Турченюк Василь Олександрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Турченюк Василь Олександрович

Народився в 1961 році в с.Посягва Гощанського району Рівненської області. В 1983 році з відзнакою закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю “гідромеліорація”. В 1984 році вступив до аспірантури при кафедрі сільськогосподарських гідро-технічних меліорацій.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологія використання скидних теплих вод для обігріву відкритого ґрунту й зрошення багаторічних трав”. Науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри гідромеліорацій Ковальов С.В.

Працював на посадах: інженера науково-дослідного сектора кафедри (1984-1987 р.р.), молодшого наукового співробітника (1987-1989 р.р.), старшого наукового співробітника (1989-1992 р.р.) науково-дослідного сектора УІІВГ. Педагогічну діяльність розпочав у 1992 році асистентом кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій. Упродовж 1997-1998 років працює асистентом, старшим викладачем, а з 1998 року доцентом кафедри охорони праці й екології в будівництві. Виконував обов’язки заступника декана гідромеліоративного факультету, а з 2005 року займає посаду декана Факультету водного господарства.

Тематика наукових досліджень: теплові меліорації відкритого ґрунту на основі використання скидних теплих вод енергетичних підприємств; вплив обігріву ґрунту й зрошення теплою водою на ріст і розвиток багаторічних трав; еколого-економічна ефективність використання скидних теплих вод енергетичних об’єктів у меліорації ґрунтів; сільськогосподарське використання стічних вод курортних зон Чорноморського узбережжя; агрокліматична оцінка можливості вирощування бавовника на півдні України.

Э автором понад 90 наукових та науково-методичних праць, має два авторських свідоцтва, два навчальних підручники та три навчальних посібники з грифом МОН.

Турченюк В.О. один із авторів розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик за напрямом підготовки "Будівництво" спеціальності "Охорона праці і екологія в будівництві", член робочої групи МОН України з розробки стандартів освіти напряму підготовки "Водні ресурси", член науково-методичнох комісії цього напряму, співавтор розробки Довідника кваліфікаційних характеристик працівників Держводгоспу України, керував держбюджетною тематикою МОН України з вивчення та моніторингу стану ресурсів природногосподарських комплексів Придунав'я.

Основні праці

1. Тимчасові рекомендації з оптимізації водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, В.О. Турченюк, Дупляк В.Д., Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2010. – 52с.

2. Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України [науково-методичні рекомендації / Дудченко В.В., Турченюк В.О., Грановська Л.М., Рокочинський А.М., Мендусь С.П. та ін.] .− Херсон-Рівне, 2011. − 104 с.

3. Сучасний стан та шляхи покращення еколого-меліоративного стану Придунайських рисових систем / Рокочинський А.М., Турченюк В.О. та ін. - Таврійський науковий вісник №77, ч-2, ХДАУ, Херсон-2011р.

4. Покращення еколого-меліоративного стану рисових систем дельти Дунаю / Сокірко І.О., Жовтоног М.І., Турченюк В.О. - Вісник НУВГП, Рівне-2011 р.

5. Основні загальнодержавні вимоги до реалізації ступеневої освіти в Україні / Рокочинський А.М., Турченюк В.О., Волк П.П., та ін. - Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка", Рівне-2013 р.