Вип. 95. − С. 235–245.
  • Хлапук М.М. (у співавторстві). Дослідження рівноваги сил що діють на поплавок затвора гідроавтоматичного регулятора рівня АРУ-200Ц // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. − Рівне, 2008. − Вип. 2 (42). − С. 202−210.
  • Хлапук М.М. (у співавторстві). Обґрунтування напрямків наукового супроводу протипаводкових заходів для регіону Закарпаття// Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2007. – Вип. 4 (40). Част.2. – С. 183-189.
  • Хлапук М.М. Оцінка роботи споруд протипаводкового захисту на річках Українських Карпат після проходження паводка в липні 2008 року. //Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2009. Випуск 1 (45). – С. 63-73.
  • Хлапук М.М. (у співавторстві). Інженерно-геологічне ообґрунтування створення водосхо­вищ для регулювання стоку на гірських водотоках Українських Карпат.// Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2009. Випуск 3 (47). – С. 277-289.
  • Хлапук М.М. (у співавторстві). Дослідження роботи деформаційного шва будівлі Тишрінської ГЕС на річці Євфрат. // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2007.- Вип. 4 (40). Част.2. – С. 176-182.
  • Хлапук М.М., Вайнберг О.І.,Рябенко О.А., Федоренко Г.Ф. Надійність та безпека основних гідротехнічних споруд і обладнання Дністровської ГАЕС в період експериментального пуску першого агрегату (заключення групи експертів-консультантів)// Гідроенергетика України, - 2009. - №3. – С.39-41.
  • Хлапук М.М., Рябенко О.А., Гурин В.А., Вайнберг О.А. Особливості забезпечення насосного режиму гідроенергетичних блоків Дністровської ГАЕС// Гідроенергетика України, - 2009. - №3. – С.25-27.
  • Хлапук М.М., Вайнберг О.І.,Рябенко О.А., Шинкарук Л.А. Дністровська ГЕС: нові досягнення гідроенергетики України// Гідроенергетика України, - 2009. - №3. – С.21-25.